Næstkommanderende HBU deling


Næstkommanderende deling til infanterideling ved 1. Infanterikompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet

Brænder du for at arbejde med uddannelse, kan du støtte delingsføreren i hans beslutninger, og trives du i et dynamisk og afvekslende arbejdsmiljø?
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner fagligt dygtige infanterister, og som skaber og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er uddannelsen af mobiliseringsenheder til kampbataljonerne ved 1. Brigade i rammen af Hærens mobiliseringsværnepligt (HBU 8, 8 måneders værnepligt), men helt grundlæggende stræber vi efter at uddanne de bedst mulige soldater – på alle niveauer. Vi tror på, at HBU 8 uddannelsen skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmpere, som gruppe- og delingsførere, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen.

Som kompagni besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov, til gavn for hele bataljonen.

Kompagniet løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer ud fra principperne for føring gennem auftrag fordi vi tror på at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører.

Det følger af denne tilgang, at opgaver internt i kompagniet tildeles med en klar hensigt og en tydelig angivelse af en højre- og venstrebegrænsning, men at der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.
Om stillingen
Som næstkommanderende, vil du være stedfortræder for delingsføreren.

Du bistår delingsføreren i delingens og personellets forberedelse og gennemførelse af operationer, herunder reorganisering/genordning.

Du har et medansvar for opretholdelse af delingens moral og disciplin. Desuden har du ansvaret for delingens indre tjeneste, herunder kontrol af mandskabets enkeltmandsudrustning og delingens materiel, samt vedligeholdelsestjenesten således, at delingens materiel altid fremstår vedligeholdt og funktionsdygtigt.

Som næstkommanderende deling vil du have ansvar for at rådgive/vejlede gruppeførerne, såvel i delingen som kompagniet for at de udvikler sig som førere.

Som faglærer har du ansvaret for at tilrettelægge uddannelsesmæssige aktiviteter i overensstemmelse med tildelte ressourcer.

Der vil i stillingen være gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse.
Om dig
Du er oversergent eller sergent. Såfremt du er sergent, skal du umiddelbart kunne udnævnes til oversergent.

Du har en tilfredsstillende tjeneste bag dig, gerne som MEKINF eller PNINF gruppefører.

Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det bedst mulige resultat og du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ således, at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt.

Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine yngre kollegaer og kompagniets værnepligtige.

Det er vigtigt, at du er struktureret og kan holde overblik i stressede situationer, samt kunne arbejde med flere opgaver af gangen.

Det er et krav, at du har kørekort kategori B og C.

Det er ønskeligt at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i et af Hærens SRS-kompagnier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef premierløjtnant Nicolai Viskum Secher på telefon 5119 9079 eller mail GHR-5B-100A@MIL.DK eller Bataljonsbefalingsmand seniorsergent Anders Mejnholt-Jakobsen telefon 2555 1396 eller mail GHR-5B-BTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9157 eller mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. august 2020 og samtaler forventes afholdt i forlængelse af fristens udløb.

Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2020, eller snarest muligt derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

14.08.2020

Indrykningsdato

28.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent