Vognkommandør til mekaniseret infanterideling ved 2 Mekaniseret infanterikompagni, Gardehusarregimentet


Vognkommandør til mekaniseret infanterideling ved 2 Mekaniseret infanterikompagni, Gardehusarregimentet

Vil du være korporal og kommandør på Hærens nye panseret mandskabsvogn Piranha V?
Om os
2. Kompagni er et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger, med 4 Piranha V i hver deling og en kommandodeling.

Kompagniet består både af rutineret personel med flere missioner i bagagen og nyere tilgået personel. Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed, som man er stolt af at være en del af.

I GHR skal opstille til NRI beredskab 2022, hvorfor træningen til dette vil foregå i 2021. Du kan forvente en vis øvelsesaktivitet i forbindelse med uddannelsen frem mod dette beredskab.
Om stillingen
Du skal virke som kommandør på Piranha V fungere som fører for køretøjet under feltmæssige indsættelse samt leder for besætningen i den daglige tjeneste. Du er under langt befalingsmand i infanterigruppen, og har ansvaret for drift og vedligeholdelse af dit køretøj.

Du skal være med til og fastholde og udvikle det høje faglige niveau i gruppen og delingen, således at delingen med kort varsel vil kunne indsættes i en international mission.

Du skal kunne fungere som instruktør i relevante funktionsfag – herunder at planlægge, tilrettelægge og gennemføre lektioner i samarbejde med kompagniets faglærere, endvidere skal du støtte delingsføreren i det daglige virke med at opretholde det høje faglige niveau, som der kræves af stående reaktionsstyrker.
Om dig
Du skal opfylde følgende indenfor fokus kompetencerne:

Faglighed:
• Du besidder de faglige færdigheder der er nødvendige for at beherske din funktion.
• Du tager ansvar for dig selv og dine kammerater, du erkender at selv den yngste befa-lingsmand har et ledelsesansvars for sig selv og sine nærmeste kolleger.
• Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge at gøre sig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om naboens funktion for derved at skabe sig et helhedsbillede.
• Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på, at opretholde et højt fagligt niveau i enheden.

Samarbejde:
• Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
• Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enheden opgaver.
• Du erkender at dine gerninger og udtalelser har stor betydning for den enkelte, enheden og resten af forsvaret, og tilpasser dit arbejde herefter.
• Du er loyal overfor opgaven, dine kammerater og kompagniet.

Motivation:
• Du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.
• Du udviser en positiv og anerkende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til og skabe et godt arbejdsklima for alle.
• Du går forrest i løsning af opgaver og kommer med konstruktive løsningsforslag til problemer.
• Du er et godt eksempel til efterlevelse for andre også i svære situationer.

Du skal have følgende kvalifikationer:
• Være udnævnt korporal, eller være konstabel som er villig til at indgå en uddannelsesaftale og have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
• Have kørekort kategori B og C.
• Kunne sikkerhedsgodkendes til fortroligt.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer:
• Er omskolet til PMV Piranha V
• Har taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand.
• Har signaluddannelse II samt HF152 omskoling.
• Har relevant tjeneste ved infanterikompagni eller kampvognseskadron.
• Har relevant udsendelseserfaring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef 2/I/GHR kaptajn N.C.B. Jensen på mail RSM-12MFPT01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på ail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. august 2020 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.

Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Slagelse

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

27.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent