Næstkommanderende til Informationsaktivitetkompagniet ved Efterretningsregimentet (GENOPSLAG)


Næstkommanderende til Informationsaktivitetkompagniet ved Efterretningsregimentet

Vil du gerne arbejde med planlægning og koordination?
Kan du se dig selv skabe rammer og muligheder for dedikerede medarbejdere?
Så søg stillingen som næstkommanderende for Informationsaktivitetkompagniet.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon er en nyere enhed, bestående af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter. Organisatorisk består enheden af en stab og fire kompagnier.

Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører. I hvert detachement findes tre IAT.

Endvidere findes ved IAKMP et informationsaktivitetelement (IAE), som udover at fungere som stabsbidrag til MND-N, BDE eller BTN, også har til opgave at tilrettelægge KMP uddannelse. Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder.

Vi er en organisation i udvikling, med mulighed for medindflydelse og mulighed for efter en periode med tilfredsstillende tjeneste i stillingen, at prøve kræfter med andre roller ved KMP f.eks. analyse- eller produktionsopgaver.

Vi udsender bidrag til Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som England, Holland, Tyskland og Belgien. Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver.

Vi er en organisation i udvikling med udpræget medindflydelse og et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
Du vil som næstkommanderende have en tæt koordination med IAE, som bidrager med planlægning og udførsel af uddannelsesaktiviteter, således at KMP har en god planlægningshorisont samt faste rammer.

Du bliver ansvarlig for KMP budget, herunder løbende revurderinger samt, i samarbejde med FØ, at have fokus på KMP arbejdstid. Endvidere vil du løbende have en tæt dialog med BTN med henblik på at skabe synergi i uddannelsesaktiviteter og koordinere samvirke med både indenlandske og udenlandske enheder.

Disse opgaver kræver lyst og evne til at samarbejde og indgå i en konstruktiv dialog med medarbejderne i IAKMP og andre interessenter. Du vil helt naturligt indgå i KMP ledelsesgruppe og herigennem have stor indflydelse på KMP hverdag og retning.

Du har succes i stillingen, når du formår at skabe klare rammer for uddannelsesaktiviteter og tildeler den nødvendige mængde ressourcer rettidigt. Det er med andre ord dig som bidrager til at skabe den røde tråd og stabilitet i en omskiftelig hverdag.

Vi tilbyder derudover en specialiseret uddannelse i informationsaktiviteter og et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK BTN/BDE.
Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af føringsuddannelsen. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Overordnet er det dine interaktionsevner og personlige egenskaber, ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Som den ideelle kandidat har du:

• Gode erfaringer med ledelse af specialister
• Gode samarbejdsevner og du ved at gode resultater opnås af et godt team, både internt i KMP egen ledelsesgruppe, men også i BTN ramme
• Et godt kendskab til Hærens organisation og doktrin, da stillingen indebærer et behov for samvirke på både BTN, BDE, DIV og HKO niveau
• En udpræget interesse for interaktion mellem mennesker, herunder en interesse og forståelse for medieproduktion og nyest teknologi
• En interesse for og evne til at udvikle medarbejdere, for derigennem at kunne sikre en kontinuerlig og høj kvalitet i opgaveløsningen

Det er en fordel, hvis du har tidligere erfaring med IA (CIMIC og PSYOPS), MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.
Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en stab og gerne på både BDE og DIV niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Rasmus Sandvej på telefon 50878293.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsesdato er 1. september 2020. Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen, men det er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

27.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent