Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH


Navigationsofficer til Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH

Er du klar til et spændende job, hvor der er mulighed for at udfordre samt udvikle dig selv på mange områder og med en sejlplan, der giver gode muligheder for at kombinere hjemmelivet og studier med sejlads? Så er du måske vores nye navigationsofficer på inspektionsfartøjet LAUGE KOCH.
Om os
Inspektionsfartøjet LAUGE KOCH er den nyeste enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen med primært operationsområde i Nordatlanten ved Grønland og sekundært i områder i regi af nationale og internationale opgaver.

I vinterperioden vil LAUGE KOCH operere i Sydvestgrønland og forskydes oftest i sommerperioden nordpå til Thule området eller Østgrønland for støtte til Slædepatruljen Sirius. Endvidere er LAUGE KOCH særligt udrustet til at støtte til forskningsekspeditioner som oftest gennemføres i sommerperioden. Opgaverne er varierede og omfatter udover overvågning og suverænitetshævdelse bl.a. støtte til det grønlandske samfund i form af fiskeriinspektion og is-brydningsassistance, search and rescues og søopmåling.

Besætningen ombord på LAUGE KOCH udgøres til enhver tid af 21 personer. Samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen er tæt, hvilket giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation. Skibet har reelt to besætninger, som løbende gennemfører udskiftning. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, og det enkelte besætningsmedlem har stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Som navigationsofficer om bord i et inspektionsfartøj har du en til tider krævende og udfordrende stilling. Du er ansvarlig for skibets navigationsudstyr, kortbeholdning, sejladsplanlægning, bestilling af havneplads og alt, hvad der ellers måtte høre ind under navigation.

Du vil helt sikkert blive udfordret navigatorisk og sømandskabsmæssigt, da inspektionsfartøjerne ofte sejler indenskærs gennem forholdsvis snævre ruter og passager eller en af de mange sparsomt opmålte fjorde. Derudover stiller is- og vejrforholdene i Nordatlanten særlige krav til skibene og dets besætninger.

Foruden de navigatoriske ansvarsområder og udfordringer er det også dig, der har ansvaret for fiskeriinspektion, helikopterkontrol samt mindre administrative opgaver. Når der er taktiske kadetter om bord, har du også et stort medansvar for at uddanne og vejlede disse under deres togt.

Dagene om bord varierer meget alt efter vind og vejr og enhedens operative opgaver. Du kan forvente at bruge megen tid på broen, og du vil hurtigt opnå stor erfaring og fortrolighed med den udfordrende sejlads i indenskærsruterne ved Grønlands kyster.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at udvikle dig fagligt på det navigatoriske, operative og det ledelsesmæssige område. Om bord på LAKO vil du være en del af skibets ledelse og vil blive inddraget i dagligdagens beslutninger. Vi vil sørge for at udfordre dig, så du efter 1-2 år som navigationsofficer står godt rustet til din videre karriere.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt to måneder ude og to måneder hjemme. Besætningen skifter dråbevis, så du vil gøre tjeneste med medarbejdere fra både 5. og 6. kapacitet på LAKO. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med skibets anden navigationsofficer. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et helt år ud i fremtiden.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i søværnet. Det er en fordel, men ikke et ubetinget krav, at du har erfaring med sejlads i Nordatlanten. Såfremt du er uddannet fiskeriofficer, kryptokustode og helikopterkontrolofficer, non-tactical vil dette være en fordel. Alternativt vil dette være kurser, som du skal erhverve.

Du er i stand til at arbejde selvstændigt og planlægge din egen hverdag. Organisationen om bord kræver, at du er i stand til at arbejde tæt sammen med den øvrige ledelse samt den menige del af besætningen. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i et miljø, hvor 21 mænd og kvinder skal få hverdagen til at fungere langt væk fra familien i længere perioder.

Derudover fordrer jobbet gode sociale evner, så du kan indgå i fællesskabet om bord. Endeligt skal du kunne samarbejde med lokale myndigheder, herunder have en særlig god kontakt med fiskeriofficeren ved Arktisk Kommando.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte en af cheferne for inspektionsfartøjet LAUGE KOCH. Frem til d. 2. august 2020 kaptajnløjtnant Trygve R. A. Erthmann på tlf. +45 4130 9893/+45 4130 9899, FIIN- adresse: 1ELAKO-CHB eller e-mail: 1ELAKO-CHB@mil.dk. Fra d. 3.august 2020 orlogskaptajn Per Skov Madsen på tlf. +45 4130 9892/+45 4130 9899, FIIN- adresse: 1ELAKO-CHA eller e-mail: 1ELAKO-CHA@mil.dk

Alternativt skal du være velkommen til at kontakte Søværnets Center for Administration i Frederikshavn: KL Bårdur Sandå ved , SCA-F-BEM01@MIL.DK, tlf. 7285 7551.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er 15. august 2020. Stillingen er til besættelse d.1. september 2020 eller snarest efter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

1. Eskadre
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, primært på sejlende enheder, som løser en lang række af søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med søopmåling i danske og grønlandske farvande og sejlads med Kongeskibet. Ud over de mange skibe er CMS og CST underlagt eskadren, som har ansvaret for uddannelser og træning indenfor en række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed samt ansvaret for militærteknologiske efteruddannelse og søtræning inden for områderne platform, sensor og kommunikation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

24.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent