Ingeniørofficer til G5 ved Multinational Division North


Ingeniørofficer til G5 ved Multinational Division North

Vil du arbejde med ingeniørtjeneste og operationer på højeste taktiske niveau i et skarpt og multinationalt miljø? Er du ingeniørkaptajn og evner du at kombinere operationer med god teknisk forståelse. Så har du her en enestående mulighed for en central funktion med en spændende professionel udfordring og en bred berøringsflade i det nye divisionshovedkvarter.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Du indgår i fredstid i et dynamisk ingeniørteam i G5 sektionen. I krise og konflikt er du infrastrukturofficer i hovedkvarterets ingeniørcenter. Ingeniørcentret er det taktiske divisionshovedkvarters ingeniør videns center.

Dine opgaver omfatter bl.a. bidrag til skarp operativ planlægning og operativ planlægning i øvelsesramme. Som infrastrukturofficer udarbejder du blandt andet fagligt kvalificerede produkter og leverer rådgivning, der indgår til brug for såvel hovedkvarterets føring af divisionen som i planlægning af operationer.

Du bidrager til at etablere og vedligeholde grundlaget for, at hovedkvarteret kan leve op til sit operative beredskab indenfor ingeniørtjenesten i fredstid, krise og krig. Dette sker bl.a. under krav om, at ingeniørtjenesten virker på tværs af nationer og niveauer. Et centralt arbejdsområde er indhentning af informationer hos og koordination med Host Nations, analyser af eksempelvis vedrørende land transportsystemer(Infrastruktur), terrænets muligheder og de operative implikationer. I den vertikale konstruktionstjeneste er der fokus på overlevelsesforanstaltninger og ikke lejretablering.

Vi er til daglig et lille ingeniørteam, der med støtte udefra, håndterer alle ingeniørtjenestens facetter på divisionsniveau. Det betyder for dig, at du lejlighedsvist håndterer opgaver bredt indenfor ingeniørtjenesten.

For de fleste vil arbejdet i et multinationalt divisionshovedkvarter være nyt, men så længe du har viljen til at lære og synes at det er spændende at arbejde med og har flair for ingeniørtjeneste i operationer, så vil du kunne få en unik mulighed for din personlige udvikling. I ingeniørteamet i G5 kommer du til at være en del af et fantastisk spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en teknisk/operativ analytisk tilgang er centrale elementer, når der arbejdes med skarp forsvarsplanlægning. Samtidig lægger vi også vægt på, at vi har det sjovt i dagligdagen.

Stillingen er placeret i MNDN Hovedkvarter vest i Karup. Stillingen forudses indenfor ca. to år, at flytte til Slagelse.

Der er en del rejseaktivitet forbundet med stillingen, primært til Baltikum og Polen.
Om dig
Du er kaptajn eller major(322) og er uddannet på BDE niveau. Du har eventuelt gjort tjeneste i en bataljons- eller brigadestab.

Dit fokus er operationer og du har flair for teknisk forståelse. Du kan sammenfatte et teknisk fagligt område til muligheder og begrænsninger og kommunikere argumenteret via enkle væsentlige budskaber.

Du er analytisk i din tilgang, men evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når den operative plan møder virkeligheden.

Du skal kunne engelsk, der er MND N arbejdssprog, i tale og skrift på stabsniveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2021.

KONTAKT OG ANSØGNING
Din ansøgning skal inkludere dit CV på engelsk. Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte følgende
• Major Henrik Herbst Andersen (Coordinating Engineer Officer) tlf.: +45 407 407 87
• Oberstløjtnant Brian Nissen (Assistant Chief of Staff G5) tlf.: +45 407 407 50

Da G5 arbejder i et mobiltelefonfrit miljø bedes du sende en sms med navn og nummer hvorefter vi vender tilbage til dig.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 35, med henblik på ansættelse hurtigst muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.08.2020

Indrykningsdato

24.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent