Sektionsfører til 3. Mekaniseret Infanterikompagni i Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Sektionsfører til 3. Mekaniseret Infanterikompagni i Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Brænder du for at uddanne landets bedste HRU soldater? Ønsker du samtidigt at udnytte dine evner som lærer, planlægger og kontrollant, indenfor kompetenceområde infanteri? Trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer? Så er det måske dig vi har brug for ved 3. Mekaniseret infanterikompagni – i daglig tale også kaldet Bulldog Eskadronen
Om os
3. Mekaniseret infanterikompagni uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juli. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.
For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente befalingsmænd, officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen.

Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner soldaterne til Hærens Stående Reaktionsstyrker, os selv, eller støtter bataljonen med afholdelse af uddannelse. Det er afgørende, at vores medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav vi stiller til professionalisme og loyalitet.

Opgaverne som kompagniet løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt og løser de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vores kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater kompagniet uddanner.

Ved kompagniet hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi dagligt stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste enhed til at uddanne soldater til Hærens Stående Reaktionsstyrker.
Vi lægger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Som sektionsfører, vil du være ansvarlig for en stor del af kompagniets planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af skydeperioder, øvelser og enhedsuddannelse. Det forventes derfor, at du er i stand til at holde mange bolde i luften på samme tid. Yderligere at du har et højt infanterifagligt niveau.

Du vil som en af kompagniets kompetencepersoner indenfor skydning, enhedsuddannelse og MFT, skulle stå i spidsen for udarbejdelse af læringsplaner og direktiver for fagenes gennemførsel. Du vil sammen med Kompagni- og Efterretningsbefalingsmanden indgå i det team som sammen med chefen skal sikre det høje infanterifaglige niveau, som vi er kendt for.

Der vil i høj grad være mulighed for at du selv kan definere din egen arbejdsdag. Du vil kunne forvente at skulle veksle imellem at planlægge og koordinere fra dit kontor, til at undervise på skydebanen og i felten. Vi tilbyder dig altså en alsidig arbejdsdag.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav til kvaliteten af dit planlægningsarbejde. Kompagniet er afhængigt af, at vi hurtigt og effektivt kan lave en god plan; kun på den måde kan vi benytte mest mulig tid med at uddanne vores unge konstabelelever, gruppeførere og delingsførere.

Der vil i stillingen være både mulighed for, samt en forventning om, at du videreuddanner dig indenfor vores kompetenceområde.
Der kan forventes øvelsesaktivitet hvor du skal være afklaret med at være dage væk fra hjemmet. Der er en repræsentativ AKOS tilgængelig på kompagniets sharepoint.
Om dig
Du har først og fremmest et meget højt infanterifagligt niveau.
Du er seniorsergent, eller alternativt en erfaren oversergent som er vurderet egnet til seniorsergent. Du har forrettet ca. 6-8 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent
Du er selvstændig fleksibel og initiativrig. Sammen med din høje faglighed samt høje soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne hurtigt kan ændre sig.
Det forventes, at du kan planlægge og gennemføre spændende og relevante uddannelsesaktiviteter, da du kommer til at arbejde med soldater som forventer motiverende uddannelse af høj kvalitet.
Det er ønskeligt, at du har kendskab til læringsplaner og uddannelsesforløbet ved HRU eller SRS, samt at du tidligere har været gruppefører (GF) eller næstkommanderende deling (NK/DEL) i HRU eller SRS. Ydermere er det en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet skydelærer, bykampsfaglærer, infanterilærer og køreinstruktør. Du kan forvente at starte på ovennævnte kurser, såfremt du ikke har dem endnu.
Som befalingsmand i kompagniet er det vigtigt, at du selvstændigt kan arbejde målrettet og holde fokus på opgaveløsningen. Samtidig er det afgørende at du kan indgå i samarbejde med kollegaer på alle niveauer både internt i kompagniet som i bataljonen. Vi tror på at samarbejde giver langt bedre resultater, end individuelle præstationer.
Du har en positiv tilgang til dagligdagen og lægger vægt på at holde dig i fysisk god form.

Kurser du, som minimum, vil komme på, hvis du ikke har dem:
• Kryptooperatør.
• Skydelærer og udvidet skydeteknik.
• Bykampsfaglærer.
• Infanterifaglærer og infanterilærer.
• Køreinstruktør panser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentsstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af oversergenter med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i forhold til stillingens lønniveau, og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Martin Elmegård Thostrup på tlf.4080 2181 eller via mail: JDR- 5B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent og seniorsergent Kit Svendsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3HOV1@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. august 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 34 - 35.

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2020, eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.08.2020

Indrykningsdato

24.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent