Dæksgast til miljøskibet GUNNAR THORSON i Frederikshavn


Dæksgast til miljøskibet GUNNAR THORSON i Frederikshavn

Er du en dæksgast der sætter pris på en hverdag med frihed under ansvar, skiftende arbejdsopgaver og gode kollegaer, så er du måske vores nye dæksgast.
Om os
GUNNAR THORSON er en af to store miljøenheder i Division 32, som er en del af 3. eskadre. Skibet har cirka 100 operative sejldage om året og opererer hovedsageligt i dansk farvand og det typiske sejladsmønster er af 5-10 dages varighed.

Skibet har kun én besætning og derfor varter besætningen også skibet ved henlæggelse i base-havn. Enhedens hovedopgave er bekæmpelse af olieforurening i danske farvande og bevisindsamling. Derudover består opgaverne af søredning, farvandsovervågning, træning med andre danske og udenlandske miljøenheder og intern træning.

Besætningen som består af 16 mand, har et godt sammenhold og trives i en uformel tone. Vi lægger vægt på fysisk træning og prioriterer træning i hverdagen.

Skibet ligger på 16 timers varsel, hvilket vil sige at vagtholdet, som er ombord klargør til sejlads inden resten af besætningen møder ind, for at kunne afgå inden for 16 timer.

Halvdelen af året stiller GUNNAR THORSON med et vagthold til det mobile miljøberedeskab (MMB), som er på 2 timers varsel. Holdet består af en taktisk officer, en dæksmand og en maskinmand. MMB vagten kan også varetages ombord, når skibet er til søs.
Om stillingen
Du vil komme til at indgå i et team af specialiserede medarbejdere med hver deres kompetencer og delansvarsområder.
Som dæksgast er du blandt andet med til at sætte og bjærge flydespærringer og øvrigt materiel der anvendes ved olieopsamling.

Du indgår i tørnen som rorgænger/udkik, gummibådsfører og dæksvagten i basehavn.

Du indgår i skibets havariberedskab som røgdykker.

Du vil som dæksgast indgå i et dæksteam på 5 personer under daglig ledelse af skibets dæksbefalingsmand hvor den enkelte har selvstændige arbejdsområder som opsyn med skibets LTS udstyr, mand-over-bord båd, skibes gummibåd og dæksudstyr generelt.

Kvalifikationer
Krav:
- Søværnets basisuddannelse (SBU)
- Røgdykker

Ønskeligt:
- Speedbådsbevis
- TAC 814 – Begrænset GMDSS, ROC radiocertifikat
- Scubadykker 30m
- Kørekort kat. C og C/E
- Gaffeltruck – certifikat B
- Lastbil kraner certifikat D
- Maritim miljøuddannelse for teknikere
- Tanker Safety, olie-, gas- og kemikalie-tanker

Ud over de almindelige helbredskrav for søværnet:
- godkendt til udkig (normalt syn (ikke farveblind)
Om dig
Du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et samarbejde. Du er grundig i dit arbejde, og du kan se dig selv som en del af en mindre organisation, hvor alle udfylder nøglefunktioner om bord. Det er vigtigt, at du er motiveret og i stand til at arbejde i uformelt miljø hvor menneskekendskab er en daglig nødvendighed.

Du er omstillingsparat og klar til at tage de udfordringer der ligger i skibets nuværende og fremtidige opgaver.

Er du uddannet dykker, vil du indgå i skibets dykkerteam.

Du vil blive uddannet MMB gast for at kunne deltage i miljøbordinger i forbindelse med beredskabsmæssige undersøgelser, eller mistanke om udledning fra skibe i danske farvande.

GUTH sejladsprogram med øvelser og rutinesejlads ligger forholdsvis fast, men det forventes at du har en fleksibel tilgang til ændring af sejladsprogrammet. Dette kan forekomme ved operativt indsættelse i forhold til olieforureningsbekæmpelse.

Normalt er GUTH på 16 timers varsel, men vil i perioder overgå til 2 timers varsel, hvorfor det vil være en fordel, at bo inden for 2 timers transporttid til Flådestation Frederikshavn, hvilket dog ikke er et krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende Per Hjaltason på tlf. 4130 9914. Alternativt KL Bårdur Sandå, SCA-F-BEM01 telefon 72 85 75 51.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 15. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse fra 1. september 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder – med unikke muligheder for personlig og faglig udvikling. Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever. Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent