Tankvognsoperatør til Fighter Wing Skrydstrup (genopslag)


Tankvognsoperatør til Fighter Wing Skrydstrup

Kunne du tænke dig at betjene flytankvogne, tanke F-16 og andre flytyper og blive specialist på flybrændstof? Og kunne du være interesseret i, at arbejde i en enhed med lejlighedsvis varierende arbejdstider, hvor du skal indgå i vagttjeneste, og være indstillet på udsendelse til international tjeneste som flytankvognsoperatør?

Så bliv tankvognsoperatør ved Fighter Wing Skrydstrup!
Om os
Fighter Wing (FW) Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste – ikke efternavn køn eller alder.

Flight Line Support (FLS) forestår alt tankning af fly og helikoptere, samt tankning af jordudstyr som anvendes i forbindelse med flyvning og startbane beredskab. Enheden er bemandet uden for normal arbejdstid med en tankvognsoperatør, som varetager opgaver i forbindelse med afvikling af det nationale beredskab.

Vi hører hjemme på flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte placeret i nærheden af Haderslev, Kolding og Åbenrå.

FLS er en del af Aircraft Logistics Squadron, i daglig tale ALS. Enheden ALS omfatter mange funktioner, herunder værksteder til reparation af alle typer køretøjer og jordudstyr, vedligeholdelse af Flyvestationens radarer, samt en forsyningsenhed og en deployeringssektion. Vi er 16 tankvognsoperatører ved FLS, herunder en leder samt en næstkommanderende.
Om stillingen
Som tankvognsoperatør ved Flight Line Support, i daglig tale FLS, blive du en del af et dynamisk team af højt motiverede medarbejdere.

Din primære opgave vil være at udføre tankning af fly og jordudstyr, kvalitetskontrol af brændstof samt indgå i en vagtordning, med ca. 3 vagter pr. måned.

Du skal være afklaret med, at der kan forekomme forskudt tjeneste i forbindelse med øvelser, natflyvning og lignende.
Om dig
Du skal som minimum have aftjent din værnepligt i Forsvaret, og du kan arbejde selvstændigt, og er som person udadvendt, fleksibel og omstillingsparat. Du er indstillet på at sikkerhed er vigtigt i hverdagen, da vi arbejder med og omkring fly.

Faglige kvalifikationer
• Kørekort til bil (kat. B)
• Kørekort til lastvogn (kat. C)
• Kørekort til anhænger (kat. C+E)
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM

Ønskelige kvalifikationer
• ADR bevis + Tank
• Kørekort (kat. D)
• Gaffeltruck certifikat B
• EU Kvalifikationsbevis

Du skal være indstillet på at indgå i vagttjenesten ved FLS, og være afklaret med at kunne udsendes i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chef ALS, Major Palle Nørgaard Kjær på telefon +45 728 49101. Alternativt kan du kontakte Leder for FLS seniorsergent Bo Lindahl på telefon +45 728 49171.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter, med henblik på besættelse af stillingen den 1. oktober 2020 eller efter aftale med din nuværende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent