Senior Duty Officer ved Flyverkommandoen, National Air Operations Centre


Senior Duty Officer ved Flyverkommandoen, National Air Operations Centre

Vil du være omdrejningspunktet for national AIR C2 i Flyvevåbnet, så har du nu muligheden i et særdeles spændende og ansvarsfuldt job.
National Air Operations Centre (NAOC) tilbyder en operativ stilling som Senior Duty Officer ved Flyverkommandoen.
Om os
I rammen af Forsvarsforlig 2018-2023 blev NAOC oprettet som en del af Flyverkommandoen (FLK). NAOC fører de underlagte luftstyrker i døgndrift i fred, krise og konflikt.

På baggrund af et rammesættende direktiv fra Forsvarskommandoens operationsstab varetager NAOC planlægning, tasking og føring af flyvevåbnets (FLV) enheder inden for det fulde spektrum af luftoperationer på det niveau, hvor CH FLK udøver sin kommando. Dette omfatter bl.a. flyberedskaber og al flyvning i forbindelse med styrkeproduktion gennem nødvendig planlægning og koordination med nationale og internationale samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som Senior Duty Officer (SDO) indgår du i en vagtroste og er operativt ansvarlig for føring af luftforsvaret i dansk luftrum. Støttet af SDO Assistenten bemander SDO NAOC operationsrum i Karup 24/7 og fungerer som bindeleddet imellem FLV enheder på nationalt beredskab og overliggende militære samt civile myndigheder.

SDO er derfor også operativ stedfortræder for CH NAOC, og refererer blandt andet direkte til National Available Air Defence Commander (NAADC) samt nationalt værnsfælles niveau; Operationsstabens Joint Operations Centre (JOC). Som SDO repræsenterer du Flyvevåbnets øverste myndighed i operative anliggender herunder militær flyvning under dansk kommando.

Endvidere fungerer du som indgangspunktet for Flyvevåbnets håndtering og iværksættelse af Crisis Response Measures i samarbejde med JOC. En af dine primære operative opgaver er at varetage og koordinere det operative ansvar for dansk overvågning og suverænitetshævdelse af dansk luftrum, herunder indsættelse af det danske afvisningsberedskab. Endvidere er du ansvarlig for afviklingen af den gældende Air Task Order (ATO), hvor alle flyvninger under FLK kommando fremgår.

NAOC udvikles til at kunne varetage øget nationalt beredskab. Stillingen tilbyder derfor indflydelse i dette arbejde samt mulighed for udvikling og uddannelse til varetagelse heraf. I takt med at dine kompetencer inden for Air Operations Centre (AOC) virket stiger, vil du få en væsentlig rolle i at knytte SDO virket sammen med forøgede nationale beredskaber samt til NATO AOC.

Derfor vil dine kompetencer også have relevans for FLK AIR C2 INTOPS kapaciteter, og du skal derfor være indstillet på udsendelse, såfremt dette behov opstår. Som SDO får du mulighed for innovativt at påvirke udviklingen af operative procedurer, der skal knytte Flyvevåbnets nationale beredskaber sammen både internt og eksternt.
Om dig
Du har en solid operativ baggrund og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Er du premierløjtnant vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil således bestridestillingen som funktion i højere stilling indtil du er klar til udnævnelse til kaptajn.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har en baggrund som kontrol- og varslingsofficer. Ansøgere med anden operativ baggrund er imidlertid meget velkommen til at ansøge. Det er ønskeligt, at du har operativ erfaring fra deltagelse i internationale luftoperationer.

Det er en forudsætning, at du kan udcheckes og godkendes som SDO. Dine engelskkundskaber skal være SLP 3/3/3/3 og stillingen kræver godkendelse til HEMMELIGT. Du skal helbredsmæssigt kunne godkendes til udsendelse i internationale operationer.

Gode samarbejdsevner, stort overblik, evnen til at holde mange ”bolde i luften”, selvstændighed og en pragmatisk opgavetilgang bliver vigtige egenskaber hos SDO, og vi forventer, at du naturligt tager ansvar for den samlede opgaveløsning, og at du samtidig kan håndtere en hverdag med fyldt med operative udfordringer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Major Kim H.H. Jensen, Mail: fko-f-chnpo@mil.dk. Tlf.: 72 81 15 96 på hverdage mellem kl. 0800 og 1400.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. oktober 2020 eller efter nærmere aftale..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent