CIS Specialist til Frømandskorpset


CIS Specialist til Frømandskorpset

Er dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, og er kommunikation dit speciale.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.

Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Stillingen er i Frømandskorpsets Combat Support Squadron, i CIS-elementet. Elementet består af fem medarbejdere, der dækker den taktiske kommunikation, samt operative netværk.

CIS-elementet har mangeartede og udfordrende opgaver, samt et højt ambitionsniveau. Elementet beskæftiger sig med alt fra klassisk radiokommunikation via HF, VHF og UHF, taktiske netværksradioer, data via satellitter, samt it, netværk, udnyttelse af internettets muligheder og andre tekniske discipliner, ind imellem på et relativt højt niveau. Vi stiller store krav til os selv og vores engagement.

Ud over de operative opgaver, har vi ansvaret for Frømandskorpsets kommunikationsuddannelser og de operative netværk.
CIS-elementet er ansvarlig for det taktiske kommunikationsudstyr.

I dagligdagen vil du bl.a. hjælpe med vedligeholdelse og reparation af Frømandskorpsets radiomateriel, dygtiggørelse i kommunikationsmateriel, krypto-administration, samt have ansvar for egne pålagte opgaver. Du vil her udover bidrage til brugeruddannelse på de enkelte radioer og systemer.

Du vil indgå i elementets almindelige drift, herunder forberedelse samt ind- og udlån af kommunikationsudstyr til uddannelser, øvelser og opgaver.

I forbindelse med visse øvelser og opgaver skal du kunne opsætte basestation alene, men ofte vil det ske i samarbejde med andre.
Om dig
Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra indsats, når der er travlt. Desuden forventer vi, du er i stand til at arbejde selvstændigt, men samtidigt har evnen til at indgå i et team.

Det er ønskeligt at du har en faglig baggrund som elektronikfagtekniker og gerne med erfaring fra Søværnet eller Hæren.
Vi forventer desuden, at du har et grundlæggende kendskab til anvendelse af kommunikationssystemer og interesse i at lære mere.

Du har interesse for radiokommunikation, it, netværk, elektronik og teknik i bred forstand, og måske har du en uddannelse inden for IT eller et svendebrev fra det tekniske område.

Du har gode IT- færdigheder, og engelskkundskaber – både mundtligt og skriftligt.

Dine hænder er skruet lige så godt på som dit hoved, du er selvstændig, proaktiv, nysgerrig af natur og evner at optage ny viden hurtigt. Du er i udpræget grad samarbejdsorienteret.

Du har en god koncentrationsevne, en god hukommelse og et godt overblik også når det går stærkt. Du formår at multitaske, samtidig med at du kan bevare overblikket. Du har erfaring med instruktørvirke, eller lysten til at udvikle dette, og du arbejder gerne med et stort ansvar.

Generelt fokuserer vi ikke kun på dit formelle uddannelsesniveau, men at du har de rette personlige egenskaber. Et vist niveau af viden inden for radio- og netværksteknologi og teknisk viden, indsigt og forståelse, vil dog være en fordel. Det er et kriterie, at ansøger kan uddannes til kryptokustode.

Som RDO/CIS-operatør skal du deltage i løsningen af opgaver af både praktisk og teoretisk karakter. Arbejdet kan foregå individuelt samt i tæt samarbejde med kollegaer, fra ind- og udland.

Hvis ovenstående fanger din interesse, er Frømandskorpsets CIS-sektion måske noget for dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Odsherred, Kongsøre

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte PL D. Olsen på
FKP-CS-01@mil.dk eller SG B. Duus på FKP-CS-CIS01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent