Logistikbefalingsmand/oversergent til Fregatten ABSALON


Logistikbefalingsmand/oversergent til Fregatten ABSALON

Brænder du for koordination i detaljen på en arbejdsplads, hvor dagene ikke ligner hinanden, og berøringsfladerne mange – både til personel og materiel, og på tværs i niveauer og fagområder?
Er du oversergent af rang, kan du rumme ovenstående, og lyder det som noget for dig, så er det nu du skal søge – for vi søger dig!

Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON har i 2020 gennemført en indsættelse i Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), og vil i 2. halvår gennemføre kortere sejladser med henblik på at sikre, at enheden er indsættelsesklar, når det påkræves. ABSALON indsættes i Arktis Kommando i 2020 og indgår i SNMG1 i 2021. Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Forsynings- og Sanitetssektionen er én af tre sektioner i Logistikdivisionen, som du vil være daglig leder for. Divisionen ledes af Logistikofficeren og bemandes af to officerer, tre oversergenter, en sergent og i alt 26 menige. Du vil som logistikbefalingsmand, være daglige leder med personelansvar for to menige; en forsyningsgast og en sanit (senior medic). Du vil til dagligt have et tæt samarbejde med de øvrige sergenter i divisionen, og refererer direkte til Logistikofficeren og støtte denne indenfor dit område.

Som logistikbefalingsmand, vil du til dagligt, ombord Fregatten ABSALON, beskæftige dig med taktisk og operativ logistik, men du vil også skulle arbejde med enhedsuddannelse, personel, sømandsskab, planlægning, havari, sanitet, helikopteroperationer og m.m.


Opgaver og ansvarsområder vil blandt andet være:

Såvel i udenlandsk som indenlandsk havn har du en koordinerende rolle med at fremskaffe, afhente materiel og planlægge vareleverancer til skibet.

Du er daglig leder for sektionens personel, og er i samråd med Logistikofficeren ansvarlig for personellets faglige og personlige kompetenceudvikling understøttet af FOKUS.

Du har ansvaret for vedligeholdelse og ajourføring af normlister, opgørelser af skyldlister, lokalindkøb samt vedligeholdelse og ajourføring af lokationer.

Du har ansvaret for rekvirering, modtagelse og returnering af materiel til skibet

LGB bistår enhedens beholdningsansvarlige og regnskabsførerne med beholdning, bestillinger, afskrivninger osv.

Du vil indgå i tørn som vagtassistent i havn og til søs, bistå i undervisning ved bla. enhedsuddannelse og mange andre spændende opgaver.


Ligeledes vil dine opgaver under sejlads bestå af:
• Leder af havaripatrulje
• Forrette tjeneste som Flight Deck Director (håndtering af helikopter).
• Fører, som områdeansvarlig, tilsyn med rengøring i henhold til rengøringsrullen.
• Indgår i tørn som vagtassistent i havn og til søs.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund, såvel tjenesteligt som personligt.

Dit faste tjenestested vil være Flådestation Frederikshavn.
Om dig
Fregatten ABSALON er på udkig efter en logistikbefalingsmand, der ønsker et alsidigt tjenestested, i et professionelt, men muntert, arbejdsmiljø, på et af Søværnets højteknologiske skibe.

Vi søger en energisk, robust og effektiv oversergent, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et omskifteligt miljø, og i en til tider hektisk hverdag.

Du arbejder uden besvær selvstændigt, og kan naturligvis også indgå i et team, ligesom du har en ”can do”-tilgang til opgaverne. Du har det bedst med, at der altid er ”styr på stumperne”, og kan se et par skridt frem i opgaveløsningerne.

Du skal være leder for en meget selvkørende sektion, hvorfor du skal have klare holdninger og være i stand til tydeligt at formidle dine holdninger og budskaber.

Du skal være indstillet på, at funktionerne som vagtassistent, havaripatruljeleder og håndtering af helikopter fylder en del af din arbejdsdag. Det betyder derfor, at der er en stor vekselvirkning mellem administrative opgaver og masser af frisk luft på dækket.

Kvalifikationer
- Du skal være oversergent, eller erfaren sergent der er vurderet egnet til udnævnelse til oversergent
- Du er erfaren bruger i DeMars, og har som minimum DeMars Grunduddannelse
- Du har erfaring med Forsvarets forsyninglinjer, f.eks. som beholdningsansvarlig eller regnskabsføre.
- Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
- Godkendt og tastet træningstilstandsprøve.
- Grundvaccination.

Hvis du kommer fra Hæren eller Flyvevåbnet vil der blive lavet et individuelt omskolingsforløb.

Desuden ser vi gerne, at du har, eller er klar til at gennemføre:
• DeMars 904 Myndighedsbeholdning.
• DeMars 601 Rekvirent Indkøb
• DeMars 602 Indkøb


Ønskelige kvalifikationer
- Sejlerfaring fra DIV 21 eller DIV 22 evt. som dæksbefalingsmand, maskinregnskabsfører, administrationsbefalingsmand eller tilsvarende.
- Uddannet havaripatruljeleder
- Uddannet Flight Deck Director (FDD)

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Logistikofficer, kaptajnløjtnant, Anne Elvira Enkelund på tlf. 2925 0357 eller via e-mail: 2E-ABSL-LGO@mil.dk.
Alternativt chefsergent John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22 eller orlogskaptajn Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020 eller efter aftale

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent