Efterretningsofficer søges som RFI manager i MND Norths IRM&CM celle - Karup


Efterretningsofficer søges som RFI manager i MND Norths IRM&CM celle.

Interesserer du dig for og har flair for militær efterretningstjeneste i et internationalt miljø, og kan du holde hovedet koldt, når der er mange bolde i luften?

Multinational Division North (MND North) opbygger det nye divisionshovedkvarter i Danmark og i Letland, hvor du som RFI manager vil komme til at spille en central rolle i Intelligence Requirement Management & Collection Management (IRM&CM) cellen i ASIC/G2.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND North hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP).

Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppe-enhedsniveauet.
Om stillingen
G2 er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og består af personel fra Estland, Letland, Litauen og Danmark.

I hele divisionsstaben er der personel fra mere end 10 nationer, og IRM&CM cellens daglige samarbejdspartnere vil heller ikke tale dansk. Du skal derfor være i stand til at udtrykke dig, klart og præcist, på engelsk i både tale og skrift jf. STANAG 3-3-3-3.

IRM&CM cellens daglige chef er en kaptajn tjenestegørende i Slagelse, men du vil kunne arbejde fra Karup, hvis du har et ønske om dette. Du skal, uagtet valg af tjenested, påregne en del rejseaktivitet imellem Karup, Slagelse og Riga.

Du vil være daglig ansvarlig for udviklingen af et G2/ASIC RFI management system (RFIMS), der vil skulle implementeres, i takt med at de tekniske muligheder kommer på plads i divisionen. Herunder udvikling af relevant SOP/SOI. Du vil også være G2/ASIC information Manager.

Det vil også være dig, der validerer og prioriterer de efterretningsbehov, der ikke skal behandles som RFIér, men skal viderebehandles internt i IRM&CM forud for indsættelse af egentlige ISR-midler.

I kriseopstilling vil du være med til at understøtte den operative planlægning såvel som gennemførelse, hvor det blandt andet er dine prioriteringer af divisionens efterretningsbehov, der har indflydelse på indhentning af informationer og efterretninger. Du ser derfor taktik og doktrin som spændende områder, hvor du ønsker at dygtiggøre dig.

Stillingen er nyoprettet, så der er mulighed for selv at være med til at danne rammerne for dit arbejde og være med til at forme udviklingen af stillingen indenfor NATOs doktrin.
Om dig
Du er kaptajn eller MJ M322 og har gennemført VUT/I-L eller VUK BTN og BDE.

Du har en solid baggrund inden for efterretningstjenesten eller alternativt med organisering af store mængder information som fx information manager. Det er dermed et krav, at du besidder et vist flair for IT-programmer/systemer.

Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau. Det er ønskeligt, at du har været udsendt i en efterretningsstilling og/eller har gjort tjeneste i en international stab.

Du har en god forståelse for vigtigheden af at ”netværke”, idet du vil have tæt kontakt med diverse RFI managere fra andre enheder/efterretningscentre.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Det er muligt at søge stillingen som seniorsergent (M231) eller chefsergent (M232) med henblik på udnævnelse i stillingen til kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) ved anvendelse af Late Entry modellen. En ansættelse og udnævnelse vil bero på en konkret og individuel vurdering jf. FPSVEJL 401-1 og skal endvidere godkendes af moderværnets styrelseschef (CH HKO, CH SVK og CH FLK). Et ufravigeligt krav er at man har gennemført VUK BDE og VUK BTN eller FØRKUR.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2021.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte kaptajn Rasmus Munch på telefon; +45 407 407 28 og på mail; mndn-g2-02@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Du bedes vedlægge relevante bedømmelser og FOKUS i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. august. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 37 og 38.
Stillingen er til besættelse pr. 1. november.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

22.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent