Chef for 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon


Chef for 1. Forsyningskompagni ved 1. Logistikbataljon

Kan du føre og lede en professionel og specialiseret logistisk enhed?
Formår du at formulere og udstikke en tydelig retning samt skabe følgeskab for alt personel?
Har du et godt helhedssyn og kan du samarbejde på tværs af organisationen?
Om os
1. Logistikbataljon indgår i 1. Brigade og består af en operativ stab på 12 personer, en udviklingssektion (S7) på 30 personer, Stabsdeling, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni.

1. Logistikbataljon er primært garnisoneret på Aalborg kaserne og varetager fagansvaret for den taktiske logistik i Hæren inkl. forsynings-, sanitets-, transport-, bjærgnings- og vedligeholdelsestjeneste.

Enkelte dele af underafdelingerne er udlagt til andre garnisoner ligesom designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetskommando indgår i bataljonen.
Bataljonens faste normer udgøres af ca. 500 mand og ca. 900 mand ved indsættelse af den samlede bataljon i rammen af 1. Brigade.

For at opnå de operative målsætninger fokuserer bataljonen på den taktiske opgaveløsning, føringsuddannelse, langsigtet kompetenceudvikling samt fastholdelse.

Bataljonens operative målsætning samt det tillagte fagansvar betyder en betydelig udviklingsvirksomhed i samarbejde med såvel 1. Brigade som Trænregimentet. Implementering og videreudvikling af brigadens føringskoncept er til stadighed et styrende projekt for bataljonen.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et miljø med engagerede og professionelle soldater, der brænder for deres speciale.

Du er ansvarlig for at opstille, bemande og uddanne et operativt Forsyningskompagni, der leverer bidrag til nationale og internationale operationer, samt beredskabsenheder. Dette kræver, at du er fremsynet og har øje for den operative opgave, men også for hvervning af og udvikling af kompagniets personel.

Du skal desuden tilsikre kvalitet og sammenhæng i kompagniets uddannelse, samt forståelse for kompagniets anvendelse.

Du vil indgå i 1. Logistikbataljons chefgruppe og forventes at bidrage aktivt til bataljonens samlede ledelse og opgaveløsning.

Du skal forudse at indgå som chef for logistikkommandoet til NATO Readiness Initiative (NRI), der skal være på beredskab i 2022.
Om dig
Du er kaptajn, og har dermed gennemført VUT I/L eller føringskursus.
Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som har gennemført – eller er i gang med – føringskursus. Er du i gang med føringskursus vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og vil herefter bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal have en baggrund fra logistiktropperne – minimum som delingsfører og gerne næstkommanderende ved en underafdeling. Du kan også have opnået tilsvarende kompetencer fra andre stillinger ved logistiktropperne.

Du formår via dialog, samarbejde og korpsånd at skabe motivation og følgeskab for alt personel ved underafdelingen.

Du formår at føre og lede forsyningskompagniets specialister for her igennem at skabe en god hverdag for den enkelte medarbejder/specialist samt at løse kompagniets operative opgave bedst muligt.

Du brænder for at være leder, har en anerkendende tilgang til personellet og du har samtidig handlekraft og evner tydeligt at kommunikere krav og forventninger.

Du har en udpræget helhedsforståelse og kan samarbejde effektivt med alle kompagniets samarbejdspartnere.

Du arbejder systematisk og struktureret og formår at forankre viden og læring i organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende bataljonschef Lars Kristensen, 41 32 49 84.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er søndag den 23. august 2020. Samtaler forventes gennemført i forlængelse af ansøgningsfristen.
Stillingen ønskes besat fra den 1. oktober 2020.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

21.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent