kaptajnløjtnant søges som navigationsofficer på IVER HUITFELDT (genopslag)


kaptajnløjtnant søges som navigationsofficer på IVER HUITFELDT

Er du en ambitiøs taktisk officer, der brænder for det operative miljø og ønsker at presse udviklingen af Forsvarets skarpeste maritime kampenheder? Har du navigatorisk snilde og de rette ledelsesmæssige værktøjer og visioner til at være en drivende kraft i en division bestående af skarpe ledere og fagligt højt kvalificerede specialister?
Om os
Sammen med sine to søsterskibe er fregatten IVER HUITFELDT blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om mangfoldighed af moderne teknologi og operativ opgaveløsning. Fregatterne løser en bred vifte af sømilitære opgaver – såvel nationalt som internationalt

Fregatten IVER HUITFELDT har et varieret sejladsmønster. Fregatten gennemgik i første kvartal 2019 Danish Operational SeaTraining (DOST) hos Flag Officer SeaTraining (FOST) i England. Træningen udmøntede sig i, at fregatten, med en toptrænet besætning, er klar til indgå i en deployering i 2020 via NATO NRF eller sammen med andre koalitionspartnere. Der kan derfor forventes indsættelse i INTOPS.

Fregatten IVER HUITFELDT indgår for tiden i NATO NRF beredskabet. IVER HUITFELDT går et spændende efterår i møde, og der planlægges for tiden på tre måneders deployering.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder kurser, efteruddannselse og mulighed for udlån til øvelsessejlads og INTOPS.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar inden for de muligheder, som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag, hvor der også er plads til et smil på læben.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med særdeles gode muligheder for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om stillingen
Som navigationsofficer bliver du en kerneperson indenfor skibets sejlads. Du er én af skibets 4 vagtchefer, men du er ansvarlig for skibets navigationsudstyr, sejladsplanlægning og alt, hvad der ellers måtte høre ind under navigation. Du vil som navigationsofficer være chefens rådgiver indenfor navigation og sømandsskab.

Du vil indgå i operationsdivisionen og vil bliver direkte underlagt skibets operationsofficer, hvor du vil bliver samtaleleder overfor divisionens 2 øvrige vagtchefer. Det vil være din opgave sammen med skibets TAOE og TAOO at udvikle de øvrige vagtchefer indenfor navigation, men også indenfor hhv. efterretning og force protection.

Hverdagen om bord varierer meget efter skibets sejladser, der som oftest består af øvelsessejlads. Du vil stifte bekendtskab med både ”almindelig” sejlads, samt en hel del taktisk sejlads, hvor skibet til tider sejler tæt sammen med andre enheder, der befinder sig både i luften, over og under overfladen.

I klart skib vil du varetage funktionen som ”bridge manager”, hvor du er ansvarlig for at lede og fordele arbejdet af dit brohold.

Under daglig tjeneste er din opgave at sagsbehandle og udvikle inden for dit speciale, som er navigation. Daglig tjeneste foregår i basehavnen i Korsør, men med mulighed for hjemarbejdsdage. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer(VO), hvorfor vagtdage må forventes.

Vores operative evne afhænger af samspillet mellem avancerede våbensystemer, taktiske procedurer og mandskabet, der betjener systemerne. Der ligger også for navigationsofficeren en vigtig opgave i at udvikle og vedligeholde bropersonalets evner til at anvende disse procedurer og systemer.

På sigt forventes det, at navigationsofficeren besidder den erfaring, som gør, at denne kan bestride stillingen som Staff Navigational Officer i internationale stabe.
Om dig
Du er en erfaren taktisk uddannet kaptajnløjtnant eller er PL og i gang med VUK eller erklæret egnet til VUK. det er ydermere en forudsætning at du har gennemført taktisk officerskursus eller dele heraf. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at gå i samme retning.

Du er professionel og har evnen til at have mange bolde i luften og kunne prioritere mellem stillede opgaver. Det forventes, at du bliver ekspert i det udstyr der forefindes på broen. Endvidere har du gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning. Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet - til tider med kort varsel.

Som bridge manager forventes det, at du tidligere har stiftet bekendtskab med taktisk sejlads og har god forståelse for de operationer og opgaver skibet deltager i, således at du kan lede dit brohold igennem opgaveløsningen.

Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Vi søger en energisk, effektiv og produktiv medarbejder, som er klar til at give en ekstra hånd med, når der er travlt, og som med et åbent sind kan indgå i et ungt og omskifteligt miljø, i en til tider hektisk hverdag.

Endeligt forventer vi, at du er i stand til, selvstændigt, at lokalisere problemstillinger og forholde dig løsningsorienteret uanset udfordringen. Men også, at du kan indgå i et team og bidrage til gruppedynamikken, der fremmer en fælles opgaveløsning. Du er en udpræget ’teamplayer’, der forstår at arbejde på tværs af divisioner og faggrænser i en ’Whole Ship Approach’.

Det er et ønskeligt, at du enten har erfaring som TAO fra et af Søværnets 5 store kampenheder, som OPO i 1. Eskadre eller lignende stilling i land eller du har gjort tjeneste som CH/NK på en af Søværnets øvrige enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Fast tjenestested vil være Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fregattens operationsofficer, kaptajnløjtnant Jesper Høegh Hansen på telefon 30 16 94 13 eller via mail: 2E-IVER-OPO@mil.dk , alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Jobsamtaler samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2020, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du bedes vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

21.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent