Chef for Operationselementet i 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet


Chef for operationselementet i 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet

Er du til operativ planlægning?
Vil du lede, koordinere og kontrollere S3/5 arbejdet ved Bataljonen?
Befinder du dig godt i en absolut nøglefunktion?
Så opfordres du til at søge stillingen som chef for operationselementet.
Om os
2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af efterretningsindhentnings-, analyse- og påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningseheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben (ST) ved 2 MIBTN består af 18 medarbejdere og støtter chefen samt BTN dispositionsenheder (DISPENH). BTN er pålagt en række faste operative opgaver ift. INTOPS, NATOPS, beredskab samt almindelig styrkeproduktion, ligesom at der jævnligt tilgår nye opgaver, der skal løses af BTN enheder og elementer.

I staben hersker en åben, imødekommende og respektfuld omgangstone, hvor der lægges vægt på faglighed og vidensdeling samt godt kammeratskab på tværs af alle grader.

Du vil således hurtigt opnå et stort kendskab til alle BTN spændende og omfangsrige kapaciteter, ligesom at du vil være omgivet af dygtige og dedikerede medarbejdere, der vil gøre alt for at BTN opnår den samlede bedste løsning af de pålagte opgaver.

Din nærmeste chef er STCH/2MIBTN.

BTN ligger vægt på at skabe gode rammer for den fælles opgaveløsning, herunder opbygge nødvendige kompetencer hos medarbejderne, udvikle klare procedurer for opgaveløsningen samt skabe gode relationer blandt medarbejdere og samarbejdspartnere.
Om stillingen
S3/5 (operationselementet) er omdrejningspunktet i forhold til planlægning, koordination og indsættelse af BTN kapaciteter i INTOPS, NATOPS, beredskab eller støtte og UDD i forbindelse med disse opgaver.

Operationselementet er således ansvarlig for udarbejdelse af direktiver og befalinger i forbindelse med bataljonens operative indsættelse, afgivelser samt deltagelse i øvelser.

Den primære opgave er at skabe og fastholde overblik over BTN operative opgaver, samt tilsikre hurtig og tilstrækkelig planlægning og koordination af opgavetildeling til DISPENH, samt kontrol heraf.

Operationselementet varetager desuden BTN militære sikkerhed, IT-sikkerhed og sagsbehandling indenfor HTK/BMS samt operativ IT-støtte til DISPENH. Elementet består af 4 medarbejdere.

Du modtager direktiv fra STCH for hvilke af BTN kapaciteter og elementer, der skal løse de aktuelle opgaver.

Du forventes at skabe og fastholde et solidt overblik over BTN samlede operative opgaver, herunder tilsikre at BTN indsatte enheder og elementer har alle de nødvendige oplysninger i form af direktiver og befalinger, der letter dem i deres opgaveløsning.

Du tilsikrer en koordineret planlægning og opgavetildeling til BTN enheder samt fører nødvendig kontrol af opgaveløsningen.

Du gennemfører koordination og planlægning sammen med de enkelte førere for BTN DISPENH. Der vil desuden ofte være behov for koordination med Hærens to brigader og deres underlagte BTN, hvor du ofte vil skulle repræsentere BTN i forskellige operative mødefora.

Endelig virker du også som bataljonens sikkerhedsofficer og er overfor bataljonschefen ansvarlig for den militære sikkerhed ved bataljonen. I den rolle vil du have et tæt samarbejde med EFR SIKOF, BTN CI og SIKSEK samt i nogen grad Forsvarets Efterretningstjeneste.

Som sikkerhedsofficer skal du tilsikre, at BTN militære sikkerhed ikke kompromitteres og at der straks tages vare om opståede sikkerhedsrisici.

Stillingen er en absolut nøglefunktion i relation til BTN virke og ses ikke at ændre karakter. Vægtningen af de enkelte opgaver kan dog veksle, afhængig af BTN konkrete pålagte opgaver.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK BTN/BDE.

Du skal være struktureret og have meget gode planlægningskompetencer. Du er i stand til at bevare overblikket, tage styringen og udvise handlekraft i en travl hverdag.

Vi forventer, at du har en solid baggrund fra hæren med tjenesteerfaring som stabsofficer på BTN niveau, CH/NK UAFD, hvor du har arbejdet med planlægning og styrkeproduktion af enheder til stående reaktionsstyrke, INTOPS og beredskab. Din taktiske forståelse er god.

Du har en solid forståelse for Hærens operative virksomhed, herunder styrkegenerering, beredskaber, INTOPS og NATOPS.
Planlægning, styring og samarbejde er kompetencer du kan nikke genkendende til.

Du er velformuleret og kommunikerer kort og præcist i skrift og tale på både dansk og engelsk samtidig med, at du tilpasser din skriftlige og mundtlige kommunikation til situationen og målgruppen. Dine IT-færdigheder er veludviklede.

Du besidder gode sociale kompetencer og evne til at udvikle og motivere dine medarbejdere.

Det er ønskeligt, hvis du har arbejdet med efterretningstjeneste på BTN niveau, eller ved en af Forsvarets single source enheder og tidligere har haft en funktion som en del af BTN eller UAFD militære sikkerhedsstruktur.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Oberstløjtnant Jeppe Gilling (CH 2 MIBTN), EFR-2B-CH@mil.dk. Mobil: +45 4193 4704.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Ansættelsesdato er 1. oktober 2020. Stillingen kan blive besat tidligere og tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

20.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent