Missionplanner ved Air Transport Wing Aalborg


Missionplanner ved Air Transport Wing Aalborg

Har du lyst til et spændende job i dynamiske omgivelser med inspirerende kollegaer?

Vi tilbyder en udfordrende stilling som missionplanner (M112) i operationssektionen ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.
Om os
ATW er hjemsted for Forsvarets transportfly og inspektionsfly: C-130J Hercules og CL-604 Challenger. Vi træner og udsender flybidrag i missioner over hele verden og indsættes jævnligt i verdens brændpunkter. Vores motto er ”Stærk og pålidelig – over alt”.
Om stillingen
Som missionplanner er du i det daglige ansvarlig for koordination og planlægning af missioner med ATW fly fra start til slut. Typisk starter en mission med koordination af tid og sted for missionen, hernæst planlægning af luftrute, koordination omkring overflyvnings- og landingstilladelser, gods, passagerer, catering m.m. - med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Typiske missioner består af:
• Transport opgaver med gods og/eller personel med C-130J og CL-604.
• Taktiske opgaver med C-130J, herunder ”Low Level” missioner, drop af materiel og/eller personel, kortbane operationer m.v.
• Indsættelse og flyvning i Forsvarets internationale operationer (INTOPS) med begge flytyper.
• Overvågningsflyvninger nationalt og internationalt.
• ”VIP” flyvninger, primært med CL-604.

Du kommer til at arbejde i et team af engagerede kollegaer med aktuelle, relevante, alsidige og interessante opgaver. Arbejdsmiljøet er ofte dynamisk, og der er behov for fleksibilitet, engagement og initiativ. Der er på nogle tidspunkter behov for fordybelse og på andre tidspunkter behov for at det skal gå stærkt når tingene ændrer sig sker her og nu. Jobbet byder på gode udfordringer og mange muligheder for personlig- som faglig udvikling.

Ud over den daglige opgave med at koordinere og planlægge missioner, vil du også som missionplanner komme med på længerevarende missioner, INTOPS og øvelser, hvor det skønnes nødvendig at have en missionplanner med.

Stillingen kræver gennemgang af en modulopbygget uddannelse, som pt. består af bl.a. en grunduddannelse ved Jeppesen i Denver, USA, On the Job Training (OJT) og sidemandsoplæring i sektionen.
Om dig
Du er konstabel (M112) i forsvaret eller du er civil, men har aftjent militær værnepligt/værneret.

Vi forestiller os at du er en handlekraftig, nysgerrig og videbegærlig person, der kan arbejde målrettet, præcist og med høj kvalitet – både selvstændigt og i samarbejde med andre.
Du kan indgå i glade, positive, målrettede og konstruktive relationer, og kan fungere i en dynamisk og til tider travl hverdag, og trives med at jonglere med flere arbejdsopgaver på en gang.
Du er en dygtig og effektiv kommunikator, både på skrift og i tale, såvel på dansk som på engelsk.

Herudover skal du kunne bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, der bl.a. omfatter fysik, engelsk, matematik, kritisk tænkning samt en psykologsamtale

Du skal kunne vurderes egnet til til udsendelse i internationale missioner - og være parat til deltagelse i disse.

Personel fra Hæren, Søværnet eller Hjemmeværnet vil ved ansættelsens start blive forsat til Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, i denne stilling til NATO Secret/HEM, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Major L. Munkholm (HOL) på tlf. 72 84 63 01, e-mail: ATW-A3-001@mil.dk, Kaptajn Brian Sørensen (BIS) på tlf. 72 84 63 29, e-mail: ATW-A3-501@mil.dk eller Seniorsergent Kirsten Mariegaard på tlf. 72 84 63 20, e-mail: ATW-A3-504@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-BA-BS249@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent