Simulatorinstruktør til Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet.


Simulatorinstruktør til Center for Maritime Operationer ved Forsvarsakademiet.

Center for Maritime Operationer har brug for en instruktør i navigationssimulatoren.

Brænder du for at uddanne og præge de unge kadetter inden for praktisk navigation, har du nu muligheden for at blive en del af vores team i navigationselementet.
Hovedopgaven vil være undervisning af taktiske kadetter i simulatoren og du vil samtidig have mulighed for at påvirke den fremtidige udvikling af simulatoren, undervisningen og de pædagogiske/didaktiske processer.
Om os
Center for Maritime Operationer (CMO) er Forsvarsakademiets videnscenter inden for maritime operationer, herunder navigation. Vi er en del af Institut for Militære Operationer og arbejder tæt sammen med instituttets øvrige centre om undervisning, forskning og formidling inden for militære operationer – både værnsvis og værnsfælles.

Navigationselementet består pt. af en militær samt to civile navigationslærere, en simulatortekniker samt leder af elementet der samtidig er den primære simulatorinstruktør.

Vores opgave består primært i at uddanne taktiske kadetter til vagtchefer på Søværnets enheder. Da antallet af kadetter fra i år næsten fordobles, skal der ske forøgelse af medarbejdere i elementet, som ud over denne stilling vil betyde yderligere et antal navigationslærere.
Ved siden af vores primære opgave, arbejder vi på at udvikle vores kursusportefølje for Søværnet indenfor en lang række områder – herunder et øget fokus på manøvretræning for officerer fra hele Søværnet. En opgave du med erfaring fra og netværk i det operative miljø, vil blive en vigtig del af.
Om stillingen
Som simulatorinstruktør vil dit primære arbejde være at forberede og gennemføre simulatorbaseret undervisning for de taktiske kadetter. Du vil samtidig i samarbejde med leder af navigationselementet være med til at udvikle simulatoren, ikke mindst frem mod flytning fra Holmen til Svanemøllen.

Specifikt vil det omfatte
- Radar kursus
- ECDIS-kursus
- Simulationssejladser (optiske og radar sejladser)
- Gennemførsel af kursus i slæbebåde
- Manøvretræning for officerer fra søværnets enheder
- Udvikling af kursusporteføljen
- Følge den tekniske udvikling på simulationsområdet ved deltagelse i seminarer/konferencer
- Ad hoc deltagelse i diverse udvalg/arbejdsgrupper på FAK og i Søværnet.

Du kan desuden forvente lejlighedsvis undervisning i teoretiske fag på funktionsuddannelsen samt navigationsuddannelse for officers basis uddannelsen om bord på et af Søværnets større enheder.

Vi ser frem til at kompetenceudvikle den rette kandidat. Denne udvikling vil primært omhandle simulatorspecifikke kurser samt pædagogiske/didaktiske kurser.

Din baggrund og interesser vil også forsøges i videst muligt omfang at blive bragt i spil i den generelle udvikling af uddannelser og kurser i navigationselementet og generelt i CMO.
Om dig
Du har en baggrund som kaptajnløjtnant eller premierløjtnant (klar til udnævnelse eller uddannelsesaftale).
Du har en solid baggrund fra det operative miljø, og gode navigatoriske kompetencer. Du har lyst og kompetencer til at sætte dig ind i den teoretiske baggrund for fagene, og omsætte det til undervisning af kadetterne.

Du har lyst til at arbejde selvstændigt og struktureret med uddannelse og undervisning, samtidig med at deltage i et stærkt samarbejde i navigationselementet og CMO som helhed. Du kan formulere dig på skrift og tale, såvel på dansk som på engelsk.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Alternativt er du premierløjtnant, hvilket betyder du bliver ansat på uddannelsesaftale og med aftale om funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger om stillingen kan der rettes henvendelse til OK Carsten Hirtsgaard, Leder af navigationselementet i Center for Maritime Operationer på Mobil: +45 29331520, E-mail: carstenhirtsgaard@gmail.com, FIIN: fak-imo-mo01@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den 23. august 2020 og samtaler forventes at blive afholdt umiddelbart derefter.
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2020

Vi vil bede dig at om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent