Center for Landmilitære Operationer søger dygtig kaptajn, som taktiklærer på den Militære Diplomuddannelse.


Taktiklærer på den Militære Diplomuddannelse til Center for Landmilitære Operationer

Ønsker du at præge kommende officersgenerationer og være i tæt kontakt med vores fremtidige ledere?
Er du en officer, som trives i en travl og dynamisk hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse, udvikling og militære operationer?

Så har du mulighed for at få stillingen som taktiklærer i officersgrunduddannelseselementet ved Center for Landmilitære Operationer.
Om os
Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør det landmilitære element under Institut for Militære Operationer. Center for Landmilitære Operationer består af 30 officerer og 1 seniorsergent, som arbejder i fire elementer, der dækker fra delings- til korpsniveauet. Arbejdet i CLO er præget af en vekslen mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning) og professionsfastholdelse (designering ved hærens operative enheder).

Center for Landmilitære Operationer er placeret på hhv. Hærens Officersskole og Svanemøllens Kaserne og er ansvarlig for uddannelsen i faget militære operationer på Officersgrunduddannelsen (OGU), Føringskursus (FØK), Operations- og føringsuddannelsen (OFU) samt forskning og udvikling af doktringrundlaget for landmilitære operationer (FoU).

Officersgrunduddannelseselementet er placeret på Hærens Officersskole på Frederiksberg og består af én major, syv kaptajner og en seniorsergent, der primært beskæftiger sig med udvikling af det reglementariske grundlag og taktiske uddannelse på delings- og underafdelingsniveau. Vi kan dermed tilbyde dig en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte et markant aftryk på den militære praksis og på en officersgrunduddannelse i løbende udvikling- og samtidigt skabe balance mellem privatliv og arbejde i Københavnsområdet.

Vores fokus i elementet er på læring, faglighed, analytisk tænkning samt personlig udvikling og holdningsprægning af de kommende hærofficerer.
Om stillingen
Du kommer til at stå for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af taktikundervisningen på Officersgrunduddannelsen. Desuden vil du støtte kadetternes personlige og faglige udvikling. Du vil være i tæt kontakt med kadetterne og derigennem vejlede dine kommende officerskollegaer. Herudover skal du som noget nyt medvirke til udvikling af enhedsreglementer på delings- og underafdelingsniveau.

Når du møder, skal du være en af primærunderviserne på kommende hold Damholt, der forventes at bestå af ca. 100 kadetter som fordeles på fire klasser. Her gennemføre klasseundervisning, taktiske udrykninger og simulering.

Du kan desuden forvente at skulle støtte hærens enheder i forbindelse med øvelsesvirksomhed, med todelt formål. Dels indgå i kontrolvirksomhed af hærens kampunderafdelinger og dels som et led i egen kompetenceudvikling.
Om dig
Du er erfaren officer med erfaring fra det operative miljø i kamptropperne. Du er enten udnævnt kaptajn, gerne med erfaring som underafdelingschef i en kampunderafdeling, eller premierløjtnant, med minimum FØK(VUK/BTN) afklaret til udnævnelse, med delingsførererfaring og med en grad af erfaring fra underafdelingsniveauet. Alternativ kaptajn i kampstøttestropperne, med en fortid i kamptropperne på minimum delingsniveau.

Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin. Du trives i rollen som underviser, har gode pædagogiske evner og er god til at indgå i samarbejder.

Idet vi i stadig stigende grad anvender simulation (Steel Beasts), BMS og HRNC2IS i undervisningen, vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til disse systemer.

Da officersgrunduddannelsen er en kvalifikationsrammeniveau 6 uddannelse, og uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, hvor der skal bruges vejledere, imødeses ansøgere med en civil/relevant niveau 7 uddannelse. Dette er dog ikke et krav.

Vi lægger stor vægt på dine menneskelige egenskaber og ser gerne, at du er rummelig, åben og pragmatisk anlagt. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i teams. Du er både kritisk tænkende og nytænkende. Du har pionerånd og mod på at afprøve anderledes muligheder og metoder. Idet du står i forreste række foran vores kommende officerskollegaer, skal du være en rollemodel og være med til at vise vejen frem.

Der vil være mulighed for at gennemføre MMS/OFU, mens du sidder i stillingen, og CLO er et godt afsæt for en videre karriere i et operativt spor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landet grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til leder af taktik/ officersgrunduddannelseselementet, major Rune Friis på telefon: 20 93 44 73.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at ringe til HR konsulente ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfrist er søndag den 16. august 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 34/2020.
Stillingen er til besættelse snarest muligt efter den 1. august 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen vi linket, Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde morgendagens konflikter.  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent