Sagsbehandler til Strategi- og Analysesektionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Sagsbehandler til Strategi- og Analysesektionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant optaget på MMS uddannelse, og har du et forretningsorienteret mindset? Måske er du civil med et godt kendskab til Forsvaret? Vil du være en del af teamet, som skal drive udviklingen samt optimeringen og effektiviseringen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? Så skal du til tasterne nu og sende os din ansøgning.
Om os
Strategi- og Analysesektionen er ansvarlig for udarbejdelse af oplæg til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste strategi samt den overordnede udvikling samt optimering og effektivisering af vedligeholdelsesområderne ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Sektionen, som består af syv medarbejdere, varetager Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes strategiske udvikling på tværs af myndigheden og identificerer nye forretningsmuligheder, som omsættes til Business Cases. Endvidere analyserer og udvikler sektionen forretningsprocesserne, driver virksomhedens Performance Management, Dashboard, og Business Intelligence samt udfører projektledelse af tværgående udviklingsprojekter. Sektionen er omdrejningspunktet i arbejdet omkring muligheder for optimeret sourcing i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer inden for bl.a. Forsvarets operative virke, virksomhedsledelse, industriel produktion, BI-analyse, organisationsudvikling, markedsanalyse mv. Sektionens kompetencer anvendes i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring skal derfor være en naturlig del af hverdagen, og der skal være plads til at tænke højt, når gode ideer opstår.
Om stillingen
Som sagsbehandler vil du skulle arbejde selvstændigt og i teams med den overordnede udvikling samt optimering og effektivisering af vedligeholdelsesområdet. Du vil skulle arbejde med aktiviteter som ledelsesinformation, rapporteringer, Business Cases, procesudvikling og -beskrivelser, bestemmelser, analyser, optimeringspotentialer og performancemålinger, som har til formål at sætte ledelsen i stand til at træffe oplyste beslutninger om strategiske beslutninger og målsætninger. Afhængig af dine kompetencer og ambitioner vil du på nogle opgaver være bidragyder til og på andre opgaver ansvarlig for udvikling, eksekvering og opfølgning på forretningsudviklingsprojekter.
Om dig
Du har lyst til effektiv sagsbehandling og har et stærkt drive samt et mindset, som gør dig i stand til at balancere i forhold til de vilkår, der gør sig gældende i en militær organisation drevet efter konkurrencedygtige og forretningsmæssige principper.

Er du militær kan din baggrund være enten major/orlogskaptajn eller kaptajn/kaptajnløjtnant optaget på MMS uddannelsen og med et godt kendskab til virksomhedsprocesser og -styring, forretningsforståelse og -udvikling. Vi tilpasser stillingen til din baggrund og kompetencer.

Er du civil, kan du eksempelvis have en teknisk uddannelse på bachelor- eller kandidat niveau, alternativt en for stillingen anden relevant faglig profil på samme uddannelsesniveau. Du har erhvervet dig solid viden og erfaring via lignende stillinger i større civile eller offentlige virksomheder. Vi sørger for, at du er godt klædt på gennem et skræddersyet introduktionsforløb ud fra din baggrund og kompetencer.

Det er et krav, at du har et godt kendskab til Forsvarets organisation og til vedligeholdelsesområdet. Du er analytisk stærk. Du har overblik. Du kan anvende procesværkstøjer. Du har fokus på forretningsoptimering, -styring og -udvikling. Du er kreativ og kan se muligheder. Du kan formidle dine budskaber.

Som person forventer vi, at du er initiativrig og en engageret sagsbehandler, som sætter en ære i at levere fyldestgørende produkter til den fastsatte termin. Du føler et stærkt ansvar for dine projekter og skaber gode resultater gennem konstruktiv dialog med projektdeltagere.

Vi forventer, at du er udadvendt og i stand til at kunne gennemføre nysgerrig kommunikation med personer på alle niveauer af organisationen. Du arbejder struktureret, overholder dine deadlines og kender dine begrænsninger. Du er en dygtig formidler og formår at præsentere komplekse analyser og beregninger, så de er forståelige for alle, herunder at du forstår at operere i sammenspillet mellem offentlige styrelser og militære myndigheder.

Rejseaktiviteten kan i perioder være hyppig, men er i langt overvejende grad dagsrejser og umiddelbart kun indlands. Der vil som regel være tale om besøg ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og vores værksteder, som ligger spredt i Danmark.

Erfaring med følgende IT systemer er ønskeligt, og det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til:
- SAP PM, MM og PS (eller andet ERP system).
- MS Office: særligt Excel, PowerPoint og Visio.
- KESDH WorkZone.

Såfremt du har erfaring med en eller flere af nedenstående områder, bedes din ansøgning indeholde en konkret beskrivelse af din erfaring og resultater:
- Vedligeholdelse af militært materiel eller andre højteknologiske produkter
- Procedurer, procesbeskrivelser, bestemmelsesgrundlag
- Business Development
- Value Stream Mapping
- Udarbejdelse af Business Cases, med efterfølgende implementeringer
- Performancemålinger
- Business Intelligence
- Rapportering og ledelsesinformation
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du civile ansættes og aflønnes i henhold til gældende relevant overenskomst.

Der vil, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos major Søren Godik Godiksen på telefon 25 60 72 09.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 728 19142.

Ansøgningsfristen er den d. 24. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

24.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent