Udstationering: Regnskabsfører ved den danske forbindelsesofficer (NLR) til NATO HQ SACT i USA


Udstationering: Regnskabsfører ved den danske forbindelsesofficer (NLR) til NATO HQ SACT i USA

Vil du gerne arbejde i et internationalt miljø? Kunne du tænke dig at støtte det udsendte danske militære personel i USA? Så er jobbet som regnskabsfører ved NLR til HQ SACT i Norfolk, USA måske noget for dig.
Om os
HQ SACT i Norfolk, USA, er NATO’s hovedkvarter for udvikling (warfare development), og har til opgave løbende at forbedre Alliancens kapaciteter til at fastholde og styrke den militære relevans og effektivitet af Alliancen. Danmark har et nationalt kontor tilknyttet HQ SACT, som har to hovedopgaver. Den ene er at sikre, at forsvarschefen og Forsvarskommandoen (FKO) kan følge med i og få indflydelse på arbejdet i hovedkvarteret.
Den anden er administrativ støtte til det danske personel, som forsvaret har udstationeret i Virginia USA.
Kontoret består af NLR med rang af brigadegeneral, Deputy NLR med rang af oberstløjtnant og regnskabsføreren. Her ud over er der tilknyttet en assistent for regnskabsføreren.
Om stillingen
Stillingen er placeret ved det danske kontor og er fokuseret på den administrative støtte til det af forsvaret udsendte militære personel med vægten lagt på regnskabsførervirket. Du vil i det daglige arbejde tæt sammen med Deputy NLR omkring den administrative støtte samt være foresat for assistent for regnskabsføreren, der deles med regnskabsføreren i England hvor assistenten er fysisk placeret.

Du varetager efter direktiv fra Senior National Officer (SNO) ved HQ SACT og en række øvrige SNO under USA/BC/SU/Forsvarskommandoen funktionen som regnskabsfører omhandlende følgende opgaver:
Udarbejder budgetforslag og foretager forbrugskontrol samt budgetrevurdering.
Udbetaling af forskud samt afregning af tjenesterejser.
Betaling af huslejer samt øvrige boligudgifter i samarbejde med assistent.
Klargør flytteafregninger i Work Flow.
Betaling/refusion af læge-, medicin- og skoleudgifter jf. FPSBST for udetillægsordning.
Udarbejder månedlig opgørelse og afstemning m.v. til FRS.
Indtastning af arbejdstid i tidsstyring som tidsadministrator.
Kontrol med den opgjorte arbejdstidsplanlægning samt rådgive i arbejds- og ferie relaterede spørgsmål.
Herudover varetager du NLR bankforbindelse samt:
Opdaterer div. Personellister, herunder FIIN personeloversigt over NATO udsendte i USA
Forestår kryptoforvaltning som NLR kryptokustode.
Yder administrativ støtte af alle ovenstående forhold til elever, personel fra andre styrelser og personel fra HKO, FLK og SVK udstationeret i USA.
Om dig
Du er en erfaren regnskabsfører, alternativt administrationsbefalingsmand med erfaring i budgettering og forvaltning fra minimum niveau III myndighed.
Vi forventer at du er dygtig til økonomi og regnskab samt at du er samvittighedsfuld og omhyggelig med detaljerne. Du har viljen til og er i stand til at arbejde selvstændigt, disciplineret og forudseende. Du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i en omskiftelig hverdag med mange samtidige opgaver.
Du er superbruger i DeMars indenfor budgettering/økonomi/PSN-administration/ arbejdstidsregistrering/rejsestyring.
Du har erfaring med og kan arbejde i WorkZone.
Du skal være uddannet kryptokustode ved tiltrædelse.

Derudover søger vi en profil, der er serviceminded og diplomatisk anlagt og kan begå sig i et internationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale med Centralforeningen for Stampersonel (CS).
Er du chefsergent vil du kunne bibeholde din grad og ansættelsesvilkår.

Stillingen er til besættelse d. 1. august 2021. Den besættes som udgangspunkt for en fireårig periode.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes(i denne stilling NATO SECRET) og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.
Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiskbasistest i henhold til Forsvarets krav.

Du skal have bestået engelsk sprogtest til SLP(2-2-2-2).
Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
Kontakt
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til nuværende regnskabsfører CSG Jørgen Jeppesen på telefon +1 757 362-7786 eller brigadegeneral Steen Ulrich på telefon +1 757 747-3309. Bemærk seks timers tidsforskel mellem Danmark og Virginia, USA.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte kaptajn, HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær på tlf. +45 728 19680 eller mail fps-ba-bs108@mil.dk.
Ansøgningsfristen er søndag den 30. august 2020. Ansættelsessamtaler planlægges gennemført ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup og VTC/skype i uge 37 eller 38.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(US) NORFOLK

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent