Næstkommanderende til Frømandskorpsets forsyningssektion


Næstkommanderende til Frømandskorpset forsyningssektion

Har du mod på en udfordrende stilling inden for logistik, hvor dine kompetencer og erfaring som logistikbefalingsmand gør at du har styr på håndvåben og ammunition. Så er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.

Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.

Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.

Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.
Om stillingen
Stillingen som næstkommanderende ved forsyningssektionen er placeret under Frømandskorpsets Combat Service Support Squadron.
Du bliver en del af et forsyningsteam, der har til opgave at forvalte og vedligeholde det materiel, som er i FKP myndighedsbeholdning, herunder varetage tastning i DeMars i myndighedsbeholdning samt PM modul.

Her vil du som næstkommanderende, have det primære ansvar for ammunition, våben og optik m.m. Du har til opgave at forvalte og koordinere vedligeholdelse af de våben og tilbehør, som er i FKP myndighedsbeholdning i samarbejde med vedligeholdelsessektionen.

Du vil desuden skulle deltage i øvelser i ind- og udland, samt være til rådighed for udsendelse i INTOPS, hvorfor du uden besvær kan bestå og leve op til forsvarets krav til fysik og helbred i rammen af Frømandskorpset.
Om dig
Som medarbejder skal du bidrage aktivt til opgaveløsningen ved til stadighed at opretholde et højt fagligt niveau. Du skal være i stand til på kort varsel at støtte andre afdelinger og sektioner i forbindelse med uforudsete opgaver.

Du skal i tæt samarbejde med chefen for Combat Service Support samt lederen af forsyningssektionen bidrage til den samlede opgaveløsning.

Vi forventer, at du er rutineret bruger af myndighedsbeholdning, PM modul samt er i besiddelse af et gyldigt ADR bevis.

Du skal være fleksibel, omstillingsparat og indstillet på at indgå i en kultur, hvor der stilles store krav til alle medarbejdere.

Kerneværdierne for dig i jobbet er: Struktur, ansvar og kreativitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre, Odsherred

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ J.S. Munk på FKP-CSS-01@mil.dk eller SSG T.S. Eskildsen på FKP-CSS-FS01@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FRØMANDSKORPSET
Frømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden. Vi er et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører. Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.


  
  
  
Generel information

Tjenestested

Torpedostation Kongsøre

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent