Chef for Operationsafdelingen ved Specialoperationskommandoen


Chef for Operationsafdelingen ved Specialoperationskommandoen

Vi søger en chef for Operationsafdelingen til at lede afdelingen og støtte stabschefen, vicechefen og chefen for Specialoperationskommandoen i den fortsatte udvikling og operative målretning af specialoperationsområdet.
Om os
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.

Specialoperationskommandoen skal i indeværende forligsperiode gennemføre en nyordning, der skal styrke og forøge de operative kernekapaciteter samt koordinere og opstille et dansk bidrag til en trilateral Special Operations Component Command.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens stab er placeret i Aalborg og består af J1 til J7, et ledelseselement, en særlig stab, et administrativt fællesskab samt to partnerelementer. Operationsafdelingen indeholder J2, J3, J5 og J7 – i alt 20 medarbejdere.

Operationsafdelingen behandler således efterretninger, operationer, langtidsplanlægning (NATO beredskaber, m.m.) samt træning og uddannelse for Jægerkorpset og Frømandskorpset

Chefen for Operationsafdelingen er overfor stabschefen ansvarlig for afdelingens samlede opgaveløsning inden for de tildelte ressourcerammer. Opgaverne omfatter synkronisering af opgaveløsning mellem sektionerne mv. samt koordination af bl.a. stabens relation til Operationsstaben.

I forbindelse med forligsimplementeringen er kommandostaben blevet nyordnet til en taktisk stab, og der er fokus på at uddanne og opstille et dansk bidrag til en trilateral Special Operations Component Command, der indtræder på NRF-beredskab i 2021.
Om dig
Vi søger en dynamisk, struktureret, fremsynet og helhedsorienteret chef med bred ledelseserfaring fra flere stillinger på det militære ledelsesniveau samt eksekveringskraft og solid erfaring med sagsbehandling og styring af stabsprocesser i en højere stab.

Vi forventer, at du er løsningsorienteret, at du kan rådgive stabschefen, vicechefen og chefen gennem skarpe og præcise beslutningsoplæg, samt at du kan levere resultater gennem skarp prioritering og styring af afdelingens ressourcer og arbejde. Du har en sikker situationsfornemmelse og dømmekraft og anvender disse egenskaber aktivt til at sikre, at beslutningerne træffes på det rette niveau i organisationen.

Som person er du initiativrig, kvalitetsbevidst og motiverende. Du trives med høj kompleksitet og mangeartede opgaver. Du skaber relationer og kommunikerer direkte og præcist.

Du er en loyal og vigtig medspiller i implementeringen af Specialoperationskommandoens strategi, som du formår at omsætte med dine kollegaer og medarbejdere.

Det vil være en fordel, hvis du har et godt kendskab til specialoperationsområdet.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode. Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte stabschef i Specialoperationskommandoen oberstløjtnant Claus Aksel Wammen på telefon: 30 91 73 01. Har du spørgsmål til ansøgning, løn eller ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 9. september 2020 og samtaler forventes afholdt snarest derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge en kopi af seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du meget gerne medbringe disse til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriet tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

09.09.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent