Leder for vagten ved Trænregimentet i Aalborg (genopslag)


Leder for vagten ved Trænregimentet i Aalborg (genopslag)

Har du interessere i og flair for militær sikkerhed og vagttjeneste og kan du arbejde selvstændigt med opgaver inden for den militære sikkerhed, så har du nu muligheden for at søge stillingen som Leder for vagten ved Trænregimentet (TRR) i Aalborg.
Om os
Den faste vagtstyrke hører til i Garnisonsstøtteenheden (GSE) ved TRR.
GSE understøtter Trænregimentets opgaveløsning ved at levere støtte indenfor bl.a. Vagt, administration, kommunikation, uddannelsesmateriel, etablissement, ceremoniel og tradition samt generel ledelsesstøtte.

Den faste vagtstyrke understøtter og bidrager til den militære sikkerhed på Aalborg Kaserne ved primært at føre adgangskontrol og patruljetjeneste i Garnisonen og tilknyttede områder. Vagtstyrken består af en leder (seniorsergent), 6 vagtbefalingsmænd (sergent) og 7 vagtmænd (konstabel/overkonstabel) og suppleres derudover af menigt personel fra enheder i garnisonen.

Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø og en god stemning i hverdagen under hensyntagen til den militære sikkerhed.
Om stillingen
Som leder af vagtstyrken er du over for sikkerhedsofficeren og chefen for GSE ansvarlig for vagtens samlede opgaveløsning jf. de gældende bestemmelser.

Dine opgaver vil primært omfatte:
• Leder af den faste vagtstyrke.
• Sikkerhedsassistent ved TRR.
• Føring af vagtroste, og gennemførelse af vagtfordelingsmøder med afgivende enheder,
• Optimering af sikkerhedsprocesser jf. TRR Direktiv for militær sikkerhed.
• Optimering og opdatering af vagtbestemmelser og bilag,
• Gennemføre og deltage i mødeaktivitet omkring militær sikkerhed på Aalborg Kaserne,
• Håndtere gæste- og besøgsanmodninger.

Tilsikre en effektiv adgangskontrol og patruljetjeneste på Aalborg Kaserne og de tilknyttede områder, herunder alarmhåndtering,

Endvidere er der arbejdstidsplanlægning af tilknyttet personel, håndtering af øvrige generelle forhold tilknyttet hovedvagten, samt tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelses-, skydebane- og feltdage for personellet i vagten, evt. i samarbejde med øvrige enheder ved TRR,


Du vil indgå i vagtrosten i det omfang det er nødvendigt og som dine opgaver kræver.
Om dig
Du er seniorsergent, alternativt er du en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du er professionel soldat i sind og tjeneste, og har en positiv indstilling til den militære sikkerhed med flair for at se muligheder frem for begrænsninger. Du fremstår med autoritet, høfligt og ordentligt, da du i mange sammenhænge vil være besøgendes, ansattes og samarbejdspartneres første indtryk i mødet med Aalborg Kaserne.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, loyal og udviser diskretion. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.

Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på forskellige niveauer og i myndigheder.

Du er i stand til at kommunikere præcist og tydeligt i både skrift og tale. Du løser dine arbejdsopgaver med en høj grad af professionalisme, selvstændighed, helhedsorientering og systematisering.

Du vil opleve, at selv om arbejdet og dagligdagen i Hovedvagten er i faste rammer, kan det til tider være en hektisk arbejdsplads, og vi forventer, at du i disse perioder er fleksibel og villig til at tilpasse din arbejdsrytme til din opgaveløsning.

Du har et højt fagligt niveau i din opgaveløsning, og du er klar til at vedligeholde og udvikle den viden og de færdigheder, som stillingen kræver. Det er ønskeligt, at du har en baggrund fra nuværende eller tidligere tjeneste med vagttjeneste, herunder skal du have eller være indstillet på at gennemføre Bevogtningsassistentuddannelsen.

Du skal have kørekort til minimum kategori B.

Du skal kunne bestå:
-Forsvarets fysiske basiskrav
-Kontrolskydning nr. 6 på pistol og nr. 7 på gevær
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte KN Valther Sø Madsen, Sikkerhedsofficer/TRR, TRR-G-SIKOF@MIL.DK, telefon 25 23 91 49

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 13. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet.
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.08.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent