Chef for 3. kampvognseskadron i Panserbataljonen 2 Brigade


Chef for 3. kampvognseskadron i Panserbataljonen 2 Brigade

Vil du stå i spidsen for opbygning af en ny underafdeling?
Kan du skabe korpsånd og professionel indstilling på alle niveauer i en kampvognseskadron?
Så er stillingen som chef for 3 Kampvognseskadron helt sikkert interessant for dig!
Om os
Opbygningen af 3 Kampvognseskadron påbegyndes fra 01 JAN 2021. Eskadronen bliver organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro. I forbindelse med Hærens nyordning har Panserbataljonen overtaget kapacitetsansvaret for Kampvogns- og Panserbjærgningskapaciteten.

På kort sigt ligger fokus på uddannelse og ibrugtagning af HTK og BMS (Frontline). Vi har netop påbegyndt omskoling til Kampvogn LEOPARD 2A7 og vil i løbet af efteråret 2020 have det meste af personellet uddannet på den nye våbenplatform.

I indeværende forligsperiode skal Panserbataljonen opbygge 3 Kampvognseskadron og stabseskadronen.

Panserbataljonens hverdag er præget af et dynamisk arbejdsmiljø med et højt tempo. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde med alle underlagte chefer og enheder.

Både nationalt og internationalt er der stor interesse for Panserbataljonens kampvognsenheder. I medfør af opgaven som kapacitetsenhed, anvendes en del ressourcer på internationalt samarbejde med udenlandske kampvognsenheder. Dette tilfører inspiration og erfaringer, hvorved vi fastholder status som professionelle - også i et internationalt perspektiv.

I de seneste år har vi tillige vedligeholdt samarbejdet med udenlandske kampvognsenheder i forbindelse med kampvognskonkurrencerne; Nordic Tank Challenge (Danmark), Strong Europe Tank Competition (Grafenwöhr, Tyskland) og Worthington Challenge (Gagetown, Canada).

Det er hensigten, at 3 Kampvognseskadron skal bære og videreføre traditioner fra Jydske Dragonregiments historie, hvilket indledningsvis er et fokusområde under etableringen af eskadronen.
3 Kampvognseskadron forventes fremadrettet at indgå i Hærens beredskaber. Indledningsvis vil det første uddannelsesmål være rettet mod at gøre eskadronen klar til indsættelse eller beredskab fra primo 2024.

Den vigtigste ressource er eskadronens 75 fastansatte professionelle soldater og førere, der sammen med våbensystemet leverer afgørende effekt på kamppladsen.
Om stillingen
Din primære opgave bliver indledningsvis at udvælge og ansætte nøglepersonel til funktioner i eskadronens kommandodeling, der formeres fra 01 JAN 2021. Denne opgave forventes iværksat allerede i efteråret 2020.

Du skal desuden være forberedt på at varetage projektopgaver til støtte for Panserbataljonen indtil primo 2022.

Som chef for 3 kampvognseskadron, skal du arbejde med drift, uddannelse, operationer og føring. Du vil opleve en dynamisk hverdag, hvor opgaverne hurtigt kan ændre karakter, hvilket stiller store krav forandringsparatheden ved dig og din eskadron.

Du skal opbygge en kampenhed med fokus på faglighed og professionalisme i alle funktioner. Det forventes, at du som chef løser pålagte opgaver under inddragelse af dine underførere og i samarbejde med eksterne partnere og staben i Panserbataljonen. Du vil indgå i Panserbataljonens chefgruppe og bidrager aktivt til Panserbataljonens samlede opgaveløsning.

Du skal forvente, at din periode som underafdelingschef kan indbefatte indsættelse eller et år i beredskab med eskadronen.

Stillingen er styringsinteressant, og ansættelsen vil være begrænset til en periode på 2 til maksimalt 4 år afhængigt af uddannelsescyklus, udsendelser, opnåede resultater i stillingen samt ansættelser af øvrige underafdelingschefer i Panserbataljonen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE eller FØRKUR/BDE for militære ledere.

Du har et solidt kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation og du har kampvognserfaring. Du har forrettet tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron.

Det er ønskeligt, at du har virket som næstkommanderende i en kampvognseskadron og/eller været udsendt i en kampvognsrelateret funktion.

Du har gode kompetencer indenfor operationer (føring) og ledelse. Du er helhedsorienteret og bringer dine gode analytiske evner i spil i hverdagen. Du er udpræget forudseende i din opgaveløsning, og har fokus på at udvikle og fastholde professionalismen i eskadronen.

Du er ubetinget loyal, fleksibel og innovativ. Du besidder er empati og kan balancere belastningen for både dig selv og eskadronens personel. Du er garant for, at eskadronen opbygger status som en attraktiv arbejdsplads.

Du er klar til en hverdag, der omfatter samarbejde med professionelle og dedikerede kolleger og er indstillet på at indtræde i et professionelt fællesskab med dine chefkolleger i 1 KVGESK, 2 KVGESK og på sigt STESK.

Helhedsorienteringen blandt UAFDCH er afgørende for PNBTN har mulighed for at sekvensere og prioritere ressourcerne mod kommende opgaver.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Panserbataljonen, oberstløjtnant Jesper Møller-Pedersen på telefon 22624080.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Fristen for ansøgning er den 1. september 2020. Såfremt du vurderes egnet bliver du indkaldt til en uddybende samtale umiddelbart herefter.

Stillingen er ledig med tiltrædelse fra den 1. januar 2021 eller snarest muligt herefter.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Holstebro

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.09.2020

Indrykningsdato

16.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent