Fingeraftrykspersonale søges til europæiske grænse- og kystvagtsagentur, Frontex


Fingeraftrykspersonale søges til europæiske grænse- og kystvagtsagentur, Frontex

Er du allerede ansat inden for Forsvarsministeriets område, og har du lyst til et afbræk fra de daglige opgaver samt mod på at deltage i et internationalt samarbejde ved Frontex?
Så har du nu mulighed for at komme på en uforpligtende kandidatliste om en 1-2 måneders tjenesterejse til en af Frontex operationer i 2021.
Om os
Regeringen har indgået en aftale om, at Forsvaret skal bistå Politiet med opgaver i rammen af det europæiske grænse- og kystvagtsagentur, Frontex. Forsvarskommandoen gennemfører denne opgaveløsning ved at sende et antal medarbejdere fra Forsvarsministeriets område til Frontex operationer.

Perioder, rotationer og antal medarbejdere, som Forsvarskommandoen skal sende af sted, er endnu ikke fastlagt. Vi forventer dog at skulle sende medarbejdere til henholdsvis Grækenland, Italien og Spanien i perioden ultimo januar 2021 til ultimo december 2021. Hver rotation vil forventeligt have en varighed på ca. en til to måneder ad gangen.
Om stillingen
Du vil blive en del af et team af europæiske medarbejdere, der har til opgave at hjælpe værtslandet med registrering og fingeraftrykstagning af flygtninge samt migranter. Da du bliver en del af en international organisation, skal du forvente, at kommunikationen primært vil foregå på engelsk og ved hjælp af ”håndfagter”.

Der er tale om manuelt arbejde med opgaver såsom:
- at registrere og tage fingeraftryk af tilbageholdte tredjelandes borgere
- at fotografere migranter iht. gældende internationale standarder
- at bistå værtsnationen med håndtering og behandling af forskellige forefaldende opgaver efter gældende regler og love.

Forud for afrejsen vil du modtage tre dages uddannelse ved Forsvaret og Politiet omhandlende den operative opgave for Frontex, jobfunktionen, psykologbriefing, kulturforståelse og sikkerhed.
Om dig
Du er ansat i en M100-200 eller C100-C200 stilling ved en af Forsvarets enheder eller en af Forsvarsministeriets øvrige myndigheder eller styrelser. Du har kompetencen til at håndtere fortrolige oplysninger, hvorfor du også som minimum er sikkerhedsgodkendt til fortroligt. Bestrider du en C300 stilling, kan du komme i betragtning til stillingerne, afhængig af gældende policy ved din ansættende myndighed.

Fælles for alle niveauer er, at du behersker engelsk på level B1-niveau, hvilket svarer til, at du på engelsk kan ytre dig klart og sammenhængende, berette om erfaringer og hændelser samt give korte begrundelser og forklaringer på planer og anskuelser.

Som person er du udadvendt, imødekommende og empatisk, og du trives med en høj grad af selvstændighed omkring løsningen af dine opgaver. Du er fleksibel af natur og åben over for fremmede kulturer. Ligeledes har du en positiv tilgang til dagligdagen. Du arbejder struktureret og udfører dine opgaver med stor omhyggelighed.

Du skal være i god fysisk form, da arbejdet med flygtninge og migranter foregår stående i længere perioder ad gangen, ofte under relativt primitive forhold. Ligeledes vil du skulle kunne håndtere perioder med lavt arbejdspres, da antallet af ankomne flygtninge og migranter kan variere meget.

Du skal være opmærksom på, at du forventeligt både vil se og høre om ubehagelige ting, hvorfor mental parathed i den henseende er vigtig. Det er derfor ønskeligt, at du minimum har været ansat i 5 til 10 år i Forsvarsministeriets område.

For at komme i betragtning til Frontex skal du have et gyldigt kørekort til almindelig personbil. Af hensyn til billejereglerne i de forskellige værtslande skal du derudover være minimum 21 år.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive sendt på tjenesterejse i din stilling på uændrede løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdstiden vil være på ca. 25-45 timer om ugen fordelt på 5/6 arbejdsdage, som kan ligge på alle ugens dage. Arbejdstiden tilrettelægges i øvrigt efter nærmere aftale med enheden. Der gøres opmærksom på, at der forventes en høj grad af fleksibilitet ift. planlægningen af tjenesten i Frontex. Der er til stillingerne et skattepligtigt tillæg på 700 kr./dag, der dækker variable ydelser, tilkaldevagt og evt. merarbejde. I perioden vil du i øvrigt være omfattet af statens regler for tjenesterejser og være arbejdstidsneutral.

Bliver du fundet egnet som Forsvarskommandoens bidrag til Frontex, vil du indledningsvis blive skrevet på en uforpligtende kandidatliste. Når de endelige rammer er på plads, vil du blive kontaktet igen med henblik på en samtale. Herefter vil den endelige udvælgelse finde sted.

Selvom der er tale om en uforpligtende ansøgning, skal din chef være indforstået med, at skulle undvære dig, mens du er på tjenesterejse. Din chef skal også acceptere, at udlåne dig uden lønkompensation, idet Frontex dog afholder øvrige udgifter i forbindelse med tjenesterejsen.
Chefgodkendelse vedr. ovenstående skal derfor vedlægges din ansøgning. Såfremt chefgodkendelsen ikke medfølger, vil ansøgningen ikke komme i betragtning.

Du er velkommen til at ønske en specifik periode og land, hvilket vil blive imødekommet, såfremt det er muligt.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til processen, er du velkommen til at skrive til FKO-KTP-FRONTEX.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Ansøgningsfristen er den 23. august 2020.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent