Sektionsfører til operationscenter ved Stabskompagni/ 1. Brigade


Sektionsfører til operationscenter ved Stabskompagni/ 1. Brigade

Er du oversergent eller erfaren sergent med lyst til at bruge dine kompetencer i en operativ enhed under opbygning og med højt aktivitetsniveau, hvor professionalisme og selvstændighed er vigtige elementer og hvor tjenesten veksler mellem garnisonstjeneste og øvelse? Hvis du kan sige ja til det, er du måske vores nye kollega?
Om os
Stabskompagniet ved 1. Brigade hører under 1. Føringsstøttebataljon og er beliggende i Fredericia. Kompagniet opstiller de feltmæssige føringsinstallationer til støtte for staben i 1. Brigade og leverer stabshjælpere til stabens forskellige sektioner.
Stabskompagniet 1. Brigade blev oprettet JAN 2019, men på trods af at være en relativ ny enhed har kompagniet en lang og traditionsrig historie. Stabskompagniet/1. Brigade eksisterede således tidligere som selvstændig underafdeling under 1. Brigade, men skiftede i 2009 navn til Hovedkvarterskompagniet og overgik til 1. Hovedkvartersbataljon. Grundstammen i det nye stabskompagni er derfor erfarne soldater og førere fra både Hovedkvarterskompagniet og det gamle Stabskompagni /1. Brigade og vi lægger stor vægt på at videreføre traditionerne og den gamle ånd.
Vi er pt. 35 soldater i Stabskompagniet – 6 i Holstebro og resten i Fredericia. I løbet af 2022 og 2023 vokser vi med yderligere soldater og i 2023 er vi fuldtallige med ca. 70 soldater. Du kan blive en af de heldige.

I stabskompagniet lægger vi vægt på at løse opgaverne ordentligt og til tiden, og samtidig få en god dag ud af det. Det synes vi selv vi lykkes meget godt med. Vi tilbyder en arbejdsplads med gode og yderst professionelle kollegaer, hvoraf en del har været her længe. Netop vores omgangstone, samarbejde, stemning og miljø, samt den pragmatiske tilgang til løsningen af vores opgaver, er kendetegnende for vores kompagni.
Om stillingen
Du skal virke som sektionsfører i et mobilt og pansret operationscenter, hvor du vil være nærmeste fører for en næstkommanderende og 4 soldater, der tilsammen udgør besætningen på de to Piranha 5, der indgår i sektionen. Din operative opgave er opstilling, sikring og drift af 1. Brigades ene operationscenter , der består af i alt fire Piranha 5, hvoraf stabskompagni brigade stiller de to. I garnisonen vil du indgå i de daglige aktiviteter og derudover vil du kunne skulle støtte delingsføreren, og om nødvendigt træde i dennes sted og føre delingen under uddannelse eller indsættelse. Du skal ligeledes forvente, i samarbejde med NK/DEL, at forestå planlægningen, formidlingen og kontrollen med udførelsen af vedligeholdelsen inden for delingen.

I kompagniet har vi fokus på soldatens grundlæggende enkeltkæmperfærdigheder og vi bruger en del tid på fag som; SKYT, SKUD, TSE, FØHJ m.m. Dette gælder for alle soldater i kompagniet uanset funktion. I den henseende skal du også forvente, sammen med delingens og kompagniets andre befalingsmænd (BM), at forestå uddannelse, herunder den vedligeholdende uddannelse.
Du skal forvente at være væk fra garnisonen ca. 5-7 uger årligt i forbindelse med øvelser og skydeperioder.
Vi forventer ikke at du ved ret meget om hovedkvartersvirket i 1. Brigade, men gennem BM- og føringsuddannelser samt øvelsesvirksomhed, er det en viden vi langsomt vil bygge på.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, med et ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til oversergent. Sammen med din høje faglighed og soldatermæssige niveau, sætter det dig i stand til at kunne justere og tilpasse planer, og dermed at arbejde i et dynamisk miljø hvor præmisserne og forudsætningerne hurtigt kan ændre sig. Respekt for, og inddragelse af, dine soldater vil være afgørende for dit virke.
Du besidder gode samarbejdsevner, tænker fremad, virker selvstændigt, arbejder struktureret og tager initiativ ud fra din helhedsforståelse. Du trives med at arbejde i en varieret hverdag og tager ansvar for både dine opgaver og dit kompetencefelt. Du kan samarbejde på flere niveauer og formulerer dig kort og præcist i skrift og tale.

Det forventes at du kan planlægge og gennemføre relevante og spændende uddannelsesaktiviteter.
Det vil være ønskeligt, hvis du besidder kørekort kat. C + CE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen i stabskompagnie;, kaptajn Jacob Vinther på tlf.: 41 90 45 11 eller via mail på fsr-1b-000a@mil.dk
Alternativt kan du kontakte premierløjtnant Søren Leo Nielsen på tlf.: 53 67 18 64 eller via mail på fsr-1b-010b@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 72 81 91 63.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag. Ansøgningen sendes elektronisk via linket.

Stillingen er til besættelse pr. 01. september 2020 eller snarest herefter. Ansøgningsfristen er søndag d. 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt i uge 34 eller 35.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent