Udstationering – Staff Officer Policy i J5 divisionen ved HQ MNC NE (genopslag)


Udstationering – Staff Officer Policy i J5 divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Har du gode analytiske evner, kendskab til NATOs overordnede organisation samt erfaring fra arbejde med policy, organisationer og struktur? Vil du arbejde under fremmede himmelstrøg i et operativt og professionelt miljø i en dynamisk multinational ramme? Så tilbyder vi en stilling som stabsofficer i J5 Policy ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere fra 24 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur som varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enharced Forward Presence (eFP) Bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler som følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børnehaver og vuggestuer. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et nyt land.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe din familie i en periode på 3 til 4 år. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land.

For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som Staff Officer Policy får du ansvaret for at udvikle, udarbejde og koordinere pålagte HQ MNC NE overordnede Policies. Herunder også at analysere de operationelle aspekter i forbindelse med forberedelser til internationale missioner og operationer samt tilsikre, at det ligger inden for Framework Nations (FNs) aftaler på det konceptuelle, operationelle og taktiske område.

Din vigtigste opgave er at være ansvarlig for Korpskomiteen, hvor du koordinere alle aktiviteter og møder mellem de tre FNs. Her vil du blive udfordret i at balancere synspunkter, holdninger, ressourcer og bemanding mellem FNs så det lever op til hovedkvarterets samlede opgavekompleks defineret af NATO’s kommandostruktur.

Du får ansvaret for udvikling af input til NATO-doktriner og dokumenter, implementering af NATO-doktriner i HQ MNC NE-doktriner, hvorfor du repræsenterer korpset i Doktrin- og Procedurearbejdsgrupper. Herudover bidrager du til udvikling og vedligeholdelse af bl.a. Corps Vision, Commander’s Vision & Guidance og øvrigt policy relateret konceptarbejde.
Endvidere deltager du i det konceptuelle arbejde om fremtidige opgaver for korpset, udarbejder og/eller leverer input til Commander´s, Deputy Commander’s eller Chief of Staff`s taler til konferencer, seminarer, m.m., forbereder og koordinerer Commander’s årlige rapport, og deltager i den operationelle planlægning.

Du refererer til Branch Chief Policy, som er tysk oberstløjtnant.

Der må forventes nogen rejseaktivitet udover deltagelse i Korpsets almindelige øvelses- og uddannelsesaktiviteter.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS). Det er ønskeligt men intet krav, at du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU).

Vi forventer, at du har en god forståelse for NATO’s operative virksomhed samt et godt kendskab til NATO’s organisation og doktriner. Endvidere forventer vi, at du har erfaring som stabsofficer på brigade- og divisionsniveau og også gerne fra policy betonede stillinger i det værnsfælles område eller ministerielt niveau. Det er ønskeligt at du har erfaring med Crisis Response Operations og det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra multinationalt stabsarbejde, og at du har kendskab til politisk-militær udvikling inden for NATO, EU og FN.

Det er ønskeligt, at du forud for indtræden i stillingen har gennemført NATO Crisis Management Course (M3-52) og NATO Staff Officer Orientation Course (M5-32).

Vi forventer, at du som dansk repræsentant i J-5 DIV har viljen til, og er i stand til at tage teten i multinationalt stabsarbejde, herunder at du selvstændigt kan sagsbehandle og rapportere komplekse sager. Du arbejder struktureret og omhyggeligt, og du evner at bevare overblikket selv i en meget hektisk hverdag med mange samtidige opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen besættes 1. januar 2021 eller efter aftale.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Anders Köppen Nygaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 31. august 2020.

Ansættelsessamtaler gennemføres som udgangspunkt ved FPS i Ballerup efter nærmere bestemmelser.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Interesseret i at blive udstationeret?
Er du udover denne stilling generelt interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen? Kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder der er i fremtiden.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(PL) STETTIN

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent