Rådighedsstilling Reserveofficer i Center for Reservestyrken


Rådighedsstilling Reserveofficer i Center for Reservestyrken

Vil du være en del af Center for Reservestyrkens krise- og krigsorganisation?

Så er her en spændende mulighed for en engageret reserveofficer, der ønsker at arbejde med Forsvarets Reservestyrke under dennes indsættelse som en operativ kapacitet i krise-/krigssituationer.
Om os
Center for Reservestyrken har ansvaret for sekretariats- og sagsbehandlingsstøtte til den strategiske styring og koordination af anvendelse og udvikling af Forsvarets Reservestyrke (personel af reserven samt Hjemmeværnets frivillige).

Ved overgang til krise-/krigssituationer vil der være en stadig øget anvendelse af Reservestyrken. I tilfælde af krise eller krig vil Center for Reservestyrken overgå til en integreret krise- og krigsorganisation.

Center for Reservestyrken er organisatorisk placeret i Ledelsessekretariatet ved Forsvarskommandoen og støtter både Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.

I centeret er vi i alt 13 faste medarbejdere, heraf 7 fysisk placeret på Kastellet i København. Herudover er der ansat en række reservister og frivillige.
Om stillingen
Du bliver ansat i en designeringsfunktion i Center for Reservestyrkens krise- og krigsorganisation, hvor du deltager i centerets udvidede indsats under krise-/krigssituationer. Dette omfatter operativ stabsstøtte til reservestyrkens personel, deres civile arbejdsgivere, forsvarets myndigheder og enheder samt internationale samarbejdspartnere. I fredstid uddannes du primært on-the-job med løsning af tilsvarende opgaver.

Som reserveofficer vil du blandt andet arbejde sammen med Forsvarschefens Rådgiver vedrørende Reservestyrken (p.t. brigadegeneral Christian Herskind) inden for hans opgaveportefølje i Center for Reservestyrkens krise- og krigsorganisation, der bl.a. omfatter Reservestyrkens opstilling som operativ kapacitet samt anvendelse og indsættelse i den operative struktur.

Du kan forvente 15-20 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven eller premierløjtnant af reserven med potentiale til udnævnelse, herunder de formelt krævede kompetencer.

Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og i stand til at arbejde selvstændigt. Henset til stillingens karakter er det vigtigt, at du har meget gode samarbejds- og kommunikationsevner.
Vi ser gerne, at du har erfaring med reservens anvendelse fra både militære enheder og stabe i Forsvaret.

Du skal have gode sprogkundskaber, som minimum mundtligt og skriftligt engelsk på højt niveau. Kendskab til Forsvarets HR-delstrategi 9 og den overordnede anvendelse og udvikling af reservestyrken vil være en fordel.

Du prioriterer at have en stilling i forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter. Det er en fordel, hvis du er bosiddende øst for Storebælt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag(7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.
Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1% af din løn og eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelsse i internationale operationer.

Dit arbejdssted vil være Kastellet, København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarschefens Rådgiver vedrørende reservestyrken, brigadegeneral Christian Herskind, på telefon 21 68 19 80 eller chefen for Center for Reservestyrken, oberstløjtnant Tom Stoltenberg, på telefon 22 13 69 41.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2020 og ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse pr. den 15. september 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket ”søg stillingen”. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Forsvarskommandoen (FKO)
Forsvarskommandoen ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. FKO er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Forsvarskommandoen og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

FAST BOPÆL

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

14.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent