Rådighedsstilling Reserveofficer i InterForce med employer support-opgaver


Rådighedsstilling Reserveofficer i InterForce med employer support-opgaver

Kunne du tænke dig at arbejde med en bred og kompleks opgaveportefølje med stor kontakt til erhvervslivet og derigennem være med til at forme fremtiden for forsvarets Reservestyrke, så er en spændende og udfordrende stilling som reserveofficer i Center for Reservestyrken og InterForces reservestruktur helt sikkert noget for dig.

Vil du være en del af et særligt team, der arbejder for Reservestyrken til støtte for Forsvaret og Hjemmeværnet med høje ambitioner, godt humør og højt tempo?

Så er du den kollega, vi søger som reserveofficer på Kastellet ved Center for Reserve-styrken og InterForces reserveenhed i deres krise-/krigsstruktur.
Om os
Center for Reservestyrken (CFR) støtter den strategiske styring og koordination af anvendelse og udvikling af forsvarets Reservestyrke som en operativ kapacitet. Centerets opgaver vedrører områderne strategisk styring og direktivgivning, kommunikation, rådgivning af forsvarschefen og chefen for Hjemmeværnet, stabsstøtte til den operative struktur. Hertil kommer tilsvarende opgaver i relation til samarbejde med internationale organisationer og civile arbejdsgivere, hvorfor InterForce-sekretariatet er integreret i centeret.

CFR har tillige en integreret krise- og krigsorganisation, der kan aktiveres i forhold til den aktuelle situation ved overgang til krise-/krigssituationer med en potentiel øget mulig anvendelse af reservestyrken.

CFR er organisatorisk placeret i Ledelsessekretariatet ved Forsvarskommandoen og støtter både Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen.
I centeret er vi i alt 15 faste medarbejdere, heraf 7 fysisk placeret på Kastellet i København, samt en række reservister og frivillige.

InterForce har siden 1999 arbejdet for at optimere forholdene for de medarbejdere i den private og offentlige sektor, som ved siden af deres civile job har en tilknytning til Forsvaret og Hjemmeværnet med henblik på optimal anvendelse af Reservestyrken til operative opgaver. InterForce har regionale sekretariater seks steder i Danmark (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm) og i Grønland.
Om stillingen
Du ansættes i en designeringsfunktion som forbindelsesofficer i InterForces forbindelsesofficersgruppe, som er en del af Center for Reservestyrkens krise- og krigsorganisation, hvor du deltager i centerets udvidede operative støtteindsats under krise-/krigssituationer. Dette omfatter støtte til reservestyrkens personel, deres civile arbejdsgivere og arbejdsmarkedets parter samt forsvarets myndigheder og enheder. I fredstid uddannes du primært on-the-job med løsning af tilsvarende opgaver.

Dine opgaver vil primært omfatte opgaver inden for områderne:
-Employer Support i krise- og krig, herunder koordination af det samlede område samt støtte til arbejdsgrupper ol. inden for Employer Support i InterForce regi.

-Point of contact i krise- og krig for personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige samt civile (private og offentlige) arbejdsgivere og interesseorganisationer for spørgsmål vedr. Totalstyrkekonceptet, herunder reservestyrkens operative anvendelse og forhold, samt implementering af blandt andet hjælpemidler/værktøjer til brug for forsvaret, Reservestyrkens personel og deres civile arbejdsgivere.

Derudover vil du skulle bidrage til andre militære opgaver inden for resten af opgaveporteføljen for Center for Reservestyrken og InterForce herunder bl.a. rådgivning ifm. reservestyrkens anvendelse til operative opgaver.

Du kan forvente 10-15 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven, el. premierløjtnant af reserven med potentiale til udnævnelse, eller du har en anden ækvivalerende baggrund.
Vi forventer, at du er energisk, fleksibel og har meget gode samarbejds- og kommunikationsevner.
Vi ser gerne, at du har kendskab til og erfaring med reservestyrkens anvendelse og udvikling fra både militære enheder og stabe.
Det vil være en fordel med erfaring med rådgivning af private og offentlige virksomheder samt med at danne netværk og gerne allerede have netværk på tværs af civile arbejdsgivere.
Det vil tilsvarende være relevant med forståelse for civile arbejdsgiveres beslutningsprocesser på øverste ledelsesniveau, herunder på HR-området.
Herudover må du gerne have gennemført en relevant civil akademisk uddannelse på kandidatniveau, og det er ønskeligt med gode engelskkundskaber på arbejdsniveau.

Du prioriterer at have en stilling i forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter. Det er en fordel, hvis du er bosiddende øst for Storebælt.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelse sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD). Du aflønnes pr. indkommanderingsdag(7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1% af din løn og eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelsse i internationale operationer.

Dit arbejdssted vil være Kastellet, København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du
velkommen til at kontakte chefen for Forbindelsesofficersgruppen, oberstløjtnant-R Steen Flügge, på telefon 22 70 60 84, eller chefen for InterForce-Sekretariatet, Finn Winkler, på telefon 40 32 91 15.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2020 og ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart derefter. Stillingen er til besættelse pr. den 15. september 2020 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket ”søg stillingen”. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Forsvarskommandoen (FKO)
Forsvarskommandoen ligger blandt andet i København og Karup og er en styrelse under Forsvarsministeriet. FKO er Danmarks overordnede militære kommandomyndighed for Forsvarets operative kapaciteter. Forsvarschefen er chef for Forsvarskommandoen og har kommandoen over Hæren, Søværnet og Flyvevåbenet. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

FAST BOPÆL

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

14.08.2020

Indrykningsdato

10.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent