Officer til Host Nation Support og etablissementsopgaver i Air Base Support Sektion


Officer til Host Nation Support og etablissementsopgaver i Air Base Support Sektion

Vil du være med til at skabe rammerne og sætte retning for Host Nation Support og etablis-sementsområdet i Flyvevåbnet.

Flyvevåbnets (FLV) Operationsstøtteområde oplever i dag en stigende efterspørgsel, og er i en rivende udvikling. Fokus på nationale forsvarsplaner, forpligtigelser over for NATO og et fremtidige øget behov for Host Nation Support stiller krav til omstilling og nytænkning i f. t. den fremtidige anvendelse af Flyvevåbnets etablissementer. Vi søger derfor en officer, der har ambitioner om en karriere inden for operationsstøtteområdet, der har lyst til tage udfordringen op, i f. t. at skabe de bedst mulige etablissementsmæssige rammer til understøttelse af Flyvevåbnets operative virksomhed.
Om os
Air Base Support sektionen er ansvarlig for den overordnede sagsbehandling af Air Base Support området, som, udover Flyvevåbnets etablissementer (herunder miljø og energiområdet samt NATO infrastruktur), bl.a. omfatter CBRN, EOD, Brand og Redning, militær sikkerhedstjeneste, mundering og udrustning samt anskaffelse af nye køretøjer og materiel. Sektionen bidrager bl.a. til udarbejdelse af militære muligheder og anbefaling i relation til udsendelse af Flyvevåbnets kapaciteter, udarbejdelse af relevante kapacitetsplaner, herunder kapacitetsplan etablissement og kapacitetsplan materiel. Sektionen er desuden ansvarlig for Flyvevåbnets planlægningsgrundlag for Host Nations Support til allierede styrker i Danmark.

Air Base Support sektionen indgår sammen med Tactical Support sektionen i Operationsstøtteafdelingen. Afdelingen er overordnet ansvarlig for opstilling af Operations Support Wing og Joint Movement & Transportation Organization. Afdelingen er tillige ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Air Base Support og Tactical Support. Afdelingen prioriterer myndighedernes operative aktiviteter, således der kan opnås en hensigtsmæssig balance mellem kapacitetsudvikling og opretholdelse af indsættelsesevnen under hensyntagen til den operative indsættelse.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Air Base Support sektionen, vil du arbejde meget selvstændigt, og få en stor berøringsflade til interne samarbejdspartnere i Flyverkommandoen og til eksterne samarbejdspartnere som Flyverkommandoens underlagte niveau III myndigheder, Forsvarskommandoens Operationsstab og Udviklings- og Planlægningsstab, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt Forsvarsministeriet.

Stillingen spænder vidt fra sagsbehandling af etablissementsforhold, herunder bygge og anlægsvirksomhed, over miljøforhold og regulering af vildt, til NATO infrastruktur på Flyvevåbnets etablissementer.
Du kan forvente, i forbindelse med forsvarsforlig, at blive meget involveret i Flyvevåbnets arbejde, både før og efter en vedtagelse.

Du vil derudover være Flyverkommandoens ansvarlige for Flyvevåbnets plan for Host Nation Support til allierede styrker i Danmark, og vil i den forbindelse have en designeringsfunktion i Flyverkommandoens Nationale Operationscenter.

Det vil i høj grad være muligt at tilrettelægge arbejdet delt mellem tilstedeværelse og arbejde fra hjemmet. Du skal i stillingen primært forvente national rejseaktivitet.

Inden for operationsstøtteområdet vil stillingen være et godt springbræt til optagelse på Master i Militære Studier (MMS). Det vil være muligt at læse MMS i stillingen. Optagelse på MMS sker i overensstemmelse med almindelige regler herfor.
Om dig
Du er kaptajn samt en erfaren sagsbehandler, men det er ikke et ubetinget krav, at du i din karriere har beskæftiget dig med etablissementsområdet eller Host Nation Support. Derimod er det vigtigt for os, at du har lyst til at beskæftige dig med disse områder, at du er god til at netværksopbygge og tale med mennesker på alle niveauer i Forsvaret, er analytisk stærk, god til at formulere dig klart og præcist i skrift og tale, primært på dansk, men du skal også kunne begå dig på engelsk.

Er du erfaren premierløjtnant kan du ligeledes søge stillingen. Du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du skal kunne arbejde selvstændig, med mange bolde i luften, men samtidig kunne lide at være en del af en sektion og afdeling med et godt sammenhold, hvor man støtter op om hinandens opgaveløsninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen og karrieremulighederne, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsstøtteafdelingen, major Jakob Østergaard på telefon 2967 2889 eller chefen for Air Base Support Sektionen, major Tina Overgaard Haarup på telefon 2032 0213.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er onsdag 19. august 2020 og den endelige ansættelsesdato bliver koordineret med din afgivende chef. Vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.08.2020

Indrykningsdato

09.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent