Karriereofficer til operationsstøtte i Tactical Support Sektion


Karriereofficer til operationsstøtte i Tactical Support Sektion

Vil du være med til at sætte retning for og præge Flyvevåbnets operationsstøtte?

Flyvevåbnets (FLV) Operationsstøtteområde oplever i dag en stigende efterspørgsel og er i en rivende udvikling. Vi søger derfor en kaptajn, der har ambitioner om en chefstilling og en karriere inden for operationsstøtteområdet. Du skal have et solidt fagligt indblik i operationsstøtte generelt og Force Protection og Tactical Support i særdeleshed. Kan du omsætte de taktiske discipliner til generelle retningslinjer for FLV myndigheder og enheder? Så er du måske vores nye kollega i Tactical Support sektionen.
Om os
Tactical Support sektionen er overordnet set ansvarligt for tilrettelæggelsen af Force Protection i FLV såvel ved nationale som internationale operationer, herunder bidrage under udarbejdelsen af militære muligheder og militær anbefaling for kapaciteter inden for ansvarsområdet.

Sektionen er faglig ansvarlig for områderne beredskabsplanlægning, personlig indsættelsesparathed, håndvåben, idræt, bevogtningstjeneste, Survival, Evasion, Resistance And Extraction (SERE) uddannelser, Joint Terminal Attack Controller (JTAC) samt for Tactical Support operationer generelt. Herudover er sektionen kapacitetsansvarlig for Operations Support Wing og Joint Movement & Transportation Organization.

Tactical Support sektionen indgår sammen med Air Base Support sektionen i Operationsstøtteafdelingen. Afdelingen er overordnet ansvarlig for opstilling af Operations Support Wing og Joint Movement & Transportation Organization. Afdelingen er tillige ansvarlig for opstilling af kapaciteter inden for Air Base Support og Tactical Support områderne. Afdelingen prioriterer myndighedernes operative aktiviteter, således der kan opnås en hensigtsmæssig balance mellem kapacitetsudvikling og opretholdelse af indsættelsesevnen under hensyntagen til den operative indsættelse.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tactical Support sektionen vil du får en stor berøringsflade til interne samarbejdspartnere i Flyverkommandoen, til Flyvevåbnets niveau III myndigheder, samt til eksterne samarbejdspartnere som Forsvarskommandoens Operationsstab og Udviklings- og Planlægningsstab.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:
• Trænings- og øvelsesprogrammer for de forskellige Tactical Support enheder, i samarbejde med OSW og øvrige FLK underlagte niveau III myndigheder.
• Militære muligheder og anbefalinger for operationsstøttekapaciteter samt Force Protection generelt.

Du vil derudover få selvstændigt ansvar for udarbejdelse af større skriftlige produkter og analyser, f.eks. udarbejdelse af opstillingsgrundlag og fortsat udvikling af operationsstøtteområdet. For at skabe de bedst resultater samarbejdes og koordineres der tæt med både interne og eksterne partenere.

Det vil i høj grad være muligt at tilrettelægge arbejdet delt mellem tilstedeværelse og arbejde fra hjemmet. Du skal forvente rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i Fact Finding og Site Survey som FLV SME inden for Force Protection området.

Inden for operationsstøtteområdet vil stillingen være et godt springbræt til optagelse på Master i Militære Studier (MMS). Det vil være muligt at læse MMS i stillingen. Optagelse på MMS sker i overensstemmelse med almindelige regler herfor.
Om dig
Du er kaptajn og har som sagsbehandler fra NIV III erfaring inden for operationsstøtteområdet. Det er derudover en fordel, hvis du har erfaring med den taktiske løsning af Tactical Support opgaver samt erfaring med Force Protection såvel i nationale som internationale operationer.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager, og formår hurtigt og sikkert, at identificere de afgørende elementer. Du kan holde mange bolde i luften i en omskiftlig hverdag. Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Du har gode evner til samarbejde og netværksopbygning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen og karrieremulighederne, er du velkommen til at kontakte chefen for Operationsstøtteafdelingen, major Jakob Østergaard på telefon 2967 2889 eller chefen for Tactical Support sektionen, major Jon Sommer på telefon 5085 9609.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er onsdag 19. august 2020 og stillingen er til besættelse snarest muligt dog ikke senere end 1. oktober 2020. Den endelige ansættelsesdato bliver koordineret med din afgivende chef. Vi forventer at holde samtaler i uge 35.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.08.2020

Indrykningsdato

09.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent