Næstkommanderende i Phase dokken ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Seahawk Flight.


Næstkommanderende i Phase dokken ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Seahawk Flight.

Er du uddannet flymekaniker? Arbejder du struktureret, er du ansvarsbevidst og har du mod på nye opgaver? Så er du måske vores nye næstkommanderende i Phase dokken.
Om os
Seahawk Flight består af Base-maintainance, der er delt op i en Maintainance-dok og en Phase-dok.

Seahawk Flight er placeret under Vedligeholdelsesområde Karup og understøtter Eskadrille 723, der en del af Helicopter Wing Karup.

Seahawk Flight er nyoprettet under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og vil i de kommende to år være i en overgangsfase fra Eskadrille 723 til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Denne forandringsfase stiller store krav til samarbejdsevner mellem Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og Helicopter Wing Karup samt kendskab til Seahawk og Eskadrille 723.

Eskadrille 723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten om bord på et af søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret om bord på søværnets skibe.

Eskadrille 723 opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning samt redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet.
Disse opgaver understøtter Seahawk Flight med personel og vedligehold.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Vi søger en medarbejder, der brænder efter at blive en del af et ledelsesteam, som servicerer og reparerer Forsvarets nyeste helikopter Seahawk.

Din primære arbejdsopgave vil være at indgå i et vedligeholdelsesteam med fokus på Eskadrille 723 operative behov under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Dine opgaver, som næstkommanderende i Phase dokken, vil derfor være i samarbejde med doklederen, at koordinere eftersynene, lede og støtte underlagt personel i dokken.

Du vil figurere som leder i dokken med fokus på at inddrage, tage ansvar og skabe sammenhold for en god blanding af nyudlærte og erfarne konstabler. Derudover er du en del af Flight Commander Seahawks ledelsesteam og forventes at bidrage aktivt i udviklingen af denne.

Dine arbejdsopgaver dækker koordination og gennemførsel af Phase eftersyn på Seahawk og dermed tilsikre, at Eskadrille 723 har de flyvetimer til rådighed der er nødvendige for at kunne løse de operative opgaver.

Du vil få en indholdsrig dagligdag med stor indflydelse, både inden for eget ansvarsområde og Eskadrille 723 øvrige dagligdag.
Om dig
Du er uddannet flymekaniker (B1) og er oversergent eller erfaren sergent.

Du skal kunne læse og tale engelsk samt anvende PC, herunder også SAP og IMDS samt være klar på at tage ledelsesmæssig ansvar hvor du af natur fremstår moden og velovervejet.

Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Dertil kan du arbejde selvstændigt, struktureret, fagligt grundigt og professionelt efter devisen ”frihed under ansvar”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Fungerende Flight Commander Seahawk, Premierløjtnant Simon Aagaard på telefon 41 32 74 23 eller mail FVT-V-AKM02@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 54 47 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 16. august 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.


Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

09.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent