Sektionsfører for vedligeholdelsessektionen til EWKMP, Fredericia (genopslag)


Sektionsfører for vedligeholdelsessektionen til EWKMP, Fredericia

Er du den rette til at lede specialiserede IT-medarbejdere og motormekanikere samt udvikle og drive netværk for en enhed, der er under udvikling?

Trives du i en omskiftelig hverdag, hvor der er store krav og stor grad af selvstændighed?
Om os
Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) opgave er grundlæggende efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum.

Kompagniet er en alsidig arbejdsplads med flere forskellige specialer og specialiserede medarbejdere. Kompagniet er karakteriseret af en omskiftelig hverdag og et højt arbejdstempo.

Vi er en kampstøtteenhed og løser opgaver i Hærens almindelige regi, men støtter også andre værn og myndigheder.

EWKMP er præget af en åben og uformel tone, hvor kvalifikation og kompetencer vægtes frem for rang og funktioner. Mange områder af kompagniets arbejde og hverdag er meget specialiseret og kræver stor indsigt, hvilket betyder, at meget viden og ansvar er forankret hos specialisterne. Det fordrer derfor en åben dialog og tillid på tværs af alle niveauer, således opgaver løses på det bedst mulige grundlag.

Medarbejderen ved EWKMP er generelt karakteriseret ved teknisk sindelag, analytisk flair, ansvarlighed og ikke mindst selvstændighed.

Derudover forstår medarbejderen ved kompagniet den fortrolighed, som arbejdsområdet og vore samarbejdspartnere naturligt pålægger os.

Electronic Warfare Kompagniet (EWKMP) er beliggende i Fredericia, og hører under ISR bataljonen, der er beliggende i Varde.

Følgende uddrag af bataljonens narrativ kendetegner dets og EWKMP virke:
"Vi er de første, der indsættes, og de sidste der forlader kampen. Vi indhenter, bearbejder og formidler essentielle efterretninger til tiden og i den bedst mulige kvalitet. Vores efterretninger er kritiske for brigadens planlægning og evne til hurtigt at træffe de rigtige beslutninger i operationer. Vi indhenter overalt på kamppladsen – også dybt i fjendens rum.
Vi er altid indsat, så andre kan opbygge kampkraften.

Vi er robuste og løser opgaven uanset vilkår. Vi er rettidige i planlægning og handlekraftige i gennemførelse. Vi tager ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det, vi har.

Vi accepterer en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden."
Om stillingen
Til daglig er din primære opgave at lede kompagniets CIS sektion, der drifter og udvikler egne netværk.

Sektionen er inddelt i en række mindre grupper, bestående af en netværks-, server- og supportgruppe samt en operativ supportgruppe, der samlet består af ca. 15 faglærte normer, primært fra KSGRP.

Du vil som fører være overordnet ansvarlig for opgavefordeling og prioritering af ressourcer ift. løsning af EWKMP CIS relaterede opgaver og således tilsikre, at alle enheder får den fornødne støtte internationale såvel som nationalt.

Du vil ligeledes være den overordnede fører for EWKMP elektronikmekanikere og motormekanikere, der ligeledes indgår i vedligeholdelsessektionen.

Du er EWKMP specialist inden for CIS og rådgiver således den resterende del af EWKMP om forhold herom. Hertil kommer implicit rådgivning af PSN, der arbejder med materielanskaffelse og taktisk udvikling af materiel til EWKMP.

Du fungerer som IT-ansvarlig for EWKMP egne systemer. Herunder er du ansvarlig for teknisk dokumentation så som udarbejdelse af netværksskiftser, kabelplaner mm.

Du fungerer som systemsikkerhedsofficer. Herunder biddrager du til at udfærdige og opdatere Sikkerhedskravspecifikation (SKS), Systemsikkerhedsinstruks (SSI) samt Lokal Systemsikkerhedsinstruks (LSSI) m.m. Ligeledes udfører du sårbarhedstest af egne netværk/systemer (f.eks. ifm. implementering af nye services eller på baggrund af aktuelle trussel).

Du leder og tilrettelægger vedligeholdelsen på tværs af faggrupperne: elektronikmekanik, motormekanikere og CIS i rammen af vedligeholdelsessektionen med faglig støtte fra gruppeførerne.

Der er i forbindelse med stillingen en stor grad af selvstændighed og der er plads til fordybelse og udvikling af egne kompetencer.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du er uddannet it-supporter eller er klar til at påbegynde uddannelsen.

Da vores speciale konstant udvikles er det vigtigt, at du er nytænkende og ikke er bange for at tage initiativ. Sektionen fungerer ofte meget selvstændigt og du rådgiver interne således som eksterne, der ikke selv har en it-uddannelse, hvorfor din evne til at kommunikere eget fagområde på en let og forståelig måde er meget vigtig.

Du har erfaring med at lede IT personel.

Du kan sikkerhedsgodkendes til YDERST HEMMELIGT.

Der skal forventes en årlig rejseaktivitet på 1-2 uger til kursus deltagelse. En evt. uddannelse til seniorsergent og/eller it-supporter kommer i tillæg hertil.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til EWKMP systemer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets Koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnibefalingsmanden på telefon 5089 7674 eller på mail EFR-1B-200C@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 30. august 2020. Ansættelsessamtaler i uge 36/37.

Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller hurtigst mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.
Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

09.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent