Forsyningsgast til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)


Forsyningsgast til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (genopslag)

Trives du i et miljø med afvekslende opgaver, og har du tillige et godt fundament inden for lager- og logistikstyring i Forsvaret? Så er du måske vores kommende forsyningsgast til Lager- og logikstikelementet ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.
Om os
Lager- og logistikelementet består af 1 materielmester, en materielforvalter, 8 medarbejdere og 2 lærlinge, som skal understøtte værkstedsdriften for værkstederne i Frederikshavn og er en del af Drifts- og Støtteelementet.

Vi har ansvaret for varemodtagelse, lagerekspeditioner, opbevaring og forsendelse af materialer samt materielintroduktioner i relation til områdets værkstedsenheder på Flådestation Frederikshavn. Derudover forestår vi desuden kalibreringen af måleinstrumenter, optælling og mønstring, vartning af råvarelagre samt vartning af vedligeholdelsesområdets puljekøretøjer på Flådestation Frederikshavn.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du vil komme vidt omkring i alle opgaver inden for logistik - lige fra kontrol af reservedele til vedligeholdelsesordre til myndighedsbeholdningsmateriel. Du vil komme i berøring med alle værksteder ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, der har lokationer på hele flådestationen.

Opgaver for en logistikmedarbejder:
Lave input til introduktion af nye materialer (MDG).
Foretager opfølgning på indkøb ved FMI.
Foretager controlling på reservedelene.
Foretager omlagringer af materialer via DeMars efter gældende processer og procedurer.
Bidrager med tilsyn af Batch og andre tidsbegrænsede produkters udløbsdato og bortskaffelse af disse.
Udfører varemodtagelse og udlevering af forsyningsgenstande efter gældende BST og DIR.
Udfører transport og forsendelser gods, inkl. farlig gods.
Tilsikre at beholdningerne vartes og oplægges i henhold til FMI gældende bestemmelser og processer.
Bidrager til at stamdata i DEMARS er opdateret, herunder at give forslag til sikkerhedsbeholdninger.
Bidrage ved optælling og afvikling af optællingsdifferencer af Lager Danmark beholdninger.
Bidrage ved forbrugskontrol og mønstring af myndighedsbeholdninger.
Bidrager med input til forbedringer af processer og procedurer.
Om dig
Du er formentlig udnævnt konstabel. Stillingen kan søges af tjenestegørende militære teknikere, som opfylder kravene. Kommer ansøgeren fra et andet værn end Søværnet, skal man påregne at skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse og blive overført til Søværnet.

Stillingen kan også søges af civile, under forudsætning af, at ansøgeren kan opfylde helbredskravene, vil gennemgå Søværnets Basisuddannelse, kan sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIGT” og er villig til at blive ansat som Marinekonstabel for efterfølgende gennemgå de tekniske specialuddannelser.

Du har et kendskab til DEMARS eller lignende systemer. Du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret medarbejder med gode kommunikative evner i både skrift og tale. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde. Du er punktlig og serviceminded. Du har erfaring inden for forsyningsområdet og har under dit virke varetaget dit ansvar professionelt.

Det er en fordel, du har følgende DeMars kurser:
• DeMars grunduddannelse.
• Myndighedsbeholdning.
• Lagerbeholdning 1 og 2.
• Lagerstyring.
• Registrering af egen arbejdstid ESS.
• Obligatoriske FELS kurser.
• ADR 1.3 Pakke- afsender.

Derudover er det en fordel med følgende kurser:
Gaffeltruck.
Kørekort til bil.
ADR.
PM Rekvirent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Materielmester Anders Larsen på telefon 7285 6273.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 30. august 2020. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse fra 1. september 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.08.2020

Indrykningsdato

08.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent