Talstærk chefsergent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Talstærk chefsergent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vi tilbyder en ansættelse i et motiverende arbejdsmiljø, hvor vi, imellem de ofte hastige leverancer, vægter humor og gode relationer højt.

Du vil få nogle dygtige og erfarne kollegaer at sparre med i din dagligdag, ligesom vi lægger vægt på at skabe gode betingelser for din faglige og personlige udvikling. Da sektionen er nyetableret, vil du samtidig få mulighed for at præge vores opgaveløsning og tilgang.
Om os
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har det rammesættende og strategiske ansvar for drift og udvikling af HR inden for hele Forsvarsministeriets område. Læs mere om os på www.forpers.dk.

Den ledige stilling er placeret i Ledelsessekretariatets HR Udviklingssektionen, specifikt i HR data, udvikling og analyseelementet. Sektionen er nyetableret og elementet har fokus på at levere tal og information til hele ministerområdet.

Sammen med resten af Ledelsessekretariatet levereres direktionsstøtte og understøttelse af Personalestyrelsens øvrige HR-faglige virke. Foruden HR udviklingssektion består Ledelsessekretariatet af styring og kommunikationselementerne. Der i alt ca. 25 medarbejdere i Ledelsessekretariatet.
Om stillingen
Som medarbejder i Ledelsessekretariatet vil din hovedopgave blive at bidrage til, at ledelsens hverdag fungerer og at henvendelserne fra interne og eksterne samarbejdspartnere bliver besvaret, valideret og godkendt på rette niveau. Der må heraf påregnes nogen fleksibilitet i arbejdstid i forbindelse med spidbelastninger.

Udover at have et tæt samarbejde med ledelsen, vil du også få en bred berøringsflade med øvrige chefer og medarbejdere i styrelsen og på ministerområdet.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:
• Udtræk og bearbejdning af data fra DeMars, der er den primære kilde til data
• bidrage til oplæring og at være en ’go-to person’ på det systemtekniske for dine kollegaer.
• udarbejdelse af datatræk til HR portalen
• bidrag til udarbejdelse af HR Ledelsesinformation
• bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketingets Forsvarsudvalg
• besvarelse af ad hoc forespørgsler, på diverse HR data, fra både interne og eksterne kunder
• at være en aktiv del af opgaveudviklingen for hele sektionen
• udvikling og optimering af processer i opgaveløsningen
Om dig
Du er chefsergent og gerne med erfaring, der matcher de ovenstående opgaver. Er du seniorsergent, kan der være mulighed for udnævnelse i stillingen.
Du skal have lyst til at være en del af et team, der både arbejder med driftsopgaver og i høj grad også med udviklingsopgaver. Vi har en travl hverdag og en bred vifte af samarbejdspartnere både i FPS og i ministerområdet. Sektionen har for nærværende kun en militærmedarbejder og eftersom han går på pension, så mangler vi en ny kompetence på området.

Vi lægger vægt på at du har:
• erfaring med DeMars og Excel, som rutineret bruger.
• personeladministrativ erfaring fra tjeneste akkumuleret ved operative enheder.
• kendskab til lønsumsstyringen ved forsvarets myndigheder.
• arbejdet med ledelsesrapportering, og gerne HR ledelsesrapportering.
• kendskab til Forsvarets strukturproces, på baggrund af din militære erfaring fra tjeneste ved stabe på NIV II/III/Ansvar IV MYN

Kendskab til BI/BO, Workzone samt udarbejdelse af sagsnotater og håndakter vil være en fordel, men er ikke et krav.Om dig
Vi forventer, at du har en engageret tilgang til opgaveløsningen og er parat til, at vi på nogle opgaver lægger skinnerne, mens toget kører. Hertil værdsætter vi at du kan samarbejde, holde et godt overblik over opgaverne samt har et godt humør.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• har situationsfornemmelse og udviser diskretion.
• er serviceminded.
• udviser initiativ og kan arbejde på forkant, når det er påkrævet.
• har gode samarbejdsevner og en veludviklet dømmekraft.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte souschef Louise Wrist Sørensen på tlf. 2127 2445 eller din evt. kommende kollega Tine Olsen på tlf. 3266 5108.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 14. august 2020 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

06.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent