Projektleder til sikringsprojekter i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Projektleder til sikringsprojekter i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Har du gode samarbejdsevner samt erfaring med projektporteføljestyring og søger du spændende udfordringer som ledelse- og planlægningsstøtte til udførelse af Forsvarets sikringsprojekter?

Vil du være en del af teamet, som sikrer Forsvarets værdier? Trives du med at følge op på mange projekter samtidigt?
Om os
Materiel- og Sikkerhedssektionen, består af 12 medarbejdere, som arbejder med opgaver, der er forbundet med gennemførsel af sikringsprojekter, militær sikkerhed, materielforvaltning, inspektioner af skydebaner og øvelsesterræner.

Herudover er Materiel- og Sikkerhedssektionen ansvarlig for at koordinere implementeringen af Forsvarets behov for sikringsprojekter, som udføres af sektionens Kompetencecenter Sikring, som du vil blive en del af.

Kompetencecenter Sikring øges fra fire til 15 fastansatte medarbejdere fra den 1. november 2020. Der ansættes endvidere ni medarbejdere på tidsbestemt kontrakt i to år.

Vi lægger vægt på høj faglighed og professionelle løsninger, kvalitet til tiden samt en rimelig frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du bliver en del af Kompetencecenter Sikring, hvor du i samarbejde med den daglige leder bliver ansvarlig for den overordnede koordination af elementets udførelse af sikringsprojekter. Du skal følge op på opgaver vedrørende etablering af sikringsprojekter med aftalte tidsfrister og processer, hvor du i tæt samarbejde med de udpegede projektledere skal bidrage til at, der udarbejdes realistiske planer, at planerne overholdes samt at den myndighed, som opgaven udføres for, er løbende orienteret om forventet færdiggørelse af projekter.

Efter en grundig oplæring vil din primære opgave være at støtte med ledelse og planlægning af aktiviteterne i Kompetencecenter Sikring. Denne opgave løses efter direktiv fra den den daglige leder.

Opgaven omfatter følgende delaktiviteter:
• Sagsbehandling af Forsvarets Plan for Sikringsprojekter herunder kontinuerlig ajourføring og opfølgning på status i de enkelte projekter.
• Godkende opstart af nye projekter fra Forsvarets Plan for Sikringsprojekter.
• Deltagelse i mødeaktivitet, herunder opstartsmøder og afleveringsforretninger.
• Planlægning og gennemførelse af de halvårlige rulninger af Forsvarets Plan for Sikringsprojekter.
• Vejledning i og kontrol af indkøbsprocedurer.
• Deltage i mødeaktivitet med sikkerhedsorganisationer fra øvrige styrelser og myndigheder i koncernen.

Øvrige opgaver:
• Generel sagsbehandling af sikringsområde, herunder indhentning af sikringsbehov fra brugende enheder, samt bidrage til prioritering af sikringsprojekter.
• Drift af Kompetencecenter Sikrings teamsite.
• Overordnet sikringsrådgivning.
• Stikprøvekontrol af udførte projekter.
• Deltagelse i Ejendomsstyrelsens sikkerhedseftersyn som faglige støtte på fysisk sikkerhed.
• Deltage i procesoptimering og konceptudvikling indenfor sikringsområdet.
• Stedfortræder for den daglige leder.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke udnævnt, skal du have en anciennitet som mellemleder på ca. 15-20 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring

Du er teknisk interesseret, kan håndtere uventede opgaver, udviser naturlig nysgerrighed og har nemt ved at opbygge gode samarbejdsrelationer.

Du er en holdspiller, som har en udpræget struktureret tilgang til løsning af opgaver. Du formår at holde mange bolde i luften samtidigt. Du sætter en ære i at levere det efterspurgte produkt i høj kvalitet og til tiden. Du har stærke kompetencer indenfor generel administration, trives med planlægning og opfølgning. Du er objektiv, udfordrer processer og procedurer rettidigt samt foreslår realistiske løsninger på daglige problemstillinger.

Det er ønskeligt, at du har gennemgået uddannelsen ”Eksamineret sikringsleder/DBI” og/eller har været sikkerhedsofficer/assisterende sikkerhedsofficer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Dit faste tjenestested er på Svanemøllens Kaserne, København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Thomas Nickelsen, Chef for Materiel- og Sikkerhedssektionen på telefon 25 55 21 79 eller major Claus Grundtvig Larsen, Koordinerende Sikkerhedsofficer Fysisk Sikring på telefon 72 81 35 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er mandag den 23.august 2020. Samtaler forventes afholdt i starten af september 2020. Stillingen er til besættelse den 1.november 2020 eller så hurtig som muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke.

Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark.

Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2 mia. kr., 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Svanemøllens Kaserne

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent