Chef for Logistikafdelingen ved Air Transport Wing, Aalborg


Chef for Logistikafdelingen ved Air Transport Wing, Aalborg

Ønsker du et attraktivt chefjob i dynamiske omgivelser? Er du en viljestærk, involverende og kvalitetsbevidst officer med procesmæssigt overblik? Motiveres du af at opbygge stærke samarbejdsrelationer? Vil du tage ansvaret for at facilitere de logistiske rammer, så vi kan sende vores fly i luften? Så har vi måske jobbet til dig.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto - Stærk og pålidelig, over alt - i høj grad mening for os.

Du bliver en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste. Air Transport Wings stab er sammenhængskraften, der omsætter chefens beslutninger til planer og befalinger i tæt kontakt med de udførende eskadriller.
Om stillingen
Som chef for Logistikafdelingen er du den ansvarlige chef for drift og vedligeholdelse af wingens flyvende kapaciteter og du indgår i ansvarskæden for den vedvarende luftdygtighed. Du er ansvarlig for at udstikke de overordnede rammer for prioritering og udførelse af den logistiske virksomhed inden for vedligeholdelses- og forsyningsstrukturen.
Du er afdelingschef for Continuing Airworthiness Management Organization (CAMO) og Logistik (A4). Derudover har du det funktionelle ansvar for cheferne for henholdsvis Air Maintenance Squadron og Logistic Support Squadron samt for al logistisk virksomhed i de resterende eskadriller og stabens øvrige sektioner.

Som afdelingschef indgår du i Air Transport Wings chefgruppe bestående af chefen for wingen og cheferne for operationsafdelingen, støtteafdelingen og logistikafdelingen. Du er repræsentant i wingens flysikkerhedsudvalg, og indgår i beslutningskæden, når der udarbejdes wingbudgetter og der gennemføres organisatoriske tilpasninger.

Air Transport Wing er afhængig af at kunne levere et produkt her og nu og samtidigt sikre, at produktet også opfattes attraktivt i morgen. Du vil derfor indgå i en organisation, hvis hverdag er omskiftelig og veksler mellem taktisk akut opgaveløsning og strategisk planlægning, hvorfor dine evner til at skelne og prioritere imellem disse vil skulle bringes i spil løbende. Du kan forvente som logistikchef at være involveret i planlægning og gennemførelsen af wingens operative aktiviteter, og din afdeling forventes i tæt koordination med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse at kunne synliggøre de mange kapacitetsspecifikke drifts- og udviklingsaktiviteter, som påvirker den daglige afflyvning ved Air Transport Wing.
Om dig
Du er officer i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II, stabskursus eller anden relevant uddannelse på masterniveau og gerne med speciale inden for teknik og ledelse. Det er en fordel, at du har teknisk eller logistisk indsigt fra tidligere tjeneste eller uddannelse og ydermere en fordel, såfremt denne har været relateret til flyvedligeholdelse. Det er ønskeligt, at du har erfaring fra tjeneste ved højere stabe eller internationale stabe.

Det forventes, at du har et vist kendskab til processer og strukturen ved Forsvars-kommandoen samt koncernens øvrige styrelser for derigennem at have forståelse for
wingens rolle i Forsvarets struktur og opgaveløsning. Du er en viljestærk og velstruktureret leder, der formår at sætte en dagsorden og håndtere udfordringerne i en relevant rækkefølge på en måde, der fremstår gennemskuelig for andre.

Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at levere et godt produkt, selv når tiden er knap, ligesom du trives med at have stor frihedsgrad i opgaveløsningen. Du er en stærk kommunikator, der henvender sig på skrift og i tale i et sprog, der tager hensyn til modtageren. Du er god til at opbygge relationer og kan gennem dit netværk skabe accept for beslutninger fra de berørte parter. Du skal både kunne præstere selvstændigt og lede igennem medarbejderne som bindeled til interne og eksterne myndigheder. Som chef vil du automatisk have en stor kontaktflade ud af wingen.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer. Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.

Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Aalborg. Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at fg. chef for Air Transport Wing, OL Hans Peter Andersen tlf. 7284 6001 eller nuværende CH-L OL Kaj S. Laursen tlf. 4196 2900. Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Peter Korfits Frank ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9140.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 16. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent