Efterretnings- og uddannelsesofficer søges til stilling ved Hjemmeværnsdistrikt København


Efterretnings- og uddannelsesofficer søges til stilling ved Hjemmeværnsdistrikt København

Hjemmeværnsdistrikt København (HDKBH) søger en premierløjtnant til tjeneste ved den faste stab i distriktet.

Kunne du tænke dig at være med til at forme fremtidens Hjemmeværn? Finder du glæde ved at arbejde i et stærkt og selvkørende team? Kan du lide at arbejde med uddannelse og operativ efterretning?

Så har vi et job til dig, der vil både udvikle og udfordre din militære profil.
Om os
HDKBH er niveaumæssigt og på mange andre områder sammenlignelig med en bataljon i Hæren. HDKBH opstiller og uddanner ca. 900 aktive frivillige hjemmeværnssoldater fordelt på ni kompagnier, egen reserveentitet og en frivillig stab. HDKBH skal tillige opstille og uddanne tre Totalforsvarskompagnikadrer (TFS).
Staben er organiseret i en S-struktur, som en bataljonsstab, med sektionerne S1-S9 og med en interessant blanding af operative og uddannelsesrelaterede opgaver.

Staben består af fem civile og ni militære ansatte, ledet af en oberstløjtnant. Staben er beliggende på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København, hvor vi pt. er i planlægningsfasen af et nyt domicil samme sted.

Vi er en del af det nationale beredskab, hvor vi løser opgaver i samarbejde med Hæren, Politiet og andre myndigheder. Ud over dette uddanner vi soldater til både ceremonielle og operative opgaveløsninger.

Ved HDKBH prioriterer vi den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Der er således fokus på at udvikle dine kompetencer i et behageligt arbejdsmiljø under hensyntagen til både medarbejderens og stabens behov. Du vil derfor også opleve en udvikling, der kan forberede dig på indtræden ved Hærens føringskursus.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet ved staben på baggrund de øgede nationale opgaver, som HDKBH og Hjemmeværnet skal løse i fremtiden.

Din stilling som Efterretnings- og uddannelsesofficer skal supplere både den operative og uddannelsesmæssige del af stabens arbejde.

Dine primære arbejdsopgaver vil være todelte. Du vil skulle levere analytiske produkter og input til HDKBH indsættelser til støtte for beredskabet, hvilket vil være i tæt samarbejde med stabens operationsofficerer. Ydermere vil du skulle understøtte den omfattende uddannelsesvirksomhed ved de frivillige hjemmeværnskompagnier og Totalforsvars kadrerne, hvor du vil være ansvarlig for at planlægge øvelser og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Såfremt du endnu ikke er uddannet i efterretningsarbejde, vil vi tilstræbe, at du modtager den nødvendige uddannelse til din funktion.

Som en del af din tjeneste vil du indgå i stabens vagthavende ordning, hvor du skal bidrage til HDKBH løsning af det nationale beredskab i samarbejde med Københavns politikreds.

Vores frivillige soldaters tjeneste ligger typisk uden for normal arbejdstid, hvorfor du må påregne nogen tjeneste om aftenen og i weekenderne. Det er forhold, som vi i staben tilstræber at kompensere for under inddragelse af den enkelte medarbejder under størst muligt hensyn til dine behov. Desuden er sådanne aktiviteter fastlagt lang tid i forvejen, hvilket muliggør planlægning af private gøremål.

Du vil komme til at arbejde i systemer som DeMars, eMtep og Work Zone tidligere Captia, og du bliver uddannet ved distriktet.
Om dig
Du er premierløjtnant med erfaring som delingsfører og faglærer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har været delingsfører i HRU eller SRS. Vi må dog understrege, at stillingen ikke kan søges af M312, som er omfattet af førstegangstjeneste i rammen af en lokal tjenesteplan.

Det er ligeledes en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra støttestrukturen eksempelvis enten Efterretning-, Signal- eller Logistikvirke.

Væsentligst er dog dine evner til at arbejde selvstændigt med forskellige mennesker, hvorfor din modenhed og sociale kompetencer prioriteres højt.

Som det fremgår ovenfor, foregår noget af tjenesten i weekender og mellem 16-22. Det er derfor også vigtigt, at du kan være fleksibel i forhold til dette.

Derudover opfordrer vi alle interesserede til at søge, også selvom du ikke opfylder alle krav, da din personprofil også vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Adam Buschard på telefon: 7221 7239 eller mail HDKBH-CHOPU@fiin.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020, og ansættelsessamtaler gennemføres løbende og kort efter.
Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som udtalelser, uddannelsesbeviser, mv.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Forsvarskommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er, at støtte Forsvaret samt løse og varetage militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde, og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret.
Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejrlig og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/7), Efterretnings- og Informationsoperationssektionen (G2/9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Hærhjemmeværnsdistrikt København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent