Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Jydske Dragonregiment

Har du lyst til at være en del af Jydske Dragonregiments Administrative fællesskab?
Om os
Det Personeladminstrative Element ved Jydske Dragonregiment er en del af Garnisonstøtteenheden på Dragonkasernen i Holstebro.

Elementet består pt. af to seniorsergenter, syv korporaler, to overkonstabler-1, en konstabel samt tre civilt ansatte medarbejdere.

Elementet varetager og støtter centralt alle administrative opgaver ved enheder på Dragonkasernen.

Vi arbejder på til stadighed at udvikle vores element med det store formål at støtte enheder bedst muligt. Dette gør vi gennem forudseenhed, rettidig omhu, servicemindedhed og en fleksibel- og samarbejdsvillig indsats.

Vi har en god omgangstone og et godt socialt miljø. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du administrerer dagligt personel tjenestegørende ved Jydske Dragonregiment.

Herunder indgår bl.a. følgende opgaver:
Arbejdstidsstyring, rejseafregning, personelstamdata, sikkerhedsgodkendelser og meget andet.

Stillingen vil således være et rigtig godt sted at videreføre dine administrative kompetencer og interesser.

Stillingen er på 37 timer ugentlig og arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid, med fleksible komme/gå tider.

Som en del af administrationsteamet, indgår du i vagttjeneste på kasernen, hvor der også er mulighed for deltagelse i INTOPS.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt overkonstabel og have ønske og ambitioner om være del af vores Administrative Fællesskab.
Du kan med klar fordel have en baggrund fra andre administrative stillinger såvel ved Jydske Dragonregiment som andet sted i Forsvaret.

Det er en fordel hvis du har gennemført følgende kurser:

- Demars tidsadministration (DEMARS ARBEJDSTIDSSTYRING AF MIL. PERS, DEMARS 908 ARBEJDSTIDSSTYRING MIL)
- TAM (DEMARS ARB-TID DELTAUDD NY TIDSLØSN TAM)
- Demars Personaleadministration (DEMARS 926, PERSONALEADMINISTRATION)
- Demars rejsestyringsmodul (DEMARS 910, DEMARS REJSESTYRING)

Har du ikke ovennævnte uddannelser skal du være indstillet på at du skal oplæres i funktionen, herunder oplæring gennem diverse kurser.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet,
således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning.
Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.
Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Personeladministrationselementet, chefsergent Erik Lund Thomsen på tlf.4089 3178 eller via mail: JDR- G-ADM01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Mailk Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs246@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. august 2020. Samtaler forventes gennemført løbende .
Stillingen ønskes besat den 1. november 2020 , eller snarest efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent