Motormekaniker ved 1 Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment(genopslag)


Motormekaniker ved 1 Kampvognseskadron ved I Panserbataljon, Jydske Dragonregiment.

Ønsker du operativ tjeneste koblet med høj faglighed både i Felten og på Echelonen. Er du Motormekaniker uddannet. Har du det der skal til, for at indgå i et lille sammentømret team i vedligeholdelsessektionen? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
1 Kampvognseskadron også kaldet Niels Kjeldsens Eskadronen, er en af de to kampvognseskadroner i I Panserbataljon ved Jydske Dragonregiment. Eskadrone består af 3 kampvognsdelinger i leopard 2 A5 snart Leopard 2 A7 og en kommandodeling.

Ved Niels Kjeldsens eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller krav til, at du er engageret og initiativrig.

Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og
øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Som Motormekaniker i Niels Kjeldsens Eskadronen vil du blive dagligt udfordret på dine faglige færdigheder, og stillingen ligger op til både faglig og personlig udvikling.

Der vil ofte blive brudt faggrænser, og du vil indgå i et tæt samarbejde med de andre mekanikkere i teamet.

Kampvognen er et komplekst køretøj, og der kræves derfor stor teknisk indsigt og interesse.

Hvis du er den rette kandidat, vil du blive tilbudt evt. manglende kurser, samt have indflydelse på kurser og uddannelse, som måske ligger udover stillingen. Vi forventer, du har erfaring fra en tilsvarende stilling men dette er ikke et krav.
Det vil være ønskeligt, at du kan anvende DeMars i det daglige arbejde.
Om dig
Du skal minimum være uddannet konstabel. Du skal have uddannelse som auto- eller lastbilsmekaniker og gerne med erfaring fra Kampvogn eller andre bæltekørertøjer, sidstnævnte er dog ikke noget krav. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C, og CE.

Du vil arbejde i et team, og skal derfor være i stand til, at skabe gode samarbejdsrelationer til både dem, og de brugere du dagligt vil møde i opgaveløsningen, som sker på tværs af fag- og medarbejdergrupper. Du skal sammen med dine kollegaer sikre en smidig afvikling af vedligeholdelsestjenesten med forståelse for, at de operative og uddannelsesmæssige behov er styrende, hvilket stiller store krav til din fleksibilitet. Du er en fagligt velfunderet soldat og tekniker, som sætter en ære i et stykke arbejde af høj kvalitet.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller tjeneste som mekaniker i en enhed under hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse.

Det er vigtigt, at du har, eller kan, erhverve en godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse samt grundvaccination.

Du skal desuden have en godkendt og registeret, eller kunne, bestå træningstilstandsprøven.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionsfører sergent Kasper Luis på telefon 72 82 32 54 eller via mail: JDR- jdr-1b-103a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. august 2020. Samtaler forventes gennemført i uge 34.

Stillingen ønskes besat den 1. oktober 2020, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade.

Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

14.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent