Sagsbehandler til Koordinationselementet ved Joint Movement & Transportation Organization - HRN (GENOPSLAG)


Sagsbehandler til Koordinationselementet ved Joint Movement & Transportation Organization

Har du lyst til at arbejde i et værnsfælles og udviklingsorienteret miljø, og er du god til at koordinere på tværs af organisationer?
Så er det måske dig, som skal være vores nye sagsbehandler.
Om os
JMTO planlægger og tilvejebringer strategisk transport til Forsvaret, herunder deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Til løsning af denne opgave er JMTO organiseret med en stabsdel med ARK-projektet, en Kapacitetssektion, en Planlægningssektion og en Operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed.

JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af strategiske transporter under anvendelse af alle transportformer.

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles og mangfoldig enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret, civile som militære.

Kapacitetssektionen overordnede opgave er, at skabe de bedst mulige forudsætninger og vilkår for JMTO sektioners opgaveløsning og vi løser en bred vifte af opgaver indenfor bl.a. drift, planlægning, udvikling og HR. Sektionen består af 15 motiverede og positive medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau hvor service, kvalitet og samarbejde er nøgleordene for den daglige arbejdsgang.

Kapacitetssektionen består af to elementer – et driftselement, som bl.a. er ansvarlige for logistik, økonomi og militær sikkerhed samt et koordinationselementet, som er med til at sætte rammerne for JMTO udvikling.

Vi har en uformel og åben omgangstone og prioriterer trivsel og godt arbejdsmiljø højt.
Om stillingen
Som sagsbehandler i koordinationselementet vil du få ansvaret for en del af JMTO langsigtede planlægning og udvikling, herunder bl.a. bidrage til udarbejdelse af kapacitetsudviklingsplan, opstillingsgrundlag, myndighedsbusinesscase og strategisk styrkeproduktion. Stillingen indebærer koordination og samarbejde på tværs af hele JMTO organisation samt stabe og kommandoer under Forsvarskommandoen.

Ud over udvikling af JMTO, vil du også sagsbehandle strategisk lufttransport og få presse og information som sagsområde, ligesom du vil være tovholder på JMTO interne ledelsesuddannelse.

Du skal støtte bredt i sektionen, også udenfor dine egne primære sagsområder, da Kapacitetssektionens bredt favnende opgaver ofte løses på tværs af elementerne og i samarbejde. Dine kompetencer og interesseområder vil have indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver og projekter du vil blive ansvarlig for.

Stillingen tillader både fleksibel arbejdstid samt mulighed for hjemmearbejdsdage, og vil være en god platform til f.eks. at læse en master.

Stillingen vil give dig et værnsfælles perspektiv, ligesom den kan være med til at forberede dig til evt. tjeneste på niveau II, samt afklare dig til næste funktionsniveau.

Du vil få en dynamisk og spændende hverdag, som du selv vil kunne være med til at præge.
Om dig
Først og fremmest søger vi en dedikeret og handlekraftig kollega med et godt humør.

Vi forventer, at du har baggrund som kaptajnløjtnant/kaptajn, og det er fordel hvis du har stabserfaring samt et bredt kendskab til forsvarets organisation. Vi forventer at du har en høj grad af ansvarsfølelse, og selvstændigt foretager sagsbehandling og koordination af dine sagsområder. Vi lægger stor vægt på stærke samarbejdsrelationer.

Det er essentielt, at du har evner og lyst til at arbejde med et meget bredt sagsområde, samt at du evner at holde fokus på opgaven.

Du skal som person have gode analytiske evner samt gode kommunikationsevner, herunder være velformuleret i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du er resultatorienteret men også omstillingsparat, da deadlines kan variere afhængigt af opgaven.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte KN Else-Marie Trærup på mail. JMTO-KKE-001@mil.dk eller på telefon 728 40712.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 34 og 35. og ansættelse er efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent