N2 Intel Staff Officer til Baltic Maritime Component Command


N2 Intel Staff Officer til Baltic Maritime Component Command

Har du mod på og lyst til, at sætte dit præg på den nyoprettede Baltic Martime Component Command i Tyskland?
Om os
Om Baltic Maritime Component Command
Baltic Maritime Component Command (BMCC) i Rostock, Tyskland er en nyoprettet maritim kommando med fokus på aktiviteter i Østersøen.

BMCC er under tysk national ledelse med en multinational stab, hvor den tyske maritime føringsstab (DEU MARFOR) udgør kernestaben.

BMCC er i sin opbygningsfase, og stillingerne bliver besat løbende. N2 Intel Staff Officer er den anden ud af to stillinger, Danmark skal besætte.

Operationsdivisionen i BMCC består af fire sektioner, Intel Operations (N2), Current Operations (N3), Future Operations & Plans (N5) og Training/Evaluation (N7).

N2 er overfor Deputy Chief of Staff Operations (DCOS OPS) ansvarlig for under alle faser, at samle alle tilgængelige informationer og efterretninger i forhold til, at kunne supportere BMCC COM beslutningsgrundlag og i forlængelse heraf understøtte operationernes gennemførelse.

Ved behov kan BMCC deployeres til et designeret operationsområde, som en maritim kommando, op til MCC/HRF (Maritime Component Command/High Readiness Force) niveau.
Om stillingen
Stillingen du skal besætte er N2 Intel Staff Officer. Stillingen er klassificeret som en OF3 stilling, og du vil derfor blive tillagt grad af orlogskaptajn under udstationeringen.

Overordnet opgave er leder for N2 Current Ops (Analysis) elementet. Her er du ansvarlig for den daglige ledelse af sektionen. Sektionens opgave er, at præsentere All Source Intelligence til resten af BMCC og deployerede styrker på det taktiske niveau.

Du er herunder ansvarlig for:
- Koordinering af den daglige produktion af fused intelligence.
- Koordinering af processer og produkter i Analyse Sektionen.
- Føre tilsyn med JIPOE processen.
- Sikrer Situational Awarenes for N2 og bidrager til det overordnede efterretningsbillede.
- Koordinering af de daglige efterretnings opdateringer, rapporter og briefinger.
- Støtter planlægningsprocessen og gennemførelsen af operationer med efterretninger.

Ligeledes skal du forvente at skulle deltage i deployeringer i rammen af en maritim kommando til et designeret operationsområde.
Om dig
Du er en erfaren kaptajnløjtnant med taktisk og operativ indsigt og erfaring med at arbejde med efterretninger. Gerne fra sejlende tjeneste, ligesom tidligere stabserfaring vil være en fordel.

Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer, og du synes, at det er spændende at arbejde i et operativt miljø med personel fra forskellige nationer.

Du har eventuelt gjort tjeneste ved et nationalt, joint eller internationalt hovedkvarter, og har erfaring i at arbejde i et multinationalt miljø.

Du kan formulere dig sikkert og præcist i både skrift og tale. Det er afgørende, at du behersker engelsk såvel skriftligt, som mundtligt, da stillingen er i en multinational stab.
Det er en fordel, men ikke et krav hvis du i et omfang behersker tysk.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under udstationeringen tillægges midlertidig højere grad af orlogskaptajn.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2021, som udgangspunkt for en treårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Under udstationeringen vil du oppebære udetillæg efter den nye udetillægsordning samt få betalt bolig. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde information om forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Såfremt du er udpeget til internationale operationer (INTOPS), skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du ska have bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-2 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningssektionen for internationale operationer, kommandørkaptajn Brian Møller Ottesen på telefon +45 22 95 68 57 eller via mail FKO-SV-CHN5i@mil.dk.
Alternativt orlogskaptajn Noe Isgaard på telefon +45 25 16 42 50 eller via mail FKO-SV-N5I51@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Peter Korfits Frank på telefon +45 72 81 91 40 eller e-mail til fps-ba-bs114@mil.dk

Ansøgningsfrist er onsdag den 12. august 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 36, og stillingen er til besættelse 1. juli 2021.

Ansøgningen sendes via nedenstående link. FOKUS, referencer el.lign. kan vedhæftes, men er ikke et krav. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.


Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Udland

Lokation

Udlandet

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent