Mission Planner til Mission Support Elementet i Eskadrille 722 - genopslag


Mission Planner til Mission Support Elementet i Eskadrille 722 (genopslag)

Har du lyst til at være helt tæt på den operative opgaveløsning som medarbejder i et mindre team, der er central i den operative drift og videreudvikling af Eskadrille 722 (ESK722)?

Fungerer du godt under pres i et dynamisk miljø og samtidig leverer kvalitetsprodukter hver gang?

Så er stillingen som Mission planner ved ESK722 Mission Support Element (MSE) måske jobbet for dig.
Om os
ESK722 er den største af Helicopter Wing Karups tre operative helikoptereskadriller og huser flyvevåbnets middeltunge helikopter - EH101 Merlin.

De i alt 14 EH101 helikoptere anvendes i rollen som Search & Rescue (SAR) helikopter og som Taktisk Troppe Transport helikopter (TTT).

ESK722 er kontinuerligt indsat i nationale operationer, idet der 24/7 alle årets dage er tre SAR helikoptere på beredskab. Ydermere støtter ESK722 operationer for bl.a. Hæren og Søværnet, Politiets Aktionsstyrke (AKS) og mange flere. TTT kapaciteten understøtter såvel nationale som internationale operationer.
Om stillingen
Som Mission planner i MSE i ESK722 vil du blandt andet have ansvaret for at udfærdige og tilvejebringe de informationer, der muliggør udførelse af komplekse helikopteroperationer i samarbejde med andre faggrupper.

Du og de øvrige medarbejdere i MSE er et centralt element i planlægningen af operationer, og med til en succesfuld gennemførelse af missioner – nationalt og internationalt.

TTT-kapaciteten er under konstant udvikling, og du vil i kraft af din stilling være en nøglefigur i forbindelse med forankringen af nye opgaver i de daglige træningsrutiner og standarder. Du skal derfor være i stand til at finde nye veje og selvstændigt komme med forbedringer til de produkter, der udfærdiges i planlægningsfasen. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med helikopterbesætningerne, andre faggrupper i ESK722 og eksterne enheder.

Du skal endvidere være med til at tilsikre, at MSE leverer en fleksibel, effektiv og rettidig støtte til ESK722 samlede opgavekompleks, herunder som støtte i forbindelse med TTT engagement i INTOPS.

ESK722- MSE består af tre medarbejdere fordelt på en oversergent der dagligt er leder MSE, og to konstabler der er Mission Plannere. Vi forventer, at du som medarbejder, er med til at skabe et velfungerende og effektivt team i MSE/ C-Flight samt er med til at understøtte den generelle planlægning af ESK722 flyvende aktiviteter i samspil med øvrige faggrupper i enheden. Desuden forventer vi, at du som medarbejder deltager i at udvikle/ videreudvikle nye software og planlægningsværktøjer, dette betyder at du skal have flair for IT og have en god portion kreativitet. Arbejdet har varierende karakter og belastningen er forskellig i perioder. Vi lægger stor vægt på trivsel og sørger for at den enkelte medarbejder har gode vilkår at udføre arbejdet under. Det forventes at du støtter med missionsplanlægning såvel i indland som i udland, hvorfor der må påregnes rejse aktivitet herunder egentlige udsendelser af op til tre måneders varighed.
Om dig
Du har en grad indenfor konstabelgruppen.

• Anvendelse af IT-systemer og vedligeholdelse af databaser er en væsentlig del af det daglige arbejde, hvorfor gode IT kundskaber er en forudsætning. Det forventes, at du hurtig kan sætte dig ind i nye softwareprogrammer.

• Hvis du har kendskab til programmer som Joint Mission Planning System (JMPS), Falconview og QGIS samt bestrider gode evner i Power Point og Excel vil dette være en stor fordel, men ikke et krav.

• Du behersker Engelsk i både skrift og tale.

• Du kan lide at arbejde i en enhed, hvor høj faglighed er en selvfølge og hvor opgaver ofte udføres under tidspres.

• Du skal kunne motivere dine kollegaer og have en fleksibel tilgang til hverdagens udfordringer. Du skal have en veludviklet ansvarsfølelse og du skal være konstruktiv og have gode samarbejdsevner, samtidig med at du evner at løse opgaver selvstændigt.

• Du skal være i stand til at se muligheder og udnytte udviklingspotentialet i MSE, herunder være en drivkraft i videreudviklingen af blandt andet missionsplanlægning og tilhørende værktøjer.

• Du går altid til udfordringer med henblik på at missionen skal udføres.

• Et kendskab til fly- og/eller helikopteroperationer vil være en fordel.

• Du skal være udsendelses parat. Og være indstillet på at blive udsendt men kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Oversergent J.H. Klausen, tlf.: 72 84 33 91, (mandag-fredag kl. 0800-1530) eller via e-mail: hw-722-cs101@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Camilla Lindholm Elling på mail: FPS-BA-BS250@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 27. august 2020 og samtaler forventes afholdt i direkte forlængelse heraf.
.
Stillingen er ledig og ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker. Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.
Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.08.2020

Indrykningsdato

03.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent