Sagsbehandler operativ logistik i Flyverkommandoen (GENOPSLAG)


Sagsbehandler operativ logistik i Flyverkommandoen

Nyoprettet sagsbehandler stilling til styring, koordinering, controlling og udvik-ling af det logistiske område for Air Control Wing, Operations Support Wing samt Joint Movement & Transportation Organization samt jordudstyr, køretø-jer, ammunition for hele Flyvevåbnet, således de materielfaglige beredskabs-forpligtigelser kan opretholdes.

Ønsker du at samarbejde med hele Flyvevåbnet og dele af koncernens logistikfunktioner på de ovennævnte områder i en sektion og afdeling, hvor du kan være med til at præge udviklingen og samtidig styrke din faglige udvikling på styringsniveau II?
Om os
Operativ logistiksektionen er en del af Flyverkommandoens Logistikafdeling og varetager opgaverne med at understøtte den generelle drift og udvikling af Flyvevåbnets kapaciteter og den operative indsættelsesevne.

Dette sker i samarbejde med Flyvevåbnets wings og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, samt underliggende forsyningstjeneste således, at Flyvevåbnet til stadighed kan levere den efterspurgte operative opgaveløsning. Vores berøringsflade er dermed omfattende, hvor man som medarbejder får stor indsigt i Forsvarets virksomhed såvel som mulighed for at opbygge et bredt netværk.

Sektionen består p.t. af fire engagerede medarbejdere og vores hverdag foregår i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone i et tæt samarbejde med resten af Logistikafdelingen.
Om stillingen
Dine primære opgaver bliver at styre, koordinere, udføre controlling og udvikle det logistiske område for Air Control Wing, Operations Support Wing samt Joint Movement & Transportation Organization samt jordudstyr, køretøjer, ammunition for hele Flyvevåbnet, således de materielfaglige beredskabsforpligtigelser kan opretholdes.
Overstående udføres gennem aktiv kommunikation med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste og niveau III enhederne.

Der er krav om selvstændighed i stillingen med mulighed for at få udbygget det analytisk faglige niveau, opbygge stabserfaring ved en NIVII myndighed samt skabe et bredt netværk i Flyvevåbnet samt til det øvrige Forsvar.
Om dig
Du er kaptajn med nogle års erfaring og ønsker at arbejde med området, som har en bred berøringsflad med både Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som på sigt kan styrke dit kandidatur for fremtidige stillinger på højere niveau.

Du ønsker, at deltage i den direkte støtte til den operative opgaveløsning i Flyvevåbnet i samarbejde med niveau III enhederne, som vil give dig et bredt perspektiv på opgaveløsningerne.

Du har interesse i at, styrke dit kandidatur til din videre karriere / MMS gen-nem varetagelse af denne stilling. Logistikafdelingen har generelt et meget positivt syn på videreuddannelse, og er du allerede i gang med MMS er dette ikke en hindring for besættelse af stillingen.

Du har måske en værkstedsleder baggrund fra tjeneste ved et af Flyvevåbnets mange værksteder eller tilsvarende i Forsvaret.

Du har tillige erfaring inden for DeMars, med vægt på PM modulerne med tilhørende forvaltningsgrundlag.

Stabserfaring på niveau III, vil som udgangspunkt være en fordel men ikke et krav.

Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen, hvor du udviser åben- og imødekommenhed. Du kan arbejde selvstændigt inden for dit arbejdsområde, men kan samtidig indgå i et hold, for udarbejdelse af nye løsningsmuligheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Operativ logistiksektionen major Kristian Bach Jensen på tlf.: +45 728 11539.

Alternativt chefen for Flyverkommandoens Logistikafdeling oberstløjtnant Henrik Schandorf Sørensen på tlf.: +45 728 11592 eller mobil: +45 2551 1866.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Kenneth Kongsgaard Albæk ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS224@mil.dk, eller på telefon 728 19151.

Ansøgningsfristen er d. 15. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen ønskes besat 1. september 2020 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivi-sionen, Planlægnings- og
Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktiviteter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

02.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent