Chef for Operationsstøtteafdelingen ved Arktisk Kommando


Chef for Operationsstøtteafdelingen ved Arktisk Kommando

Har du mod på et job i Arktis med mange udfordringer og gode udviklingsmuligheder? Så kan du nu søge en spændende stilling ved Arktisk Kommando.
Om os
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder og luftrum.

Hovedopgaven for Arktisk Kommando er overvågning og suverænitetshævdelse. Såfremt situationen måtte kræve det, skal vi kunne gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne. Desuden løses en lang række øvrige opgaver som eksempelvis eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Året rundt har Arktisk Kommando indsat enheder fra Søværnet, Flyvevåbnet og Specialoperationskommandoen i operativ kontrol ligesom satellitovervågning spiller en stor rolle. Kommandoen kan desuden forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Vores operationer er derfor i udpræget grad værnsfælles. Arktisk Kommando har herudover et tæt samarbejde med de militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne, herunder især USA, Canada og Island, hvilket helt naturligt kræver en international tilgang til opgaverne.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omkring 70 medarbejdere, med en tilknyttet reservestyrke på ca. 60 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale på flere stationer på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Aalborg og København.
Om stillingen
I stillingen som chef for Operationsstøtteafdelingen vil du få ansvaret for at lede hovedkvarterets operative støttefunktioner, som består af sektionerne J1, J4 og J6. Derudover vil du blive chef for Forbindelseselementet på Thule Air Base og Stations- og Patruljetjenesten i Aalborg, samt disses underlagte stationer på den grønlandske vest- og østkyst. Sidst men ikke mindst, vil du få ansvaret for at oprette en militær frivilligstyrke i Grønland, hvilket er et af Arktisk Kommandos vigtigste udviklingsprojekter.

Du vil referere til vicechefen og indgå i et ledelsesteam med chefen for Arktisk Kommando, vicechefen og chefen for Operationsafdelingen. Stillingen er en nøglefunktion i forhold til koordination på tværs af kommandoens ansvarsområde.

Du vil blive overordnet ansvarlig for Arktisk Kommandos materiel- og logistik, IKT/CIS og etablissement med støtte fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse . Derudover vil du på vegne af chefen for Arktisk Kommando have en inspektørfunktion med ansvar for sagsbehandling og varetagelse af sikkerheds- og kontrolopgaver, herunder bl.a. arbejdsmiljø- og sikkerhed.

Tjenesten vil primært foregå i Nuuk, men der kan forekomme en del rejseaktivitet. Nuuk er Grønlands hovedstad med ca. 17.000 indbyggere. Byen kan på nogle områder sammenlignes med en dansk provinsby, dog er infrastrukturen både i Nuuk og i resten af Grønland begrænset. Til gengæld er der en fantastisk natur lige uden for døren, der byder på mange gode og spændende oplevelser.
Om dig
Du har gennemgået videreuddannelsestrin II og har erfaring med ledelse i et tværfagligt miljø, og gerne stabstjeneste på højere niveau. Du skal trives med at præstere selvstændigt og lede igennem medarbejderne som bindeled til interne og eksterne myndigheder, hvortil du som chef også vil have nært samarbejde.

Du besidder et godt overblik og har meget gode evner inden for planlægning, drift og koordination, som gør dig i stand til at håndtere mange komplekse og sideløbende opgaver. Du skal indgå i turnus for chefbagvagten, der har ansvaret for kommandoens operative opgaveløsning. Som person er du udadvendt og god til at skabe relationer. Samtidig er du klar til at påtage dig chefrollen og gå forrest i opgaveløsningen.

En af de vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.
Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit daglige tjenestested er i Nuuk, Grønland.

Stillingen bestrides i udgangspunktet for en periode på to år. Du oppebærer ydelser og vil få stillet fri bolig til rådighed jf. Grønlandsaftalen. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Nuuk.

Du skal kunne opfylde Forsvarets krav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske test i henhold til Forsvarets krav.

Dato for tiltrædelse i stillingen er ikke endelig afklaret, men stillingen forventes dog besat ikke senere end den 1. oktober 2020.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du vil vide mere om stillingen og om forholdene i Nuuk, er du velkommen til at kontakte vicechefen for Arktisk Kommando, kommandør John Boye Rasmussen fko-a-vch@fiin.dk / telefon +299 590102 eller chef for Operationsstøtteafdelingen oberstløjtnant Henrik Skovhave på fko-a-chs@fiin.dk / telefon +299 364004.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Peter Korfits Frank ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse via mail (FIIN: FPS-BA-BS114@fii.dk) eller på tlf. 7281 9140.

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning”.

Ansøgningsfrist er den 16. august 2020. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler snarest herefter i uge 36 . Samtalerne vil forventeligt blive gennemført pr. VTC.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.
Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 80 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

AKO Nuuk

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

01.07.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent