Forbindelsessofficer til det franske operative hovedkvarter i Paris


Forbindelsessofficer til det franske operative hovedkvarter i Paris

Er du en erfaren, selvstændig og dygtig major eller orlogskaptajn, der er klar til udfordringer i et internationalt miljø på operativt og militærstrategisk niveau? Har du operativ forståelse og indsigt i globale sikkerhedspolitiske udfordringer? Har du erfaring med planlægningen af Forsvarets operative opgaveløsninger? Er du god til at skabe tillidsfulde relationer og vedligeholde personlige netværk? Så er jobbet som Operationsstabens forbindelsesofficer ved den franske operationsstab Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) i Paris måske noget for dig.
Om os
Stillingen er forankret ved J5 Syd i Operationsstaben i Forsvarskommandoen. Operationsstaben varetager Forsvarets planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter i nationale og internationale operationer, stabiliserings- og våbenkontrolopgaver samt støtte til politiet. Operationsstaben har i den anledning en række forbindelsesofficerer ved strategiske partnere, der understøtter Operationsstabens og Forsvarets opgaveløsning.

Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO) er Operationsstabens pendant i Frankrig, men CPCO er væsentligt større og med en meget bredt favnende international og national opgaveportefølje. CPCO indgår i den franske Etat Major des Armées (EMA), der kan sammenlignes med Forsvarskommandoen.
Om stillingen
Du bliver Operationsstabens repræsentant i CPCO og skal sikre hurtig og direkte forbindelse mellem Operationsstaben og CPCO.

Du kommer til at indgå i CPCO i et forbindelseselement, hvor cirka 15 andre lande også har repræsentanter på oberstløjtnant- eller oberstniveau. Elementet fungerer som den daglige koordinations- og informationsdelingsmekanisme mellem de tilstedeværende nationer og CPCO, og visse ledelsesfunktioner varetages af en fransk leder af elementet samt den ældste forbindelsesofficer. Din organisatoriske placering i CPCO er i elementet, og derudover har du adgang til og direkte koordination med andre dele af CPCO.

Gennem rapportering, hjemsendelser af dokumenter mv. medvirker du til at sikre et højt gensidigt informationsniveau mellem Operationsstaben og CPCO.

Du vil jævnligt skulle repræsentere Operationsstaben til møder og konferencer i CPCO.

Du medvirker til at forberede mødevirksomhed og besøg mellem CPCO og Operationsstaben i Paris og Danmark.

Dit daglige kontaktpunkt og nærmeste foresatte chef i hjemlig struktur er chefen for Operationsstabens J5 Syd, hvor du er hjemligt fagligt forankret. Derudover har du direkte koordination med Operationsstabens J3 og J4 om igangværende operationer, der involverer Frankrig.

Du har løbende kontakt til forsvarsattachékontoret ved den danske ambassade i Paris.
Om dig
Du er udnævnt major eller orlogskaptajn eller har inden startdato for din udstationering afsluttet din MMS / tilsvarende uddannelse, således at du vil kunne udnævnes.

Du kommunikerer klart, præcist og ubesværet i tale og på skrift, såvel på fransk som på dansk.

Du er analytisk stærk og i stand til hurtigt at isolere de væsentligste elementer i en kompleks sag. Du danner dig hurtigt et overblik og formår at identificere de afgørende elementer i en sag, og hvad der er væsentlig information for Forsvaret. Du kan således formidle komplekse problemstillinger på få linjer.

Det er en fordel hvis du har erfaring fra tjeneste i funktioner i Forsvarsstaben eller værnskommandoer. Du har ligeledes gerne erfaring fra internationale missioner, og det er en fordel, hvis du har gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter.

Du har flair for at skabe og vedligeholde personlige netværk. Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid. Du skal kunne levere skriftlige produkter med kort varsel og høj grad af sikkerhed mod misforståelser.

Du har en god forståelse for dynamikker mellem det operative og militærstrategiske niveau og det politiske niveau.

Du befinder dig godt i et internationalt miljø, hvor du skal kunne tage ansvar, være forudseende og levere rettidig støtte til Operationsstabens opgaveløsning.

Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere og handle selvstændigt.

Henset til tilstedeværelsen som eneste danske repræsentant i CPCO og EMA er det væsentligt, at du kan repræsentere Danmark med rette dekorum.

Det er ønskeligt, at du har gennemført fransk stabskursus, og dermed allerede har et kendskab til det franske forsvar.

Det er ligeledes ønskeligt, at du har interesse for franske forsvars- og samfundsforhold for at kunne forstå kontekster for militære forhold.

Endelig er det en fordel, hvis du har flere års tjenesteerfaring som major/orlogskaptajn henset til sammensætningen af forbindelseselementet i CPCO.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Under din udstationering tillægges du grad af oberstløjtnant eller kommandørkaptajn.

Stillingen er placeret i det militære Balard-kompleks i Paris.

Stillingen besættes for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse til 4 år. Du skal forvente rejseaktivitet i forbindelse med stillingen, herunder eventuelle rejser til missionsområder.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter, og du modtager et skattefrit udetillæg. Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er en betingelse for ansættelsen, at du kan bestå forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægegodkendelse erklæres fuldt egnet til internationale operationer, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v. Du skal endvidere kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet. Sprogfærdighederne på fransk og engelsk (SLP 3-3-3-3 jf. NATO STANAG 6001) skal kunne demonstreres ved at bestå en sprogtest ved Forsvarsakademiet forud for udstationeringen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation eller er optaget på videregående uddannelser, der i perioder kræver tilstedeværelse i Danmark, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 23. august 2020. Ansøgningen sendes via linket i højre side. Vi forventer at holde samtaler i september. Stillingen er til besættelse 1. september 2021..

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte Chefen for J5 Syd i Planlægningsafdelingen ved Operationsstaben Kommandørkaptajn Bo Overgaard på tlf. 72840501 eller e-mail: fko-o-chj5s@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Palle Hvirvelkær (FPS-BA-BS108@fiin.dk), Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.
Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

(FR) PARIS

Lokation

Udlandet

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent