Flyvevåbnet søger hundetræner/hundefører (konstabel) til Military Working Dog i Karup


Flyvevåbnet søger hundetrænere/hundeførere (konstabel) til Military Working Dog i Karup

Kunne du tænke dig, at blive en af Flyvevåbnets hundetrænere? Så søger Operations Support Wing (OSW) på Flyvestation Karup konstabler som hundetræner/hundefører, med ansættelse pr. 1. oktober 2020.
Om os
Operations Support Wing (OSW) er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operations-støtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for FSNKAR og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Base Protection Squadron indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af 110 engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 4 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse (FBU), Bevogtningstjenesten (BEV), Operativt Trænings- og øvelseselement og Military Working Dog (MWD).

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet, højt humør og masser af frisk luft.

Vi er en sektion på 26 MA som alle har hovedbeskæftigelsen med hunde. Sektionen består af 1 officer, 10 befalingsmænd, 14 konstabler og én civil medarbejder.

MWD har den hundefaglige myndighed Forvaret og har dermed ansvaret for alle militære hunde og hundeuddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder vidt, fra patrulje- og sprængstofhunde til narkohunde.

Herudover er MWD aktivt medvirkende i det operative felt, såvel nationalt som internationalt. Vi er en arbejdsplads hvor der er plads til personlig udvikling, med hovedvægten på det hundefaglige område.

MWD er en dynamisk arbejdsplads i spændende omgivelser, hvor såvel uddannelse af elever som udvikling af den enkelte medarbejder er i fokus. Sektionens bærende piller er et højt fagligt niveau og personligt engagement, hvilket betyder at din personlige udvikling er højt prioriteret.
Om stillingen
Hovedopgaven i stillingen er at uddanne/træne dine tildelte tjenestehunde. Herudover skal du støtte dine kollegaer i deres opgave med hundeuddannelse. I perioder kan du komme til at virke som instruktør for sektionens elever sammen med en af sektionens faglærere, samt deltage i forefaldende opgaver ved hundeskolen.
Du skal som hundefører/hundetræner deltage i den daglige tjeneste ved MWD. Du skal som start indgå i team ”patruljehund” og deltage i uddannelse af såvel hunde som førere inden for specialet. I den forbindelse står du for daglig vartning, træning og afprøvning af sektionens hunde.

Du gennemfører test af hunde til indkøb, foretager løbende vurdering af tildelte hunde, samt afholder mønstringsprøver af tildelte tjenestehunde, i tæt samarbejde med dine kollegaer. Du søger gennem praktisk hundearbejde, at optimere udbyttet af hundetræningen.

Du gennemfører, under ledelse og supervision af en faglærer, instruktørvirksomhed i forbindelse med gennemførelse af udvalgte arrangementer, inden for sektionens ansvarsområde.

Det forventes, at du søger at vedligeholde og udbygge egen viden, færdigheder og holdninger gennem deltagelse i relevante kurser i både militært og civilt regi, og at du holder dig ajour med udviklingen inden for fagområdet.

Endelig medvirker du til studie, forsøg og udvikling i relation til hundetjenesten.

På sigt skal du være indstillet på udsendelse i et internationalt miljø, hvor end i verden Danmark ønsker at indsætte militære tjenestehunde.

Du og din familie skal være indstillet på at få et ekstra medlem af familien, da din primære tjenestehund skal medbringes til egen bopæl og blive en integreret del af familien.
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring med hunde og har høj motivation samt en brændende lyst og vilje til at arbejde med dyr. Samtidig forventer vi, at du er omstillingsparat og kan indgå i vores forskellige teams uden problemer. Jobbet er meget selvstændigt og vi forventer, at du vil kunne leve op til denne frihed. Vi forventer, at du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da der er både stilleperioder og perioder med høj aktivitet.

Vi lægger vægt på at:
- Du har gåpåmod og engagerer dig i opgaveløsningen.
- Du opsøger og løser selvstændigt opgaver, der falder inden dit ansvarsområde.
- Du handler loyalt i forhold til sektionens samlede opgaveløsning, samt de tildelte ressourcer og du er indstillet på at lære, og dermed bidrage aktivt til sektionens bedste.
- Du har en bolig der er forenelig med at have tjenestehund.
- Du har kørekort og en bil som er forenelig med at kunne transportere sin tjenestehund.
- Du har erfaring som soldat, gerne med international erfaring.
- Du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende.
- Du aktivt søger at vedligeholde og udvikle dine faglige færdigheder og kvalifikationer og stiller disse til rådighed for kolleger og elever med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
- Du i din tilgang til tjenesten er struktureret, punktlig og omstillingsparat.
- Du befinder dig godt i et udendørs miljø, idet langt størstedelen af arbejdet foregår i terrænet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Major Jimmy Aalling Helsinghoff på 40 80 21 16 / OSW-OBM-001@fiin.dk eller SSG Steen Roed Poulsen på 40 80 21 14/ OSW-OBM-004@fiin.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. Ansættelsesdato: 1. oktober 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I din ansøgning, bedes du kortfattet begrunde din motivation for at søge stillingen.
Desuden vil vi bede dig forholde dig til, hvordan du som kommende kollega vil bidrage til sektionens opgaveløsning og ikke mindst sektionens kollegiale fællesskab.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

15.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent