Chef for Indkøbsprocessektionen i Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Chef for Indkøbsprocessektionen i Supply Chain Divisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forstår du - og tænker du i - processammenhænge - og har du lyst til at gennemføre procesudvikling, -drift og -ledelse i et udfordrende ledelsesmiljø på tværs af koncernen med et særligt fokus på at skabe synergier i den nyetablerede Supply Chain Division.

Så har vi stillingen til dig.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse i Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 2.000 medarbejdere. Omkring 1.500 er civile og 500 er militære. Ca. 900 af FMI’s medarbejdere vil være ansat i Supply Chain Divisionen. Medarbejderne er fordelt på ca. 45 adresser rundt i hele landet med hovedsæde i Brabrand, Aarhus.

Supply Chain Divisionen varetager meget store dele af forsyningskæden i Forsvarsministeriets koncern, som dagligt forsyner de danske soldater med alt fra snørebånd til køretøjer. Opgaverne er mange og spænder blandt andet over lagerstyring, forsyningskapacitet og indkøb. Supply Chain Divisionen har soldaten i centrum og forsyner soldaten.

I Supply Chain Divisionen har vi en kultur, hvor tanker og ideer udveksles frit for at fremme en høj kvalitet i opgaveløsningen. Vi understøtter et kreativt, konstruktivt og tværgående samarbejdsmiljø. Vi prioriterer vidensdeling, mangfoldighed og anerkendelse højt.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at lede Indkøbsprocessektionens opgaver i tæt koordination med afdelingens to øvrige sektioner og herunder forestå kontakt til og relationsmøder med resten af FMI, øvrige styrelser og eksterne samarbejdspartnere. Det gør du med særlig vægt på at bidrage til en fortsat udvikling af koncernens kontrolmiljø på indkøbsområdet i tæt samarbejde med de øvrige POC, Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets departement.

Indkøbsprocessektionen indgår i Supply Chain Divisionens Styringscenters Forretningsprocesafdeling, som koordinerer, udarbejder og udvikler FMI’s overordnede forvaltningsgrundlag for forretningsprocesserne; Forsyning, Indkøb og Vedligehold – samt gennemfører den afledte daglige drift og brugerstøtte i relation til processerne.

Som sektionschef for bliver du således kontaktpunkt (POC) og Brugerstøtteansvarlige (BSA) for Indkøbsprocesserne. POC/BSA’erne gennemfører procesudvikling, undervisning og controlling samt funktionsudvikling af DeMars inden for Indkøb. Dette gøres ud fra forretningens behov i tæt samarbejde med koncernens brugere og vores interne IT-leverandør (KAKI). Sidst – men ikke mindst - sørger BSA’erne for, at man altid kan få direkte støtte inden for de enkelte områder, hvis der opstår tvivl om håndteringen af processerne eller de understøttende IT-systemer.
Om dig
Som person skal du kunne skabe fælles mål og retning i et krævende - og til tider foranderligt - miljø i krydspresset mellem de overordnede strategiske visioner, interessenter og den konkrete opgaveløsning.

Du skal med - med helheden for øje - kunne samarbejde med alle niveauer lige fra yngste indkøber til koncernens økonomidirektør og er derfor proaktiv og resultatorienteret, med en god portion personlig gennemslagskraft. Du er samtidigt vant til at navigere i en stor organisation, hvor du trives med at bygge og vedligeholde relationer baseret på gensidig tillid.

Din baggrund er officer og med gennemført videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L) eller tilsvarende og med relevant erfaring fra stabstjeneste ved styrelse eller NIV II.
Ansættelsesvilkår
Som officer besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriet område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som officer er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til afdelingschef Kai Bekker på tlf. 2121 5920.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf. 7281 9144.

Stillingen er til besættelse den 1. september 2020 eller snarest herefter og ansøgningsfristen er tirsdag den 9. august 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge ansøgningen din seneste FOKUS bedømmelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent