Sagsbehandler i Operative IT og Simulation til Kommunikations og simulationssektionen i Flyverkommandoen


Sagsbehandler i Operative IT og Simulation til Kommunikations og simulationssektionen i Flyverkommandoen

Er du en engageret og ambitiøs seniorsergent med interesse og faglig viden inden for kommunikations- og informationssystemer?

Så kan Flyverkommandoen tilbyde dig et spændende og indflydelsesrigt job som sagsbehandler i Kommunikations- og Simulationssektionen. Du kommer til at arbejde i et dynamisk miljø med stor indflydelse på både indsættelse og opstilling af systemer i Flyvevåbnet i tværgående samarbejde med sektionen andre specialister indenfor kommunikationssystemer, simulation, taktiske datalinks, frekvens, samt krypto-, informations- og cybersikkerhed.
Om os
Flyverkommandoen indgår som del af Forsvarskommandoen og er foresat for myndighed for Flyvevåbnets niveau III myndigheder. Flyverkommandoen er organiseret i Planlægnings- og Styringsdivisionen, Kapacitetsdivisionen samt National Air Operations Centre (NAOC), Air C4 Afdelingen er en del af Kapacitetsdivisionen hvor Kommunikations- og Simulationssektionen er én af to sektioner i Air C4 Afdelingen.

Kommunikations- og Simulationssektionens opgaver og ansvar spænder over flere specialiserede fagområder fra kryptografi, informationssikkerhed, cybersikkerhed, taktiske datalinks, radio- og satellitkommunikation, telefoni samt governance af en bred portefølje af informationssystemer. Dertil kommer en generel opstart af simulationsindsatsen og den teknologiske koordination og governance heraf i Flyvevåbnet, og som en brik i Forsvaret og NATO’s indsats på området.

Sektionen har seks sagsbehandlere, som er specialister inden for hvert deres specifikke fagområder. Sektionschefen og sagsbehandlerne indgår som fx styregruppemedlemmer eller referencepersoner i anskaffelsesprojekter eller opdateringsprojekter og lignende, med Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI).
Om stillingen
Du bliver en del af en lille og specialiseret sektion med en Chef og tre sagsbehandlere. Sektionen er kendetegnet ved at arbejde med områder som rækker på tværs af alle Flyvevåbnets operative kapaciteter.

Du vil i sektionen blive den primære ansvarlige for Operativt IT og Simulation. Du skal arbejde med implementering, drift og sagsbehandling. Det forventes at du som sagsbehandler er opsøgende, relations opbyggende og selvkørende i forhold til tildelte ansvarsområder.

Som ekspert inden for operativ IT og Simulation, vil du også skulle deltage i mødeaktivitet på vegne af Flyverkommandoen i både ind- og udland. Derfor skal der påregnes rejseaktivitet i stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, hvor du er i gang med akademifagene eller har gennemført dem og er erklæret egnet til forfremmelse, har den rette profil og et godt udviklingspotentiale.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et til tider hektisk og meget omskifteligt arbejdsmiljø. Du skal kunne håndtere flere opgaver samtidigt og have både operativ og administrativ erfaring.

Det er relevant, at du har erfaring med - og besidder gode egenskaber indenfor samarbejde, planlægning og kommunikation, da du vil være bindeled til både interne og eksterne myndigheder og vil indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer. Erfaring med stabsarbejde og praktisk arbejde med Forsvaret IT systemer er ønskeligt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært løn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Jonas Skov Lehmann på telefon 20 45 82 66.

Med hensyn til kontaktperson ved HR om løn fandt jeg følgende i en anden ansøgning til Karup: HR-sagsbehandler René Lund på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er søndag den 2. august 2020. Samtaler forventes afholdt i umiddelbar forlængelse heraf.

Tiltrædelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent