Værkstedsbefalingsmand ved Garnisonsværksted Slagelse


Værkstedsbefalingsmand ved Garnisonsværksted Slagelse

Vi søger en sergent, der har uddannelse som motormekaniker, automekaniker, autotekniker eller anden relevant uddannelse.

Har du også viljen til at være med til at skabe resultater indenfor Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, så skal du søge denne faglige sergentstilling som værkstedsbefalingsmand - vi har nemlig brug for dig!
Om os
Vedligeholdelsesområde Øst løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor fokus er rettet mod kvalitet, gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder ud fra opgaver og retningslinjer givet af et fagligt uddannet ledelsesteam og af en sektionsfører.

Dine primære arbejdsopgaver vil være samarbejde om den daglige drift, diagnosticering, evt. eftersyn og reparationer af hjulkøretøjer/bæltekøretøjer.

Du skal forvente at deltage i øvelsesvirksomhed og anden feltmæssig uddannelse i beredskabsdelingen til Logistikkompagniet, ligesom du skal være klar til at kunne blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du er udnævnt sergent, alternativt er du en erfaren konstabel, der er vurderet egnet til højere niveau som sergent. Dokumentation i form af kopi af FOKUS bedes vedhæftet ansøgning. Hvis du er fra konstabelgruppen, skal der indgås en uddannelsesaftale om gennemførelse af Grundlæggende Sergentuddannelse, eller Grundlæggende Sergentuddannelse, afkortet.

Du har en faglig uddannelse med svendebrev som motormekaniker (automekaniker, lastvognsmekaniker, autotekniker eller lignende) og har erfaring fra tidligere tjeneste indenfor vedligeholdelsessøjlen.

Vi forestiller os, at du er uddannet inden for området IKK, PIH V og MAN HX - men også gerne på flere områder.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Som person er det vigtigt, at
• Du er klar til en hverdag, der er præget af dynamik og fokus på opgaven.
• Du trives med ansvar og deraf følgende krav til dig selv.
• Selvom du ikke har selvstændigt/direkte ledelsesansvar, kræver stillingen, at du har en motiverende og coachende ledelsesstil, herunder at du er god til at inddrage dine kollegers viden og kompetencer i den samlede opgaveløsning for derved at kunne bringe værkstedslederens beslutninger til udførelse.
• Du har gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af niveauer og funktioner.
• Du kan arbejde målrettet og selvstændigt på baggrund af udstukne retningslinjer og bestemmelser.
• Du er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel, overkonstabel og overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt mhp. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder ved Garnisonsværksted Slagelse, seniorsergent Karsten G. Pedersen på telefon 7283 7820 eller 4053 7624.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 16. august 2020. Samtaler forventes afholdt i ugerne 35 eller 36. Ansættelse pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte plan-lægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.08.2020

Indrykningsdato

30.06.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent